Skåningar kan få vänta tre veckor på abort | Fria.Nu
  • Många unga som vill få abortvård söker sig till ungdomsmottagningarna. Där kan man göra graviditetstest, få råd och kontaktuppgifter till kliniker men det är bara sjukhus och andra specialistkliniker som utför abort. (Personerna på bilden har ingenting med artiklarna att göra).
Fria Tidningen

Skåningar kan få vänta tre veckor på abort

Brist på läkare gör att skåningar kan få vänta i upp till tre veckor på abort, visar en undersökning som Fria Tidningen har gjort. ”Konsekvensen blir att det kan ha en negativ psykisk påverkan”.

År 2007 genomförde Socialstyrelsen en kartläggning av abortvården i landet på uppdrag av regeringen. Den visade att det är stor skillnad på väntetiden för abort mellan de olika landstingen. Som mest kunde man få vänta i upp till 19 dagar. Men Socialstyrelsens uppdrag var tidsbegränsat och i dag finns det ingen som har en övergripande bild av abortvården i landet, i alla fall inte när det gäller väntetider. Sveriges kommuner och landsting, SKL, hänvisar till de enskilda landstingen och sjukhusen.

Nu kan Fria Tidningen visa att det fortfarande – åtta år senare – är stor skillnad i väntetiden för abortvård beroende på var i landet man bor. I de flesta landsting är den normala väntetiden ungefär en vecka men i Skåne kan man få vänta i upp till hela tre veckor på att få komma på det första läkarbesöket. Förklaringen är brist på läkare.

– Trots att abortverksamheten är prioriterad händer det att vi är så lågt bemannade att det endast finns läkare till de akuta positionerna typ förlossning och gynakuten. Andra veckor är vi bättre bemannade och då går väntetiden ner mot en vecka. Så det är inget statiskt tillstånd, väntetiden varierar vecka för vecka, säger Rickard Claesson, verksamhetschef för obstetrik och gynekologi på lasarettet i Ystad, som är det sjukhus som har haft väntetid på upp till tre veckor.

Konsekvensen blir att fler hinner gå längre i sin graviditet, enligt Rickard Claesson, vilket kan ha en negativ psykisk påverkan. Men det kan också innebära att många måste göra abort på kvinnokliniken istället för att kunna göra den i hemmet, om man vill det – en möjlighet som de flesta landstingen erbjuder.

I Norrbotten har man arbetat aktivt för att hålla nere väntetiderna för abortvård och den ligger normalt på noll till några enstaka dagar. Det säger Anna Pohjanen som är länschef för obstetrik och gynekologi vid landstinget.

– Det är inte ovanligt att det handlar om patienter som tycker situationen är jobbig. Därför är det viktigt att de får komma snabbt på ett första besök, då får patienterna också tid på sig att fundera på hur de vill göra, säger hon.

De använder sig av barnmorskeledda abortmottagningar i hela länet, ett koncept som startade i Stockholm och som även används i Linköping och Göteborg som innebär att det endast jobbar barnmorskor på klinikerna. Det ökar både tillgängligheten och kontinuiteten, säger Anna Pohjanen.

– Många landsting brottas med brist på läkare och det här är någonting som många definitivt borde titta närmre på.

Hon vill inte recensera hur det ser ut i andra landsting men säger att det är olyckligt om patienterna måste vänta mer än en vecka på att få komma på besök. Och ett stort problem är just att det saknas kunskap om abortvården i landet, säger hon.

– Det är ett stort problem att det saknas ett nationellt kvalitetsregister för abortvård. Det handlar om ungefär 35 000 aborter som genomförs varje år men det finns inget system för att göra kvalitetsuppföljningar. Det är lite för mycket ”hysh-hysh” kring abortvården i Sverige, säger hon.

Fakta: 

Väntetiden för abortvård i landstingen:

Stockholm: Normalt inom 1 vecka.

Dalarna: Mindre än 2 veckor

Gotland: Inom 1 vecka.

Gävleborg: Cirka 1 vecka.

Jämtland: 6,98 dagar.

Jönköping: 5–10 dagar.

Kalmar: 5–8 dagar.

Kronoberg: Inom 14 dagar.

Norrbotten: Noll till några enstaka dagar.

Skåne: 9 dagar–3 veckor.

Uppsala: Inom 1 vecka.

Värmland: 1–7 dagar.

Västerbotten: Max 1 vecka.

Västra Götaland: Max 1 vecka.

Örebro: 3–7 dagar.

Östergötland: Inom en vecka.

Så här gick undersökningen till:

Alla landsting i Sve­rige fick en enkät skickad till sig med frågan hur lång kötiden för abortvård är i deras landsting. 17 av 21 lands­ting svarade, alla utom Blekinge, Halland, Södermanland och Västman­land. I många fall skiljer sig kötiden åt mellan sjukhusen i landstinget vilket gör att svaren kan variera i ex­akthet.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu