Stort intresse för ekocid i Sverige | Fria.Nu
  • Under sitt Sverigebesök var Polly Higgins inbjuden till en halvdag om Vättern. Den utvinning av gas och metaller som planeras vid sjön kan eventuellt klassas som ekocid om dricksvattentäkten förgiftas, menar hon.
  • Polly Higgins pratade ekocid med miljöministern Åsa Romson och Greenpeace representant Michael Baumgartner under konferensen Miljöbalksdagarna den 19–20 mars.
  • Polly Higgins var en av nyckeltalarna under Miljöbalksdagarna i Stockholm.
  • Riksdagsledamöter från både Miljöpartiet och Vänsterpartiet träffade Polly Higgins under hennes Sverigebesök.
Landets Fria

Stort intresse för ekocid i Sverige

Den kända miljöjuristen Polly Higgins pratade med miljöministern Åsa Romson (MP) och många fler när hon var i Sverige, och intresset var stort för att göra ekocid till ett internationellt brott. Nu hoppas grupper som Aktion rädda Vättern att ekocid kan bli ett starkt verktyg i deras arbete.

De senaste åren har begreppet ecocide/ekocid, alltså livsmiljöförstörelse eller brott mot naturen, blivit alltmer uppmärksammat. Brittiska Polly Higgins är förgrundsfigur för rörelsen som vill att ekocid ska bli ett internationellt brott enligt Romstadgan, jämte folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Då kan exempelvis beslutsfattare och företagsledare bli personligt ansvariga för miljöförstöring och ställas inför rätta vid Internationella domstolen i Haag även om de gått i pension eller om företaget inte finns kvar.

I mars besökte Polly Higgins Sverige och träffade då förutom miljöministern bland andra biståndsminister Isabella Lövin (MP), tjänstemän på utrikes- och miljödepartementen, riksdagsledamöter, forskare, aktivister och lokala politiker. Pella Thiel från nätverket End ecocide Sverige är positivt överraskad över responsen och över att det gått så fort att etablera begreppet ekocid i Sverige.

– Jag hade inte i min vildaste fantasi trott att vi skulle komma hit. För två år sedan visste ingen vad ekocid var. Nu finns det definitivt ett intresse.

Nätverket hoppas att deras arbete ska ge resultat redan i år, eftersom det hålls en konferens inom Romstadgan i november. Sverige har flera möjligheter att agera. Ett alternativ är att hålla i ett sidoevenemang i samband med konferensen, för att diskutera ekocid och sätta frågan på dagordningen.

– Åsa Romson sa att hon skulle undersöka möjligheterna, så det är helt realistiskt. Det vore otroligt viktigt om en stat från EU skulle göra det, säger Pella Thiel.

Ett annat alternativ är att frågan kommer upp under FN:s klimattoppmöte i Paris, som också äger rum i november.

– Det finns mycket som tyder på att någon eller några stater kommer att tillkännage då att de vill ha ekocid som ett tillägg till Romstadgan. Sverige skulle då tydligt kunna uttala sitt stöd för det. Ett drömscenario vore att Sverige är en av de stater som gör ett sådant uttalande på toppmötet. Vi har fått så positiv respons att det inte alls verkar omöjligt, säger Pella Thiel.

Nu tänkter End ecocide Sverige sikta in sig på att prata med svenska företrädare för näringslivet och trossamfunden.

– För en överväldigande del av svenskt näringsliv är en ekocidlagstiftning en god nyhet som utjämnar spelplanen. Och jag tycker att kyrkorna skulle omfamna det här. Ekocid handlar om vad som är rätt och fel och om att värna om livet.

Dessutom planerar nätverket en brevkampanj samt insatser under Almedalsveckan i Visby för att sätta ekocid på agendan.

– Alla vet att vi måste göra något annorlunda för att skydda naturen men vi vet inte vad. Det här är en snabb och möjlig väg, säger Pella Thiel.

En av miljögrupperna som hoppas att ekocid kan vara ett verktyg i deras kamp är Aktion rädda Vättern. Under sitt Sverigebesök var Polly Higgins inbjuden till en halvdag om Vättern med deltagare från aktionsgruppen, media och lokalbefolkning, i samband med nätverket Lodyns kurs om Naturens rättigheter och ecocid i Tiveden.

Anders Tivell var en av kursledarna och värdarna för Polly Higgins besök. Han berättar att stora förändringar planeras kring Sveriges näst största sjö, en dricksvattentäkt för 240 000 personer. Nu är frågan om dessa planer kan leda till ekocid, exempelvis om vattnet förgiftas. För det första vill Försvaret utöka sin övningsverksamhet vid Vättern. För det andra har företaget Tasman metals beviljats en bearbetningskoncession för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr. För att kunna utvinna metallerna sprängs först berget, sedan krossas det och metallerna lakas ur med hjälp av diverse kemikalier.

– Det handlar om uran, torium, saltsyra och andra otrevliga ämnen som vi inte vill ha i Vättern, säger Anders Tivell.

Tasman metals skriver dock på sin webbplats att halterna av uran och torium i området är mycket låga i jämförelse med liknande fyndigheter i andra länder och kan betraktas som ”bakgrundshalter”. De menar också att det är uteslutet att grundvattnet eller vattnet i Vättern skulle ta skada av eventuell brytning.

Och för det tredje har företaget Gripen gas ett undersökningstillstånd för att provborra efter naturgas i Motalabukten, både på land och i en 1,6 kvadratmil stor del av sjön.

– Här finns också uran som vi inte vill ha upp i vattnet, och så de kemikalier som används för att lösa upp berget, säger Anders Tivell.

Under halvdagen om Vättern berättade Polly Higgins att det finns tre faktorer som avgör om miljöförstöring klassas som en krigsförbrytelse enligt Romstadgan. Detta ses som riktlinjer för hur ekocid skulle kunna definieras under fredstid. En är storleken på det berörda området. En annan är om miljöförstörelsen finns kvar under mer än 90 dagar. Den tredje är effekten för människor, natur och lokal ekonomi. Bara ett av kriterierna behöver uppfyllas.

– Polly Higgins sa att Vättern antagligen är tillräckligt stort för att uppfylla storlekskravet. Med tanke på att Vättern har en omsättning på vattnet på 60 år gäller med största sannolikhet även tidskravet. Det är sådant som vi är tvungna att titta på om vi vill använda ekocidbegreppet.

Att nästan hela Vättern är skyddad enligt Natura 2000 och EU:s vatten- och habitatdirektiv kan också bli ett argument mot planerna, hoppas Anders Tivell. Nästa steg blir att hålla ett möte lokalt för att diskutera hur arbetet ska gå vidare.

Fakta: 

Dessa träffade Polly Higgins

Åsa Romson (MP), miljöminister

Isabella Lövin (MP), biståndsminister

Anders Wijkman, ordförande för regeringens miljömålsberedning

Annika Söder, kabinettsekreterare på utrikesdepartementet

tjänstemän på miljödepartementet

riksdagsledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet

forskare vid Umeå universitet och Uppsala universitet

lokala politiker i Umeå

representanter för Stoppa gruvan i Rönnbäck, WWF, FIAN, Latinamerikagrupperna, Swedwatch, Naturskyddsföreningen och Aktion rädda Vättern.

Dessutom framträdde Polly Higgins på Miljöbalksdagarna, Stockholm environment institute, Svenska institutet och nätverket Lodyns kurs om Naturens rättigheter och ecocid.

Källa: End ecocide Sverige

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu