I Colombia har lärarna fått nog | Fria.Nu
  • Klassrummen i Colombia står tomma. Runt nio miljoner barn beräknas missa skolan på grund av strejken.
  • Det är märkligt att presidenten inte lägger mer vikt vid skolan om han vill se fred i landet, tycker läraren Eduardo Movíl.
  • Vi behöver en jämlik skola som är för alla, tycker Deana Quiroga, lärare och fackligt aktiv.Foto: Privat
Fria Tidningen

I Colombia har lärarna fått nog

Colombias lärare står inför samma problem som de svenska: dåliga löner och en urholkad offentlig skola som ökar landets klyftor. Sedan den 22 april strejkar de och de tänker inte ge sig i första taget.

[email protected]

– För ett par decennier sedan var lärare ett yrke med värdighet men sedan har det bara gått utför, säger Deana Quiroga, fackligt aktiv och anställd som koordinator och lärare på en mellanstadieskola i Cartagena, en av de största städerna på atlantkusten med nästan en miljon invånare.

Deana Quiroga och hennes kollegor inom det offentliga skolsystemet strejkar sedan den 22 april. Besvikelsen över att den liberal-konservative presidenten Juan Manuel Santos inte uppfyllt de löften om att förbättra skolan som han gav inför förra årets val blev till slut för stor för Colombias lärarkår. Över hela landet har tiotusentals samlats i protester och fackförbundet Fecode har framfört ett antal krav för att lärarna ska gå tillbaka till sina arbeten. Ett av kraven är att höja lönerna. Löner som stått stilla de senaste femton åren och inte står i proportion till inflationen och det nuvarande prisläget.

– Det finns lärare som bara tjänar lite mer än minimilön. Och då har du lagt resurser på fyra års utbildning. Lönerna måste dessutom standardiseras då de varierar mycket inom landet, säger Deana Quiroga.

I ett land som sedan över femtio år finansierar ett inbördeskrig har utbildning nedprioriterats och konflikten påverkar givetvis utbildningsväsendet på flera plan.

– Det finns inget stöd för oss lärare hur vi ska hantera till exempel alla de interna flyktingar som flyttar in till storstäderna. Det är ingen lätt utmaning, säger Deana Quiroga.

Cartagena är en av landets fattigaste storstäder och till stadens ytterområden bor många som tvingats fly sina hem. Här bor de trångt i kåkstadsliknande områden.

– Klasserna är för stora, ibland med upp mot 50 elever i ett klassrum.

Cirka tio timmar öster om Cartagena ligger Palomino. Byn ligger belägen i La Guajira, en av landets fattigaste regioner. Precis som i många liknande områden har Palomino varit hårt utsatt av den väpnade konflikten. Något som givetvis har satt spår i skolsystemet och för många av byns ungdomar var det länge ett mer attraktivt alternativ att ansluta sig till beväpnade grupper än att fortsätta sina studier.

– Santos talar om fred och utgör sig för att vara den president som ska få slut på kriget i Colombia. Just därför är det märkligt att han inte lägger mer vikt vid skolan. En bra utbildning måste finnas som ett alternativ till att ansluta sig till gerilla eller paramilitär, säger Eduardo Movíl, idrottslärare på grundskolan i Palomino.

– Just nu har vi fred och vi hoppas att det ska fortsätta så. Men det behövs mer stöd från staten. Den offentliga utbildningen på landsbygden är dessutom generellt sämre än i större städer, säger Eduardo.

I Colombia väljer många med ekonomiska möjligheter att sätta sina barn i privata skolor. De offentliga skolorna har oftast dåligt rykte och särskilt i större städer finns det ett bredare utbud.

– Den nyliberala politik som förts de senaste årtiondena har urholkat den offentliga skolan. Colombia är ett fantastiskt land med otroliga resurser. Vad vi behöver är en jämlik skola som är för alla, menar Deana.

Än så länge går förhandlingarna mellan fackförbundet och regeringen med utbildningsminister Gina Parody i spetsen trögt. Regeringen har gått med på en 12 procentig höjning av lärarnas löner medan fackförbundet Fecodes krav är 28 procent. Men Fecode menar att de inte kommer öppna klassrummen förrän regeringen möter lärarnas krav.

– Fecode bibehåller den nationella strejken på obestämd tid, sa dess kommunikationsansvarige i måndags, skriver Terra Colombia.

– Vi kallar presidenten att leda förhandlingskommissionen och att komma med konkreta lösningar på de rimliga krav lärarna ställer.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2022 Fria.Nu