”Feministisk utrikespolitik handlar om mer än kvinnor” | Fria.Nu
  • I höstas höll Kvinna till kvinna en kurs i i personlig säkerhet och riskhantering i Istanbul för 19 kvinnorättsaktivister från Irak och irakiska Kurdistan. Det är viktigt att regeringen inte tar en helt och hållet militär inriktning när det gäller IS, säger Josefine Karlsson.
Fria Tidningen

”Feministisk utrikespolitik handlar om mer än kvinnor”

Utrikesminister Margot Wallström (S) och den nya regeringen ska driva en feministisk utrikespolitik. Organisationen Kvinna till kvinna upplever att regeringen redan har kommit en bit på vägen men fortfarande finns mycket att bevisa.

Margot Wallström (S) har sedan hon tillträdde som utrikesminister i höstas varit tydlig med att regeringen kommer att driva en feministisk utrikespolitik. Det innebär att hon vill prioritera frågor som hon hade ansvar för som FN:s särskilda representant för att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och konflikter, år 2010-2012.

– Vi kommer att ha en feministisk utrikespolitik, det betyder att kvinnor, fred och säkerhet är ett tema som man kommer återfinna och höra mig både prata om och agera på, sa hon i samband med att hon tillträdde.

Organisationen Kvinna till kvinna ser positivt på den inriktningen och upplever redan skillnad mot hur den förra regeringen arbetade.

– Det finns en utökad dialog med det civila samhället och jag har hört från våra fältkollegor, att även om man inte har fått grepp om vad det ska innebära konkret att driva en feministisk utrikespolitik så ställer de frågor på ambassaderna och vill få vår input. Det ser vi som positivt men sedan får vi ju se vad det innebär i praktiken. Det är en sak att lyssna och en annan sak att agera på det man hör, säger Josefine Karlsson, policyansvarig på organisationen.

Det finns vissa knäckfrågor som regeringen måste hantera när det gäller till exempel det kontroversiella Saudiavtalet och vapenexporten till diktaturer som Kvinna till kvinna håller extra koll på. Men det handlar också i stort om hur regeringens hela politik samverkar.

– Att man inte driver en utrikespolitik och en helt annan försvarspolitik i till exempel relation till IS. Det är jätteviktigt att regeringen inte tar en helt och hållet militär inriktning utan att det hela tiden handlar om bredden i lösningarna, säger Josefine Karlsson och fortsätter:

– Problemet när det gäller till exempel IS har andra underliggande grundorsaker som fanns där långt innan det här ens hamnade på kartan och man började prata om lösningar, som man måste ta itu med innan man ger sig an IS militärt.

Det allra viktigaste handlar om att en feministisk utrikespolitik utgår ifrån ett annat säkerhetspolitiskt tänkande kring konfliklösning, säger Josefine Karlsson. FN ska framöver göra en översyn av både arbetet med fredsbevarande operationer och fredsbyggande insatser och ska också se över en 15 år gammal resolution som handlar om kvinnors deltagande i det fredsbyggande arbetet. Den svenska regeringen har sagt att de vill knyta ihop de tre olika processerna, vilket Kvinna till kvinna ser som ett exempel på att man har en bredare syn på utrikespolitiken och den internationella jämställdhetspolitiken.

– Vår uttolkning av en feministisk utrikespolitik eller en internationell jämställdhetspolitik utgår ifrån att den måste handla om väldigt mycket mer än bara kvinnor och kvinnors rättigheter.

Fakta: 

Regeringens utrikesdeklaration

I februari hölls den årliga utrikespolitiska debatten i riksdagen då utrikesminister Margot Wallström (S) läste upp sin utrikesdeklaration – en programförklaring med visioner för Sveriges utrikespolitik. Bland annat står det i den att Sverige ska:

• verka för förbättrad europeisk dialog med andra regioner och länder, till exempel mellan EU och USA.

• vidareutveckla militära samarbeten med Finland, de andra nordiska grannländerna, de baltiska länderna och med Nato.

• delta i fler FN-ledda insatser.

• ta fram en strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.

• bidra till att fördjupa analysen av klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet under 2015.

• bjuda in till samtal över blockgränserna om de breda säkerhetsutmaningarna för Sverige och hur de kan mötas.

• verka för att stärka icke-spridningsavtalets genomförande, för att fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar träder i kraft samt för att FN:s vapenhandelsfördrag ATT görs universellt och genomförs.

• verka för ett intensifierat EU-engagemang för varaktig fred mellan Israel och Palestina tillsammans med FN, andra parter i regionen samt i omvärlden.

• undersöka förutsättningarna för att skicka svensk militär personal till Irak som kan bidra till utbildning av trupper som strider mot IS.

• slutföra förhandlingarna mellan EU och USA om ett handels- och investeringsavtal, TTIP.

• arbeta för att det utses en särskild EU-representant för jämställdhet och genomförandet av resolution 1325 om kvinnors deltagande i det fredsbevarande arbetet.

• fortsätta arbetet med att motverka straffrihet för könsbaserat våld.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Både min man och lagen var emot mig”

8 mars

Hasti, 24 år, utsattes för våld av den man hon flyttat till Sverige för att gifta sig med. Nu vill hon stötta andra att våga lämna sin partner – och kämpa för att lagen ändras.

Göteborgs Fria

De riskerar utvisning om de skiljer sig

8 mars

Varje år riskerar 500 personer som utsatts för partnervåld utvisning när de skiljer sig. Juristen Jenni Stavare väcker frågan om det är rimligt.

Göteborgs Fria

Strejk, statistik och Sägifrån – detta gör facken på 8 mars

8 mars

Mens på arbetsplatsen, en kampanj mot Moderaterna samt en kvinnostrejk mot patriarkatet. Facken må ha olika syn på de viktigaste frågorna och bästa metoderna för feministisk kamp – men de som Fria pratat med är överens om att kampen behövs. Inte minst för att hålla liv i Metoo-rörelsen.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu