Bortre tidsgränsen kvar på obestämd tid | Fria.Nu
  • Enligt den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande ska Försäkringskassan, arbetsgivare och hälso- och sjukvården samarbeta bättre.
Fria Tidningen

Bortre tidsgränsen kvar på obestämd tid

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ska slopas men först efter att rehabiliteringsinsatserna har förstärkts, föreslår socialförsärkingsutredningen. När det kan komma att ske är partierna inte överens om.

– Jag tycker att sjuka och arbetslösa skulle ha behövt mer än det man har kommit fram till efter fyra och ett halvt års utredande. Särskilt är det beklämmande att man inte kommer till skott ens i utredningen för att säga att vi måste sätta stopp för utförsäkringarna, och det omedelbart.

Det säger Vänsterpartiets socialföräkringspolitiska talesperson Wiwi-Anne Johansson om det slutbetänkande som den parlamentariska socialföräkringsutredningen presenterade i måndags. Hon är kritisk till kommitténs bedömning att det inte finns ekonomiskt utrymme för några större reformer under överblickbar tid, risken är att det dröjer länge innan tidsgränsen i sjukförsärkingen tas bort, menar Wiwi-Anne Johansson.

I dag är maxgränsen för sjukpenning 2,5 år, därefter utförsäkras den sjukskrivna och kan söka om ny ersättning efter tre månader. Enligt regeringens bedömning har ungefär 75 000 personer utförsäkrats mellan 2008 och 2013. Enligt utredningens förslag kan tidsgränsen tas bort först efter att insatserna för återgång i arbete har förstärkts. Tidsgränsen ska därefter ersättas med halvårsvisa kontroller av den sjukskrivna.

– Det här är en dimridå. Först ska det andra och det tredje och det fjärde genomföras, när det är genomfört måste man ju först vara överens om det och först då kan Moderaterna tänka sig att stoppa utförsäkringarna, säger Wiwi-Anne Johansson.

Men det görs olika bedömning av vad förslaget egentligen innebär. Miljöpartiets Rickard Persson, ledamot i socialförsäkringsutredningen, tycker att Vänsterpartiet ger fel bild av vad utredningen säger om det ekonomiska utrymmet för reformer. Hans bedömning är att det finns ekonomiskt utrymme, hur stort det är får tiden utvisa. Vänsterpartiet slår in öppna dörrar, även när det gäller den bortre gränsen, menar han.

– Vi är ju överens i utredningen som öppnar för att ta bort den bortre gränsen så jag förstår inte varför de gör en stor affär av det.

Men ser du inte en risk med att det kan dröja länge innan man kan slopa den i och med de uppställda kraven?

– Ett antal av de insatserna kan man nog göra tämligen omgående. Vi hade ju gärna sett att den hade tagits bort i dag, från Miljöpartiets sida men å andra sidan tror jag att det kommer att ske under året.

Centerpartiets Solveig Zander, också ledamot i kommittén, tror däremot att det kommer att dröja längre än så.

– Först måste vi invänta vad remissinstanserna säger. Det är en tung utredning så det är inte någon snabbremiss som kommer att gå på några månader och det blir nog inte det här året.

Men under presskonferensen i måndags sa socialförsäkringsminister Annika Strandhall (S) att regeringen kommer att börja arbeta med vissa delar direkt.

– En del ska vi skicka ut på remiss men vi har redan inlett arbetet med att ta vidare olika delar från utredningen, sa hon.

Fakta: 

Utredningens förslag i korthet

• Införande av ett nytt inkomstunderlag som ska baseras på tidigare faktiska inkomster

• 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av sin ersättningsgrundade inkomst

• Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

• Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort när visa åtgärder på rehabilitering har införts

• Tidsgränsen ersätts av halvårsvisa kontroller av den sjukskrivnas arbetsförmåga

• Försäkringskassans samordningsansvar ersätts med ett uppdragsansvar

• A-kassan ska vara fortsatt frivillig

• Taket i a-kassan bör indexeras

• Det ska bli möjligt för deltidsstuderande att vara halvtidssjukskrivna

Källa: SOU 2015:21 ­– Mer trygghet och bättre försäkring. Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs även: 

”Det behövs inte mer press på sjuka”
Luddiga – så beskriver Charlotte Thérèse Björnström, initiativtagare till Påskuppropet, utredningens förslag.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Försäkringskassans beslut ska jämföras med personalens åsikter

Tillsynsmyndigheten ISF ska i ett projekt undersöka om Försäkringskassans beslut påverkas av de åsikter och värderingar som personalen har. Fackförbundet ST är starkt kritiskt och har gått vidare till ministernivå. Men enligt ansvariga ministrar är det ingen politisk fråga.

Fria Tidningen

”Kosmetiska förändringar av sjukförsäkringen”

På måndagen presenterade regeringen en rad förslag på förbättringar i sjukförsäkringen. Individuella bedömningar ska ges ökat utrymme men samtidigt blir de omdiskuterade tidsgränserna kvar. Wiwi-Anne Johansson (V) kallar det för kosmetiska åtgärder.

Fria Tidningen

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu