53 dog på jobbet trots nollvision | Fria.Nu
  • Hittills i år har åtta personer dött i arbetsplatsolyckor.
Fria Tidningen

53 dog på jobbet trots nollvision

Ingen ska behöva dö på arbetet. Det säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som lovar att arbeta för att arbetsmiljön ska bli säkrare. Men verkligheten ligger långt ifrån regeringens mål och förra året dog 53 personer i arbetsplatsolyckor.

Förra året ökade antalet personer som dog i olyckor på arbetet. De var fem fler jämfört mer året innan. Och de flesta som dör i olyckor på arbetet är just byggnadsarbetare. Nu lovar regeringen att arbetsplatserna i Sveriges ska bli säkrare. I en debattartikel i Aftonbladet beskriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsammans med företrädare för Sveriges kommuner och landsting, Svenskt näringsliv och representanter för en rad fackförbund, hur arbetet ska gå till.

De skriver att regeringen i samråd med arbetsmarknadens parter ska utforma en strategi som gör att färre blir sjuka eller skadar sig på grund av sitt arbete. Strategin ska bland annat innehålla en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Lars Holmström är ordförande för Byggnads i region Stockholm-Gotland. Han tycker att det är bra att regeringen nu vill göra arbetsplatserna mer säkra. Hittills har regeringen inte gjort tillräckligt för att minska antalet dödsolyckor på arbetet, säger han. Det bästa sättet att göra det är genom att följa de regler kring arbetsmiljö och de fackliga avtal som finns.

– Det finns väldigt bra regler, det är bara det att de inte efterlevs, säger han.

En anledning till olyckorna är enligt Lars Holmström den tidspress som finns på många byggarbetsplatser. Han säger att det kan göra att de anställda börjar slarva med säkerheten.

– Om man ska utföra ett arbete på en fasad då är det snabbaste sättet att klättra upp på en stege. Men det är också det farligaste sättet, att bygga upp en ställning så man kan stå ordentligt tar längre tid, säger han.

Lars Holmström tycker därför att det är viktigt att Arbetsmiljöverket får mer resurser så att det kan se till att de regler som finns faktiskt följs.

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm är inne på samma spår.

– En olycka kan alltid hända men i dag görs inte allt man kan göra för att undvika säkerhetsrisker. Det är ett hårt uppskruvat tempo, det är oseriösa arbetsgivare som struntar i avtal och regler och det finns en stor okunskap om de arbetsmiljöföreskrifter som finns.

Är en nollvision för olyckor på arbetet verkligen realistiskt, med tanke på hur många som dör i dag?

– En nollvision är realistisk och det finns inget alternativ. Ska vi slå fast att det är okej att tio dör på jobbet eller fem?

Fakta: 

Dödsolyckor på jobbet:

2012: 54

2013: 48

2014: 53

2015 (hittills i år): 8

Dödsolyckor till och från arbetet samt dödsfall i arbetssjukdomar till exempel till följd av hjärtinfarkter, asbestexponering med mera ingår inte.

Källa: AVI/ISA, SARA

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu