Hur fungerar det med inhyrd personal i vården? | Fria.Nu
  • Från vänster: Fredrik Löndahl, förbundsordförande Diabetesförbundet, Christine Cars Ingels, kansli­chef, Riksförbundet Hjärt-lung, Eva-Maria Dufva, press­ansvarig Astma- och allergiförbundet.
  • Från vänster: Stina-Clara Hjulström, ord­förande Demensförbundet, Agnetha Vikenger, förbundsordförande, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.
Fria.Nu

Hur fungerar det med inhyrd personal i vården?

Fria tidningar har frågat fem stora patient- och handikapporganisationer.

Fredrik Löndahl, förbundsordförande Diabetesförbundet

– För diabetiker är det helt förödande med stafettläkare. Det är en patientgrupp som kräver kontinuitet och uppföljning för att vården ska bli bra och det fungerar inte om det är nya läkare som träffar patienten.

– Det sker mycket på forskningsfronten och för att få tillgång till den behöver det vara en läkare som känner till patienten och där det skapas en relation mellan patienten och läkaren.

– Vi lyfter frågan om kontinuitet i vården i ett konkret förslag som vi har om att certifiera vårdcentraler. Det hoppas vi blir en tydlig signal till landstingen om att stafettläkare inte alls är bra för vår patientgrupp.

– Jag förstår att landstingen är tvingade till det här på grund av bristen på läkare, men det är inte acceptabelt. Det måste finnas andra, bättre lösningar.

Christine Cars Ingels, kanslichef, Riksförbundet Hjärt-lung

– Våra kroniker känner ofta att de har behov av en fast läkarkontakt så läkaren vet vem de är. Kolsjuka exempelvis har en hög oro- och ångestnivå. Om man måste upprepa sin sjukdomshistoria så så ökar stressen och lidandet för de här patienterna. Blir det alltför ofta nya läkarkontakter blir det väldigt tungrott för de här personerna som har det tufft i sin vardag. Det påverkar patienterna negativt.

– Det är ett kortsiktigt perspektiv att använda sig av stafettläkare som vi hoppas att sjukvården går ifrån mer och mer.

– Sedan är det så att kronikerna totalt sett står för en stor kostnad i sjukvården. Det är viktigt att få de patienterna att känna sig trygga och därmed må bättre och få en lugnare behandling. Därför skulle det löna sig även ekonomiskt att bygga upp den här kontinuerliga vården utan stafettläkare.

Eva-Maria Dufva, pressansvarig Astma- och allergiförbundet:

– Vi tror att det är bättre att ha en fast läkarkontakt när man har en kronisk sjukdom som våra medlemmar har. För att vården ska bli bra så arbetar läkare och patient efter en behandlingsplan som man följer upp och arbetar kontinuerligt med. Detta fungerar inte lika bra om det är nya läkare man tvingas gå till. Våra medlemmar uttrycker att de är trötta på att behöva ta om sin historia för nya läkare, då många har en komplex sjukdomsbild och man har prövat sig fram till rätt behandling. Människor med kroniska sjukdomar behöver kontinuitet och samma läkarkontakt eftersom de uppsöker vården oftare än den som har enstaka besök.

Agnetha Vikenger, förbundsordförande, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar:

– Det är väldigt olyckligt när man får träffa flera olika läkare och det skapar en osäkerhet och rädsla. Våra medlemmar ogillar i regel detta starkt. Alldeles nyligen berättade en av våra medlemmar om ett besök på en vårdcentral där en ny läkare frågat sonen när han fått sitt ryggmärgsbråck. Okunskapen är stor, med kontinuitet och trygga läkarkontakter minskar sådana händelser. Upplevelser som denna gör att patienter avstår från att besöka vårdcentraler där det ofta är nya läkare. Lösningen borde inte vara så svår – går det inte att utbilda fler läkare och helt få bort stafettläkare?

Stina-Clara Hjulström, ordförande Demensförbundet:

– Det är ett stort problem med stafettläkare för många av våra medlemmar som är äldre och har demenssjukdom när de tvingas träffa nya läkare ofta. Kontinuitet är väldigt viktigt och något som våra medlemmar efterfrågar. Jag tycker att detta är en väldigt viktig fråga. Sedan är det ju så att om valet står mellan pest eller kolera och att inte möta en läkare alls, så är det bättre med stafettläkare än en vakant läkartjänst.

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu