Facklig kritik mot sex timmars arbetsdag | Fria.Nu
  • Norrlands universitetssjukhus står nästa på tur att införa sex timmars arbetsdag.
Fria Tidningen

Facklig kritik mot sex timmars arbetsdag

Norrlands universitetssjukhus blir näst på tur att prova sex timmars arbetsdag för sin personal. Men vårdfacket är kritiskt och menar att det blir en tillfällig lösning på ett större arbetsmiljöproblem.

På fler och fler arbetsplatser sänks arbetstiden till sex timmar med bibehållen lön. Senast i raden av försöksverksamheter är Norrlands universitetssjukhus där två avdelningar ska delta i försöket under minst två år. Arbetstidsförkortningen ska omfatta undersköterskor, läkare och sjuksköterskor och innebär att personalen får nya scheman med 30-timmarsvecka. Samtidigt sker under året försök i Göteborg med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum på Hisingen och på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus.

Men vårdfacket är kritiskt till försöken. Arbetstidsförkortning ses som en tillfällig och lokal lösning på ett större problem.

– Det är smålösningar där arbetsgivaren är desperat. Det vi behöver inom vården är nationella avtal med flera skift som speglar verkligheten. Då skulle sextimmarsdagar komma automatiskt, säger Marita Tenggren, Vårdförbundets ordförande i Västra Götaland.

Hon menar att grundavtalet från 1972 med tvåskift inte speglar verkligheten och menar att det behövs ett nytt nationellt avtal.

– Hur stort genomslag får försöken med sextimmarsdagar nationellt? Det är bara försök på några enskilda avdelningar där arbetsgivaren är desperat, säger Marita Tenggren.

På Norrlands universitetssjukhus och på Mölndals sjukhus där försöken görs har det tidigare varit svårt att rekrytera personal och stora problem med hög personalomsättning.

– Personalen stannar inte för arbetsvillkoren är för tuffa. Kollegor på de aktuella avdelningarna beskriver det som att de lär upp nya kollegor som snabbt försvinner, det är ohållbart, säger Marita Tenggren.

Vårdförbundet driver inte frågan om sex timmars arbetsdag utan fokuserar på frågan att skapa en arbetsmiljö så de anställda ”orkar ett helt yrkesliv”.

Främsta argumentet från arbetsgivarens sida för att prova 30-timmarsveckor är att locka personal för att klara den framtida rekryteringen.

– Det är utifrån arbetsmiljöaspekter som vi vill göra ett försök, vi tror att personalen orkar mer och vi kan behålla vår personal. Men det är viktigt att titta på helheten. Jag tycker att Vårdförbundet har en poäng att detta är en större fråga där det krävs nationella lösningar, säger Karin Lundström, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Norrlands universitetssjukhus.

Om försöket på Norrlands universitetssjukhus visar sig falla väl ut kan det bli permanent.

– Det är svårt att i efterhand ta bort något som fungerar bra, men även om det faller väl ut på två avdelningar kanske det är svårt att hantera på ett bredare plan, säger hon.

Fakta: 

Arbetsplatser med 6 timmars-dag

Ortopeden på Mölndals sjukhus: Operationsavdelningen har sex timmars arbetsdag på prov från och med februari och två år framåt.

IT-konsultbolaget Brath i Örnsköldsvik: Har haft sextimmarsdagar sedan starten. Främsta argumentet: ”Ingen arbetar effektivt åtta timmar i sträck.”

Svartedalens äldrecentrum i Göteborg: Har sextimmarsdag på prov under 2015 efter satsning från den rödgröna majoriteten i Göteborg.

Frisyrverket, Kiruna: Frisörsalong som infört sextimmarsdagar permanent. Vd:n Jerry Ahlqvist höll på att gå in i väggen och valde färre arbetstimmar för samtliga anställda för hälsans skull.

Norrlands universitetssjukhus: Ska införas på prov på två avdelningar i två år.

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu