Kostnaderna för stafettläkare ökar kraftigt | Fria.Nu
  • Från vänster: Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd i Stockholm, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne, Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.
Fria.Nu

Kostnaderna för stafettläkare ökar kraftigt

Kostnaden för inhyrd sjukvårdspersonal har ökat med över 50 procent till över en miljard kronor på fem år i våra tre storstadsregioner. Trots att kritiken mot systemet är stor visar ny statistik som Fria har tagit fram att även sjuksköterskor, vid sidan av läkare, i högre grad hyrs in.

En kvinna kommer till sin lokala vårdcentral med sin son som har en komplex sjukdomshistoria med bland annat ett ryggmärgsbråck. Pojken tvingas ofta besöka vården och i dag, som flera gånger förut, träffar han en ny läkare på mottagningen som inte känner till hans sjukdomar och de många behandlingar som prövats fram unikt för honom. De tvingas berätta den långa historien och försöker minnas alla de detaljer som kan tänkas vara viktiga för den nya läkaren att veta. Hen lyssnar och ger råd. Men varken för patienten eller läkaren är det en gynnsam situation. De fem stora patientorganisationer som vi talat med för alla fram ett samstämmigt budskap: kontinuitet i vården med möjlighet till en fast läkarkontakt är en av de viktigaste sakerna för en bra och effektiv vård och behandling.

Landstingen själva är inne på samma linje. Samtliga landsting i Stockholm, Göteborg och Malmö har som uttalat mål att minska på andelen inhyrda läkare för att säkra kontinuiteten och säkerställa en god vård.

Men verkligheten säger något annat. I Stockholm har kostnaden för inhyrd personal ökat från 158 miljoner kronor 2010 till över 400 miljoner under förra året. I Skåne ser kurvan liknande ut där kostnaden ökat från 123 miljoner till 230 miljoner under samma tid. Göteborg har under flera års tid haft en högre andel inhyrd personal än Stockholm och Malmö och slog i taket under förra året då kostnaden för inhyrd personal ökade till över 500 miljoner. Inhyrda läkare minskade något i Göteborg under förra året. Den stora ökningen syns bland sjuksköterskor där kostnaden dubblerades 2013 till år 2014 från 34 till 70 miljoner.

”Vi har inget alternativ”, är svaret från landstingen på frågan om varför sjukvårdspersonal hyrs in i den utsträckning som görs.

– Vi arbetar för att minska andelen inhyrd personal men till många tjänster, exempelvis specialistläkare, kan det vara svårt att rekrytera och vi tvingas hyra personal. Men detta är inte önskvärt och vi delar patientorganisationernas åsikt i den här frågan, säger Peter Carpelan, forsknings- och personallandstingsråd (M) i Stockholm.

Anna-Lena Hogerud, regionråd (S) och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne trycker på att användningen av inhyrd personal ska användas i undantagsfall.

– Vår hållning är att vi ska vara restriktiva och pröva alternativen i varje enskilt fall. Samtidigt har vi problem att rekrytera till vissa tjänster. Där har vi ett stort ansvar som arbetsgivare att erbjuda en så pass bra arbetsmiljö att människor vill jobba hos oss som anställda, säger Anna-Lena Hogerud.

Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen Johnny Magnusson (M) lägger ansvaret på staten att ordna fram fler utbildningsplatser för framför allt läkare.

– I dag finns ett underskott särskilt på antalet examinerade läkare, vilket till viss del kan vägas upp med att personal utbildad utomlands. Men det behövs fler utbildningsplatser för att lösa läkarbristen, säger han.

Han är inte nöjd med den stora ökningen av inhyrda sjuksköterskor som skett i VG-regionen och trycker på vikten av att trenden avstannar.

I en annan del av verkligheten finns bemanningsföretagen som hyr ut sjukvårdspersonal. Nya siffror från Bemanningsföretagen visar att branschen blomstrar och omsättningen ökade med 19 procent inom just hälsa och sjukvård jämfört med året innan. För att möta behovet tävlar företagen om att knyta läkarna till sig. På företagens hemsidor lockas med en bonus redan efter sex veckor för den som snabbt bokar upp sig för jobb. ”Har du tips om en läkare som du tror skulle passa? Hör av dig till oss så ser vi till att du får hittelön!” låter det från samma företag.

Fakta: 

Kostnader för inhyrd sjukvårdspersonal

Region Skåne

2010: 123 miljoner kronor
varav sjuksköterskor: 9 miljoner
varav läkare: 90 miljoner

2014: 230 miljoner kronor
varav sjuksköterskor: 43 miljoner
varav läkare: 178 miljoner 

Stockholms läns landsting

2010: 158 miljoner kronor
varav sjuksköterskor: 41 miljoner
varav läkare: 84 miljoner

2014: 407 miljoner kronor
varav sjuksköterskor: 180 miljoner
varav läkare: 172 miljoner

Västra Götalandsregionen

2010: 468 miljoner kronor
varav sjuksköterskor: 21 miljoner
varav läkare: 425 miljoner

2014: 510 miljoner
varav sjuksköterskor: 70 miljoner
varav läkare: 394 miljoner

Källa: Landstingen/Regionerna

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu