Rättslig strid om licensjakten på varg | Fria.Nu
  • Jakten på varg i Värmland och Örebro stoppades i sista stund, efter beslut från förvaltningsrätten i Karlstad. På bilden, vargar på Järvzoo.
Fria Tidningen

Rättslig strid om licensjakten på varg

Licensjakten på varg har stoppats i sista stund för tredje året i rad. Jakten på vargen pågår lika mycket i skogen som i lagparagrafer och i bråk mellan olika myndigheter.

I förra veckan meddelade förvaltningsrätten i Karlstad att ett beslut om vargjakten som Naturvårdsverket har fattat inte är förenligt med EU-rätten. Myndigheten har tidigare sagt att beslut som de fattar om licensjakten inte kan överklagas, vilket förvaltningsrätten nu alltså slår fast att man kan. Det innebär att de omkring 20 överklaganden som har kommit in mot beslutet om jakt på varg i Värmland och Örebro kunde beaktas och det ledde i sin tur till att jakten på varg stoppades i sista stund.

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF är tre av de organisationer som gemensamt har överklagat årets licensjakt på varg ­– något som har kommit att bli en långvarig konflikt mellan naturvårdsintresset och regeringen om förvaltningen av den svenska vargstammen.

– Huvudorsaken till att vi envist fortsätter att överklaga är att det fortfarande saknas förutsättningar för en mer omfattande vargjakt. Vargförvaltningen står fortfarande inför samma svåra problem som den gjorde 2010, och det måste regeringen ta till sig, säger Kenth Nauclér, ordförande i Svenska rovdjursföreningen, i en kommentar.

Svenska rovdjursföreningen kritiserar Naturvårdsverkets syn på hur så kallad gynnsam bevarandestatus för vargen uppnås.

– Det är till exempel en gåta hur Naturvårdsverket, helt utan något underlag om hur jakten kommer att påverka vargstammens genetiska förhållanden, inavel och utdöenderisk, kan hävda att en jakt på upp till så mycket som 12 procent av stammen inte kommer att påverka artens gynnsamma bevarandestatus, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i föreningen, i en kommentar.

Naturvårdsverket skriver själva att syftet med licensjakten är att minska antalet vargar i de aktuella länen och på så sätt ”begränsa negativa konsekvenser från rovdjur för tamdjursägare och näringar”. Jakten ska ”vara lämplig” med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning.

År 2010 gav regeringen klartecken för licensjakt på varg och det bedrevs jakt 2010 och 2011. Året därpå, 2012, ställdes jakten in efter påtryckningar från EU-kommissionen. 2013 hann jakten pågå några få dagar innan beslutet att tillåta licensjakt ogiltigförklarades. Under dagarna som jakten fick pågå hann tre vargar dödas. 2014 skedde samma sak – jakten ställdes in i sista stund efter att Naturvårdsverkets klartecken överklagats till förvaltningsrätten i Stockholm som beslutade att stoppa jakten.

Fakta: 

Vargjakten i Sverige:

Skyddsjakt: Myndigheterna kan besluta om skyddsjakt vid behov, året om.

Licensjakt: Jakttid för licensjakt är 2 januari till 15 februari.

Antal vargar i Sverige 2014: 350-400 vargar.

Hotkategori enligt Artdatabanken: Starkt hotad

Hot mot vargen: Inavelseffekter, illegal jakt, negativa attityder och alltför omfattande legal jakt, trafik. Omkring 50 vargar om året dödas i Sverige, framförallt genom skyddsjakt. Utöver det sker en omfattande illegal jakt.

Källa: Svenska rovdjursföreningen och WWF Världsnaturfonden

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu