Jobb och tillväxt är inga självändamål | Fria.Nu

Inledare


Inledare: Tillväxtens gränser

  • Fler i arbete – ett mål eller ett medel?
Fria Tidningen

Jobb och tillväxt är inga självändamål

Ekonomi och teknologi kan vara kraftfulla verktyg - om vi bara sätter de rätta målen, skriver Kjell Vowles.

Teknologi är ett verktyg, och när det verktyget används av ett samhälle som i grunden är ohållbart blir resultaten ohållbara, sa Dennis Meadows när han höll en föreläsning i Uppsala på måndagen.

Dennis Meadows är professor emeritus vid toppuniversitet MIT i Boston, och en av forskarna bakom rapporten Tillväxtens gränser. När den kom 1972 visade den på ett otvetydigt sätt att en rund planet per definition inte är oändlig.

Detta borde kanske inte ha varit en chock, men fortfarande är det en insikt som många har svårt att ta till sig. Meadows och hans kollegor tog fram modeller över hur framtiden ser ut om vi inte lyckats ställa om samhället. Men så här långt fortsätter vi på samma kurs som då.

Så sent som i fjol visade ny forskning från University of Melbourne att verkligheten följer rapportens standardscenario häpnadsväckande väl. Ett scenario som enligt rapporten antagligen leder till en plötsligt nedgång i såväl mänsklig population som industriell produktivitet.

På allt fler områden passerar vi planetens gränser, vad gäller koldioxidutsläpp, landanvändning, rubbade kväve- och fosforcyklar, utrotandet av arter. Men trots att våra ökande resursavtag fortsätter att pressa ekosystemen till det yttersta, ser dagens politiker fortfarande BNP-tillväxten som ett självskrivet mål.

– Grunden för att öka tillväxten i hela Europa är att skapa fler och bättre jobb, sa statsminister Stefan Löfven i samband med att han träffade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i februari.

Detta tyder på att Socialdemokraterna ser jobben som medlet för att nå målet ökad tillväxt. Intressant är då att ett av partiets tre tioårsmål för Sverige är att antalet ”personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så att Sverige når lägst arbetslöshet i EU 2020.”

Här verkar det som om jobben är själva målet.

Det är nu vi kommer till problemets kärna: varken jobb eller tillväxt kan vara mål i sig själva. Precis som teknologin som Dennis Meadows talar om, är såväl arbete som ekonomi medel för att nå andra mål. Det är här vi behöver ta diskussionen.

Vad är det vi vill uppnå i vårt samhälle? Tycker vi att den bästa av världar är fyra grader varmare med så få arter som möjligt? Grattis, då är vi nog på rätt väg!

Men om vi sätter andra mål, till exempel lycka och välbefinnande för såväl oss själva som kommande generationer, måste vi fundera över hur vi använder verktygen som vi har tillgängliga.

Karl-Johan Bonnedahl, docent vid Handelshögskolan i Umeå, sammanfattar detta bra i boken Från ekonomiskt till hållbart, när han konstaterar att vi styr ”mot vägar, transporter och en expansion av den globala turismen istället för mot de syften som döljer sig bakom förflyttningarna: att underlätta tillgången till mat, arbete, rekreation, fritidssysslor”.

Ekonomin är ett kraftfullt verktyg. Och om vi sätter andra mål – mål som av nödvändighet skiljer sig från fossilföretagens som vill att vi ska bränna så mycket olja och kol som möjligt – kan vi ha god nytta av både den och teknologin. Vi kan ta ut effektivitetsvinster som ny teknik ger oss i kortare arbetstid. Vi kan dela på jobben – särskilt inom tunga sektorer som vård och omsorg – för att få en jämlik resursfördelning.

En ökad automatisering inom tjänstemannayrken kan frigöra mer arbetskraft för att jobba inom matproduktion, någonting som sannolikt blir nödvändigt för att ta oss bort från oljan. En cirkulär ekonomi som bygger på återvinning och återanvändning skulle även öka behovet av arbetskraft i Sverige för att reparera och producera varor, snarare än att vi ständigt köper nya prylar genom att utnyttja såväl billig arbetskraft som undervärderade naturresurser i andra länder.

Ekonomi, jobb och teknologi kan användas till väldigt mycket bra saker, men det krävs att vi formulerar vettiga mål. Annars vet vi vad som väntar – det har vi vetat ända sedan Meadows och hans kollegor publicerade sin rapport 1972.

Annons

© 2018 Fria.Nu