Polisen: ”Vi gör i princip inte något” | Fria.Nu
Skånes Fria

Polisen: ”Vi gör i princip inte något”

I tre år och sju månader har småbarnsmamman Leyla levt i vad som närmast kan beskrivas som ett ingenmansland i Sverige. Trots att hon inte kunnat återvända till Somaliland har hon inte heller fått möjlighet till en ny prövning för uppehållstillstånd. Skånes Fria har granskat polisens ärende – som sedan den 31 maj 2011 legat orört.

Den 15 mars 2011 anordnar Migrationsverket i Kristianstad ett möte med Leyla för att avgöra om hon tänker samarbeta vid ett återvändande till Somaliland eller Puntland. Två självstyrande regioner i norra Somalia som hon enligt en språkanalys med ”stor” sannolikhet kommer ifrån, trots att hon själv hävdar något annat. Ändå tänker hon samarbeta, säger hon. Men konstaterar samtidigt att en utvisning dit innebär en säker död. Om någonstans vill hon bli utvisad till Kismayo i södra Somalia där hon mestadels bott, även om också det skulle innebära döden, påpekar hon.

”Sökande ger ett genuint intryck av att se framtiden an med stor allvarsamhet inför säkerhetssituationen vid inresa till norra Somalia. Hennes rädsla kan komma att medföra att hon beslutar sig för att hålla sig undan verkställigheten”, noterar handläggaren från Migrationsverket.

Två veckor senare blir hon kallad till polishuset för att träffa en inspektör på gränspolisen. ”Leyla vidhåller vad hon tidigare har uppgivit för Migrationsverket att hon kommer att dödas om hon tvingas åka till Somaliland eller Puntland. Leyla uppger att om hon ska verkställas någonstans så är det till Kismayo där hon kommer ifrån. En utvisning till norra Somalia skulle innebära döden”, skriver polisinspektören i sin rapport.

Men uppdraget från Migrationsverket ligger fast. Leyla ska utvisas till Somaliland eller Puntland. Ett brev skickas till Somalilands ambassad med en förfrågan om de accepterar Leyla. I brevet till ambassaden väljer polisen att ta upp hennes tvist med Migrationsverket:

”Leyla uppger att hon kommer från Kismayo i södra Somalia där hon är född och uppvuxen och menar att Migrationsverkets påstående att hon inte kommer från södra Somalia ej är sant. Leyla uppger att moderns hemspråk har påverkat hennes dialekt. Därför har språkanalyserna visat att hon kommer från norra Somalia. Om hon utvisas till norra Somalia riskerar hon att bli arresterad eller utvisad till Etiopien.”

Inget svar kommer från Somalilands ambassad.

Ytterligare några dagar senare skickar polisinspektören ett brev till Sveriges ambassad i Nairobi för att fråga om deras erfarenheter av utvisningsärenden till Somaliland. ”Generellt kan man säga att det måste vara väldigt väl utrett att personen verkligen kommer från Somaliland för att en verkställighet dit ska vara möjlig. När det gäller övriga delar av Somalia finns inga myndigheter som vi kan kontakta och få en accept ifrån,” skriver ambassadsekreteraren.

Mejlet är daterat till den 31 maj 2011. Sedan dess har ingenting hänt.

– Vad vi bedömer går det inte att verkställa, det som händer är att vi i princip inte gör något – sedan preskriberas ärendet efter fyra år från det att det beslutet vunnit laga kraft. Så får personen söka igen, säger Kristina Hallander Spångberg, enhetschef på gränspolisen i Skåne.

Ändå finns det en säkerhetsventil. Anser polisen att alla vägar är uttömda kan de meddela Migrationsverket och be om en ny anvisning i ärendet. Något som kan ligga till grund för en ny prövning. Men ingen sådan har skickats i Leylas fall.

– Det måste finnas något mer än att vi inte kan verkställa just nu. Något kan förändras i Somalia som gör att vi kan verkställa.

Finns det något de själva kan göra?

– Möjligen om de kan få fram dokumentation om sig själva genom att exempelvis be någon annan skicka ett födelseattest från ursprungslandet. Men Somalia har ju inte haft en fungerande statsförvaltning i flera år så i det fallet är det svårt.

Fakta: 

Statistik: Inskrivna mer än fyra år

Antal inskrivna hos Migrationsverket mer än fyra år (alla grupper)

Oktober 2012: 2 193

Oktober 2013: 1 764

Oktober 2014: 1 923

Antal inskrivna hos Migrationsverket mer än fyra år (Somalier)

Oktober 2012: 24

Oktober 2013: 75

Oktober 2014: 122

Gränspolisen i Skåne har just nu 257 personer som inte håller sig gömda men som de inte kan avvisa. De vanligaste grupperna är statslösa, irakier och somalier.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Fortfarande fast i ingenmansland

För ett år sedan berättade Skånes Fria om Leyla som varken kunde återvända till Somalia eller få uppehållstillstånd. Ett år senare är hon kvar i det hon kallar ”ingenting” – samtidigt visar Skånes Frias undersökning att allt fler hamnar i samma situation.

Skånes Fria

”Jag hoppas på en bättre framtid”

”Skolan betyder allt men det går inte. Jag känner mig livrädd”. Orden är Akrams, som han då kallade sig – för ett år sedan. I dag har han uppehållstillstånd och kan uppge sitt riktiga namn.

Skånes Fria

Polisens mål: allt fler ska tvångsavvisas

Ett år har gått sedan Reva-debatten rasade som mest. Åter igen har polisen fått direktiv från Beatrice Ask att öka antalet avvisningar. Men bristande resurser har gjort att trenden går i motsatt riktning.

Skånes Fria

Han blir ensam i Kabul

I sex år har Yasir levt i Sverige. I veckan utvisades han. Kvar i Sverige är hans hjärtsjuka mamma och två systrar.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu