#jämställtmöte ska öka jämställdheten | Fria.Nu

Debatt


Hela Sverige ska leva
Landets Fria

#jämställtmöte ska öka jämställdheten

Hela Sverige ska leva har startat kampanjen #jämställtmöte för att förbättra sin interna demokrati. Föreningens ordföranden utmanar nu fler organisationer att hänga på.

Den 17 april lanserade vi vår kampanj #jämställtmöte. Vi ska med hjälp av appen GenderTimer mäta hur lång tid män respektive kvinnor talar på våra riksmöten och styrelsemöten, och hur ofta män och kvinnor begär ordet. Vårt mål är att i slutet av året ska våra möten ha en skillnad i proportion på max 40–60 i talartid.

Fröet till kampanjen såddes då vi mätte talartiden på två av våra möten i våras. Resultatet var nedslående. På det ena mötet var 50 procent män och 50 procent kvinnor närvarande. Män tog ordet 48 gånger, kvinnor 14 gånger. Män talade sammanlagt drygt 37 minuter och kvinnor sammanlagt drygt 7 minuter.

Det andra mötet var inte mycket bättre. Männen talade drygt 67,5 minuter, eller 63 procent av tiden, medan kvinnorna talade drygt 39 minuter eller 37 procent av tiden. Kvinnorna utgjorde dessutom mer än hälften av deltagarna: 55 procent.

För en demokratisk och inkluderande organisation är detta ett misslyckande. Att olika grupper får så väldigt olika stora delar av utrymmet på våra möten visar att vi inte kommit så långt i vårt interna jämställdhetsarbete som vi trott. Det visar också att möjligheterna för män och kvinnor att påverka vår inriktning inte är lika stora.

2008 antog vi en jämställdhetsstrategi för vår rörelse, och vi har arbetat aktivt med utbildningar för våra medlemmar och i projekt för vårt arbete för landsbygden. Vi säger även att vi ska bli bäst på jämställdhet! Så hur i hela friden kan det se ut så här?

Faktum är att det är svårt att bryta urgamla mönster. Det krävs både vilja och medvetenhet och uthållighet för att inte ge upp inför segdraget motstånd eller bara gamla vanor. Framförallt krävs det optimism – en tro på att saker faktiskt kan bli bättre och en glädje inför att ta itu med utmaningar. Hela Sverige ska leva är kanske inte bäst på jämställdhet, men vi backar inte för att lära oss nya saker och låta andra inspirera oss på samma sätt som vi hoppas kunna inspirera andra.

Jämställd talartid på möten räcker inte för att skapa jämställdhet inom andra områden, och det behöver inte vara en bra måttstock på hur jämställd en organisation är. Det är heller inte det enda vi fokuserar på i vårt jämställdhetsarbete. Men det är ett bra verktyg för att synliggöra normer och strukturer och det ger oss ett underlag för att ifrågasätta dessa.

Den här kampanjen tjänar också till att skapa debatt om kvinnors och mäns lika deltagande i andra sammanhang. Nu har vi svart på vitt att män och kvinnor inte har samma utrymme, vilket öppnar upp för att diskutera även andra frågor: Bemöts vi på samma sätt på våra möten? Hur ser arbetsfördelningen i organisationen som helhet ut? Vilka tar besluten och vems beslut utförs?

Framförallt är #jämställtmöte ett sätt för oss att komma till rätta med snedfördelningen i vår egen organisation och att diskutera hur vi vill ha det och hur vi kan bli än mer öppna och demokratiska – för alla. Andra grupper som kan ha svårt att göra sig hörda är unga människor och nya svenskar, som dessutom är i minoritet i Hela Sverige ska leva.

Men vi vill också utmana andra organisationer att följa vårt exempel. Hur ser era jämställda möten ut? Hur gör ni för att se till att alla får lika stort utrymme? Hör av er! Använd hashtagen #jämställtmöte och följ vårt arbete på vår hemsida www.helasverige.se, på Facebook och Twitter. Nu jobbar vi hårt och målmedvetet – för att bli bäst på jämställdhet på riktigt.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu