Irland världens mest globaliserade land | Fria.Nu
Fria.Nu

Irland världens mest globaliserade land

För tredje året i rad rankas Irland som världens mest globaliserade nation. Sverige rasade i årets lista från femte till elfte plats. Det är tidskriften Foreign Policy som varje år mäter hur integrerade världens länder är i den internationella handeln, ekonomin, politiken, den teknologiska utvecklingen och hur mycket kontakter ett lands invånare har med resten av omvärlden.

Washington (IPS) Näst mest globaliserat är Singapore, följt av Schweiz, enligt Foreign Policys globaliseringsindex.

Uppgifterna som indexet bygger på kommer från år 2002. Enligt Foreign Policy minskade den globala ekonomiska integrationen 2002 efter den ekonomiska nedgången föregående år, en svacka som fördjupades efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001.

Utländska direktinvesteringar, som minskade med cirka 40 procent under 2001, minskade med ytterligare 21 procent år 2002. Men när man även tar med politiskt samarbete, teknologiutveckling och personliga kontakter så ökade faktiskt globaliseringen under 2002. Bland annat har telefonkontakten mellan medborgare i olika länder ökat, liksom internetanvändandet, särskit i fattiga länder.

- Globaliseringen är inte en modefluga. Den kommer inte att försvinna, säger Moises Naim, redaktör för tidskriften Foreign Policy som ges ut av Carnegie Endowment for International Peace.

Ett lands placering på indexet bestäms av en rad faktorer. Ekonomiskt mäts bland annat hur stor procent av varje nations BNP som utgörs av handel med andra länder och hur stora utländska direktinvesteringar som görs i landet och som landet själv gör.

I kategorin för personliga kontakter mäts antalet minuter medborgarna ringer till andra länder, hur många utlandsresor de gör och hur mycket pengar som medborgarna får från släktingar och vänner i utlandet.

De politiska variablerna är landets medlemskap i internationella organisationer, i fredsbevarande uppdrag och antalet utlandsambassader ett land har.

För de största rasen på listan stod Sverige, från tredje till elfte plats och Marocko, från tjugonionde till fyrtiosjunde plats. Bland de länder som steg kraftigt uppåt på listan finns Filippinerna, Argentina och Peru.

För två år sedan jämfördes indexet med andra beräkningar av politisk frihet, korruption och inkomstfördelning. Då kom man fram till att de mer globaliserade länderna tenderade att vara mer fria, mindre korrupta och hade mindre skillnad mellan rika och fattiga.

I den senaste analysen har forskarna testat relationen mellan globalisering och livslängd och kvinnors situation genom att jämföra med FN-statistik. De kom fram till att invånarna i de mer globaliserade länderna, både i-länder och u-länder, tenderade att leva längre, och att kvinnor i dessa länder har större frihet.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

USA toppar vapenexportligan till Syd

USA har återtagit sin förstaplats som världens största exportör av konventionella vapen till utvecklingsländerna, bland annat till följd av ett nytt vapenavtal med Pakistan.

Ytterligare en av Bushs närmsta avgår

Medborgarrättsgrupper och demokrater gladdes åt att USA:s justitieminister Alberto Gonzales på måndagen lämnade in sin avskedsansökan. För de flesta republikaner hade däremot Gonzales med tiden blivit alltmer av en belastning, och kommentarerna till att presidentens vän fick gå var få.

Böckerna som formar Vita husets politik

President George W. Bushs läsvanor har hittills visat sig vara en sällsynt bra fingervisning om den kommande politiken. Vittnesmålen om vad som utspelades sig vid en 'litterär lunchträff' i Vita huset nyligen är därför intressanta. För trots att den amerikanska regeringen har visat tecken på ökad vilja att föra diskussioner med sina fiender så tyder presidentens läsvanor på något annat.

Bush vill fortsätta med 'tuffa' förhör

Pentagon gav i veckan ut en ny manual för armépersonal, enligt vilken alla som hålls fängslade av amerikansk militär - även misstänkta terrorister - ska behandlas enligt Genève-konventionen. Samtidigt tillkännagav president George W. Bush att 14 personer som hållits fängslade av CIA på hemliga platser runt om i världen ska flyttas till fånglägret i Guantanamo Bay.

'Iranrapport överdriver hotbild'

Enligt en ny rapport från det amerikanska representanthusets underrättelsekommittés ordförande kan Iran skaffa kärnvapen mycket snabbare än vad de amerikanska underrättelsetjänsterna tror. Men flera kritiker ser oroande paralleller mellan den nya rapporten och de händelser som ledde fram till invasionen av Irak 2003.

© 2022 Fria.Nu