Forskare: Brister rättas till före ansökningen | Fria.Nu
Fria Tidningen

Forskare: Brister rättas till före ansökningen

Väl genomarbetade ansökningar är förklaringen till att så många försök godkänns, säger forskarna Michael Axelsson och Per Lindahl.

Per Lindahl är professor vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Göteborgs universitet och sitter i Göteborgs etiska nämnd. Han säger att anledningen till att så många ansökningar godkänns är att brister och problem i ansökningarna påtalas och åtgärdas innan de behandlas av nämnden. De flesta forskarna känner också till och följer Jordbruksverkets föreskrifter och råd gällande djurförsök, säger han.

– De forskare som utför djurförsök har ofta gjort det under många år och vet sedan tidigare vilka ställningstaganden djurförsöksetiska nämnden gör och anpassar ansökningarna därefter.

Michael Axelsson är professor i zoofysiologi och ordförande i Expertgruppen för försöksdjursvetenskap, som är rådgivare åt Vetenskapsrådet. Han påpekar också att de aktuella forskningsprojekten är väl genomarbetade och exempelvis har klarat konkurrensen om att få forskningsmedel och att ansökan till etiska nämnden ska skrivas i samråd med föreståndare, veterinär och djurtekniker.

De djurförsöksetiska nämnderna ska väga nyttan av försöket mot djurens lidande, anser du att de två aspekterna får samma vikt i dag?

– Ur ett allmänmänskligt synsätt anser man att nyttoperspektivet kanske bör ges en något tyngre vikt men att man naturligtvis ska minimera eventuella obehag för djuren, så långt detta är möjligt, säger Michael Axelsson.

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv ska medlemsländerna arbeta för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. Hur utbrett är intresset i forskarsverige för alternativa metoder?

– Mycket stort. Vägen framåt är svår och kräver mycket mer pengar för såväl utveckling som validering; mycket mer än vad som i dag finns att tillgå.

– Väsentliga framsteg görs, och har gjorts, avseende förfining och begränsning, men även inom området ersättning, säger Michael Axelsson.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Manifesterar mot våldet

Hyresgästföreningen och föräldrarna till ett av offren ordnar manifestationer som reaktion på de senaste dödsskjutningarna.

Göteborgs Fria

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu