Bankerna fortsätter göra rekordvinster | Fria.Nu
  • Swedbanks vd Michael Wolf fick förra året en lönehöjning på 6,3 miljoner kronor. Det motsvarar en löneöknig på 57 procent.
Fria Tidningen

Bankerna fortsätter göra rekordvinster

Fria Tidningens sammanställning visar att det går bra för bankerna. Men rekordvinsterna kan vara ett varningstecken, säger ekonomijournalisten Knut Kainz Rognerud.

Efter en genomgång av de fyra storbankernas årsredovisningar mellan åren 2010 och 2014 står det klart att samtliga banker har haft lyckosamma år. År 2010, två år efter finanskrisen, redovisade exempelvis Swedbank ett rörelseresultat på 9,9 miljarder kronor – fyra år senare hade det stigit till 21,0 miljarder. Och trenden ser likadan ut i alla storbankerna – vinsterna ökar, likaså aktieutdelningen och lönerna till direktörerna.

– Det är ett tecken på någonting i samhällsutvecklingen att bankerna nu är några av Sveriges mest vinstdrivande företag, säger Knut Kainz Rognerud, författare till boken Det stora bankrånet och ekonomireporter på SVT.

– Höga vinster inom banksektorn kan tyckas vara bra för aktieägare och för marknaden, men inom banksektorn kan det vara ett stort problem. Banker är en så inkorporerad del av samhällskroppen att det är väldigt farligt om de råkar illa ut och därför kan det vara ett stort varningstecken om bankerna tar för höga risker, säger Knut Kainz Rognerud.

Han menar att en förklaring bakom bankernas ökande vinster är den billiga utlåningen, som trots att det var en utlösande faktor bakom finanskrisen 2008, fortfarande är en viktig komponent i sammanhanget.

– Hela det här galna systemet med billiga krediter och låga räntor är egentligen värre i dag än innan finanskrisen. Det som ledde fram till finanskrisen var ju just hela den billiga utlåningen och tanken om att man ska få fart på ekonomin genom att sänka priset på pengar. Och vad gör man nu då för att kompensera effekten av finanskrisen och skuldproblemen i Europa? Jo, man sänker priset på pengar ännu mer. När lånen ökar är det klart att bankerna tjänar stora pengar på det.

Att staten går in som garant för bankerna om de går i konkurs eller hamnar i ekonomisk knipa ser Knut Kainz Rognerud som en nödvändighet. Men samtidigt säger han att det kan skapa incitament för bankerna att ta allt högre risker, då de vet att staten alltid finns där och täcker upp.

– Kapitalnivån har varit alldeles för låg för bankerna, men det har ju ändrats nu eftersom de måste ta större ansvar för sin egen utlåning och se till så att det finns pengar i ladorna. Men samtidigt kan det ju diskuteras hur mycket av stödfonderna som staten ska stå för. Kanske vore det rimligt om bankerna helt stod för finansieringen av sin egen riskfond.

Fakta: 

Bankerna går med rekordvinst:

2014: Rörelseresultat: 21,0 miljarder

Vinst: efter skatt: 16,4 miljarder

2013: Rörelseresultat 19,3 miljarder

Vinst efter skatt: 12,9 miljarder

2012*: Rörelseresultat 18,4 miljarder

Vinst efter skatt: 14,4 miljarder

10,8

2011: Rörelseresultat: 15,4 miljarder

Vinst efter skatt: 11,7 miljarder

2010: Rörelseresultat: 9, 9 miljarder

Vinst efter skatt: 7,4 miljarder

*Efter 2012 går 75 procent av vinsten efter skatt till aktieutdelning (tidigare var det 50 procent)

2014: Rörelseresultat: 40,1 miljarder*

Vinst efter skatt: 30,9 miljarder

2013: Rörelseresultat: 38,1 miljarder

Vinst efter skatt: 28,8 miljarder

2012: Rörelseresultat: 38,1 miljarder

Vinst efter skatt: 28,9 miljarder

2011: Rörelseresultat: 32,8 miljarder

Vinst efter skatt: 24,4 miljarder

2010: Rörelseresultat: 33,7 miljarder

Vinst efter skatt: 24,6 miljarder

*Siffrorna är omräknade från euro till svenska kronor utifrån växelkursen fredagen den 20/3

2014: Rörelseresultat 19,2 miljarder

Vinst efter skatt: 15,1 miljarder

2013: Rörelseresultat: 18,8 miljarder

Vinst efter skatt: 14,2 miljarder (14,2)

2012: Rörelseresultat 17,5 miljarder

Vinst efter skatt: 14,5 miljarder (14,0)

2011: Rörelseresultat: 16,5 miljarder

Vinst efter skatt: 12,3 miljarder

2010: Rörelseresultat: 14,7 miljarder

Vinst efter skatt: 11,0 miljarder

2014: Rörelseresultat: 23,3 miljarder

Vinst efter skatt: 19,2 miljarder

2013: Rörelseresultat: 18,1 miljarder

Vinst efter skatt: 14,7 miljarder

2012: Rörelseresultat: 14,2 miljarder

Vinst efter skatt: 12,1 miljarder

2011: Rörelseresultat: 15,3 miljarder

Vinst efter skatt: 12,2 miljarder

2010: Rörelseresultat: 11,1 miljarder

Vinst efter skatt: 6,7 miljarder

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu