Europas gräsrötter visar vägen | Fria.Nu
Per Björklund

Inledare


Inledare: Blockupy

  • Tyska poliser spärrar av ett demonstrationståg under Blockupy-protesterna i Frankfurt i juni 2013.
Fria Tidningen

Europas gräsrötter visar vägen

Blockupy handlar om mycket mer än ekonomisk politik, skriver Per Björklund.

I onsdags invigdes den europeiska centralbanken ECBs nya högkvarter i Frankfurt under stor pompa och ståt, och ett omfattande säkerhetspådrag. Samtidigt samlades tusentals demonstranter för att demonstrera mot EU-elitens ekonomiska politik, som ECB mer än någon annan institution blivit en symbol för.

Den första protesten under namnet ”Blockupy” – inspirerat av Occupy Wall Street-rörelsen – hölls i maj 2012. Då marscherade tusentals genom Frankfurt trots myndigheternas försök att förbjuda demonstrationen. Året därpå deltog upp till 20 000 nya människor i en ny marsch. Polisen svarade med att att stänga in 943 demonstranter i fållor, så kallad ”kettling”, med hänvisning till att några var maskerade. Flera anmälningar gjordes om olagliga gripanden och visiteringar.

För medier är det tacksamt att fokusera på dramatiska bilder av tårgas och brinnande bilar. Att de inte är så representativa för den stora fredliga mobilisering som också ägt rum, och samlat såväl autonoma vänstergrupper som fackföreningar, Attac-rörelsen och anhängare av vänsterpartier som spanska Podemos, tyska Die Linke och grekiska Syriza, spelar mindre roll.

Att människor samlas för att protestera mot den blinda nedskärningspolitik som påtvingats europas krisländer, men i synnerhet Grekland, är ett sundhetstecken. Att miljontals arbetslösa och sjuka offras samtidigt som ECB blåser upp nya finansbubblor genom att pumpa ut hundratals miljarder euro på marknaden i ett försök att stimulera ekonomin är både en politisk skandal och en social katastrof. Att Grekland hotas med uteslutning ur eurozonen samtidigt som storbankerna som orsakade den värsta globala krisen sedan 1930-talet framgångsrikt bekämpar varje försök till reglering av finansmarknaderna visar tydligt hur de verkliga maktförhållandena ser ut i dagens Europa.

Motstånd mot den nyliberala politiken borde inte heller bara vara en angelägenhet för greker, spanjorer och medborgare i andra krisdabbade länder. I Sverige tvingades staten gripa in för att förhindra en förödande bankkris under hösten 2008. Sedan dess har hushållens skuldberg fortsatt att växa och en ny kris kan bli förödande, även om ingen kan säga när den kommer att inträffa.

Men protesterna i Frankfurt handlar inte bara om ekonomisk politik. Det handlar också om att skapa en motpol till den cyniska världsbild där nationer spelas ut mot varandra och tyska skattebetalare ställs mot ”lata greker”. I en tid då nationalistpartier av varierande brun kulör är på frammarsch i landet efter land framstår varje försök till gräsrotsorganisering och solidaritet över nationsgränserna som extra angeläget. För att inte säga avgörande för Europas framtid.

På Blockupy-rörelsens internationella hemsida kan man läsa att de tillsammans ”vill skapa en gemensam europeisk rörelse, enad i sin mångfald, som kan bryta åtstramningsregimen och påbörja byggande av demokrati och solidaritet underifrån.”

Det är ett projekt som borde vara lätt att ställa sig bakom.

Annons

© 2020 Fria.Nu