Irland röstar om neutral äktenskapslagstiftning | Fria.Nu
  • ”Jag har gått och knackat dörr, och jag fick så många nya vänner – jag trodde inte att det skulle vara så”, säger András Samai, som kampanjar för organisationen BeLonG To, som stödjer unga hbtq-personer på Irland.
  • ”Folkomröstningen har tvingat landet att ha ett väldigt ingående samtal om hur vi behandlar hbtq-personer. Det var på tiden att vi hade det samtalet”, säger Panti, en av Irlands mest kända dragqueens.
  • Bland unga människor finns ett massivt stöd för ja-sidan, och fredagens resultat hänger på om de går och röstar. Men många unga bor utomlands och därifrån går det inte att rösta, därför har unga irländare boende utomlands startat Twitter-kampanjen #BeMyYes.
Fria Tidningen

Irland röstar om neutral äktenskapslagstiftning

På fredag blir Irland det första landet i världshistorien att folkomrösta om samkönat äktenskap. I Dublin målas skyltfönster i regnbågens alla färger. Men medan det unga och urbana Irland bär Yes-märken på sina jackor, så knappar nej-sidan in.

Söndagen den 17 maj pryddes alla Irlands stora dagstidningar med resultatet av den senaste opinionsundersökningen om folkomröstningen om en neutral äktenskapslagstiftning: ja-sidan ledde fortfarande stort, men nej-sidan knappade in och antalet osäkra väljare växte. Men ingen vågar hur som helst tro på siffrorna. På fredag ska de irländska väljarna rösta ja eller nej till om tillägget ”äktenskap kan ingås mellan två personer oavsett kön” ska göras i konstitutionen.

Det största partiet Fine Gail som leds av premiärminister Enda Kenny, har efter en tids velande valt att stödja ja-sidan. Så gör även det andra regeringspartiet, Labour, och så gör alla de övriga partierna i parlamentet.

Det saknas inte parlamentarisk enighet kring frågan, men för att ändra definitionen av äktenskap i konstitutionen krävs en folkomröstning. Meningarna bland jurister går isär om huruvida det verkligen är nödvändigt att gå via konstitutionen, eftersom den de facto inte definierar äktenskap som något som ingås mellan en man och en kvinna. Men Högsta domstolen har ändå gjort denna tolkning vid flera tillfällen, så om parlamentet hade antagit en lag på annan väg hade det funnits en risk att denna måste granskas av Högsta domstolen. Det hade utan tvekan inneburit negativ rapportering för regeringen. Så nu får folket säga sitt, något som är vanligt i Irland vid stora sociala reformer. Samma sak skedde 1995, när en knapp majoritet av irländare röstade för att tillåta skilsmässa.

Bara två år innan folkomröstningen om skilsmässa, 1993, skrotade Irland lagen som förbjöd homosexuella handlingar mellan män. Panti, en dragqueen i 40-årsåldern, minns den tiden. Nu är det söndag kväll och fullt i hennes egen gaybar vid River Liffey. Strålkastarljus i discofärger spelar över gästerna. Panti spelar skivor på hög volym. Dessa dagar är bråda för Panti, på kvällarna går hon runt och knackar dörr och delar ut flygblad, då som sin manliga version Rory O’Neill, för att uppmana människor att rösta ja till den neutrala äktenskapslagstiftningen.

– På sätt och vis är det förnedrande för gays att bokstavligen behöva gå runt och knacka på folks dörrar och be dem godkänna oss. Men å andra sidan: om vi når framgång så kommer det att vara en desto större bedrift.

Debatten inför omröstningen har öppnat dammluckorna: plötsligt pratar folk om diskriminering av hbtq-personer, säger Panti. Samtidigt minns hon – inte utan viss nostalgi – tiden då homosexualitet var tabu.

– När jag kom ut under min tid som collegestudent älskade jag att vara så utesluten från alla dessa sociala förväntningar. Min lilla farhåga nu är att homosexuella också börjar känna en press att gifta sig och bilda familj. Men sanningen är ju att de redan känner så. Gaykulturen har förändrats. Unga vill hitta en pojkvän att ta hem till jul, säger Panti och ler. Själv kommer dock Panti aldrig att gifta sig.

För Karen, som lever med en kvinna sedan flera år tillbaka, är det annorlunda.

– Min partner har tre barn från en tidigare relation. Jag har uppfostrat de barnen. För mig är de min familj och för dem är jag deras familj. Men enligt lagen är vi inget, berättar hon.

– Nej-sidan säger att det handlar om familj och det gör det. Om min fru, för jag kallar henne min fru, dör och jag hamnar på sjukhus, då har barnen ingen rätt att träffa mig. För det legala svaret på frågan ”är ni släkt?” är ”nej”. Jag är inte ens en moster, jag är ingen.

För Karen betyder skillnaden mellan ett civilt partnerskap och ett äktenskap allt. Hon känner ingen som ska rösta nej, men funderar på om nej-röstarna kanske inte skulle våga säga det till henne. Utvecklingen har gått så snabbt på Irland, men kanske har det gått lite för snabbt, vissa kanske inte hänger med, funderar hon. Också Karen minns väl tiden innan 1993, en tid av tystnad. Och nu, sägs det, är det motståndarna till samkönat äktenskap som är tysta. Ledarna för motståndet hörs och syns förstås, men de stora massorna lyser med sin frånvaro. Inte som i Frankrike, där införandet av samkönat äktenskap 2013 resulterade i enorma protester.

Så de tysta nej-väljarna – var finns de? Utanför Dublin, berättar opinionsmätningarna. I de äldre generationerna. Bland männen. Kanske också bland de religiösa? Den katolska kyrkan har tagit ställning mot samkönat äktenskap, men inte så tydligt som många kanske hade väntat sig. Medan flera biskopar har uppmanat sina valkretsar att rösta nej, har organisationen för katolska präster valt att inte ta ställning och enskilda representanter har till och med sagt att de tänker rösta ja.

Linda Hogan är teolog vid Trinity College i Dublin. Hon ser homofobin som en gammal kvarleva som kyrkan måste göra sig av med.

– De tolkningar av Bibeln som använts genom historien har varit mer speglingar av tiden än av kärnan i budskapet, säger hon.

– Jag ser lika rättigheter för hbtq-personer som en av de stora rättvisefrågorna i vår tid. Det finns en stor utmaning hos kyrkorna att svara mot detta, så som de svarade mot slaveriet, rasismen och så vidare, fortsätter Linda Hogan och säger att hon faktiskt ser positiva tendenser.

– Bara en sådan sak som att uttalanden i stil med att ”homosexualitet är en anomali” inte har förekommit.

Men religiösa argument är inte vad som driver nej-sidan. Rik Van Nieuwanhove är doktor i teologi vid Mary Immaculate college och en av dem som profilerat sig för nej-sidan. Han börjar sitt resonemang med att konstatera att ”inte alla sexuella relationer är jämlika. Bara den heterosexuella föreningen kan leda till avkomma”. Sedan luftar han det vanligt förekommande argumentet i debatten om att en legalisering av samkönade äktenskap kommer att öppna dörren för en legalisering av surrogatmödraskap.

– Tänk dig att du har två homosexuella män som går till Högsta domstolen och säger: ”det enda sättet vi kan bilda familj på är genom surrogatmödraskap.” Eftersom de är skyddade som familj genom konstitutionen kommer de att vara berättigade till det, säger Rik Van Nieuwanhove.

Att samkönat äktenskap skulle ha någon som helst effekt på surrogatmödraskap förnekas bestämt av regeringen, som de senaste dagarna sett sig tvungen att kommentera påståendena. Lagen om surrogatmödraskap som är på gång kommer att bli väldigt strikt, lovar hälsominister Leo Varadkar. Reglerna för adoption kommer inte heller att påverkas, eftersom regeringen i mars skyndsamt röstade igenom en lag som tillåter par som ingått civilt partnerskap att adoptera.

Ändå pryds Dublins lyktstolpar av planscher som visar en bebis som får en puss av ett olikkönat par under texten: ”Ett barn förtjänar en mamma och en pappa”. Hopblandningen med frågan om surrogatmödraskap kan leda till en förvirring bland väljarna och ja-sidan fruktar därför att vissa kan avstå från att rösta för att ”det är nog säkrast att låta saker förbli som de är”. Därför vågar de ännu inte tro på opinionsmätningarna som spår ett ja-resultat.

På lördag presenteras resultatet från världens första folkomröstning om en neutral äktenskapslagstiftning. Samma kväll går Eurovision Song Contest av stapeln, och Panti hoppas kunna fira båda händelserna på sin Pantibar.

– Den här lördagen kan bli den mest ”gay”* i historien, säger Panti och ler.

* Gay kan på engelska betyda både homosexuell och glad

* Karen vill endast bli omnämnd med förnamn.

Fakta: 

Hbtq-lagstiftning på Irland

Fram till 1993 var homosexuella handlingar mellan män förbjudna på Irland. Lagen togs bort efter att en grupp högprofilerade politiker anmält den till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Sedan 2010 tillåts civilt partnerskap för samkönade par.

I dag, fredag, folkomröstas om huruvida samkönat äktenskap ska tillåtas. Eftersom lagen införs genom ett tillägg i konstitutionen krävs en folkomröstning. Irland blir därför, om ja-sidan vinner, också första landet att skriva in detta i sin konstitution.

Oavsett utgång kommer kyrkorna fortsatt vara fria att avstå från att viga samkönade par. Ett kyrkligt bröllop på Irland är en religiös ceremoni som inte har någon legalt bindande effekt.

Enligt den senaste opinionsundersökningen publicerad av Irish Times den 16 maj kommer 58 procent av väljarna att rösta ja och 25 procent nej. 17 procent hade inte hade bestämt sig.

Äktenskap skiljer sig från civilt partnerskap eftersom det förstnämnda innebär att man skyddas som familj enligt konstitutionen. En del av skillnaderna kommer att försvinna i och med den lag som parlamentet antog den 30 mars, som till exempel gör det möjligt för civila partners att adoptera. Men vissa skillnader kvarstår, till exempel är det otydligt om samma lagar om arvsrätt gäller för civila partners som för gifta.

Annons

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2020 Fria.Nu