Tystnad kring asylsökandes låga ersättningsnivåer | Fria.Nu
Fria Tidningen

Tystnad kring asylsökandes låga ersättningsnivåer

Total tystnad. Så sammanfattar Vänsterpartiets Christina Höj Larsen frågan i riksdagen om höjda ersättningsnivåer för asylsökande. Trots att ersättningen inte höjts sedan 1994 är det enbart Vänsterpartiet som driver frågan aktivt.

Som Fria Tidningen visade i en granskning tidigare i veckan har ersättningsnivåerna för asylsökande inte höjts sedan 1994, trots att prisindex ökat med runt 26 procent. Asylsökande personer tvingas därför leva på långt under vad som anses vara existensminimum. Vänsterpartiet drev frågan om höjda ersättningar i senaste budgetförhandlingarna med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men fick inte gehör för sin linje. Förslaget var att i ett första steg höja ersättningen med 30 kr per dag för en vuxen till 101 kr och motsvarande procentuell ökning för barn. Även nuvarande regel om sänkt ersättning från och med fjärde barnet vill Vänsterpartiet slopa.

– Vi har haft det i vår budget under flera år men tyvärr lyckades vi inte få igenom förslaget i förhandlingarna. Det här är en otroligt viktig fråga som det är tyst kring. När jag höll ett anförande i riksdagen på ämnet möttes jag bara av total tystnad, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson.

Hon tror att debatten som fanns under Ny demokratis tid då beslutet att frysa ersättningen togs ligger kvar som en blöt filt över frågan och får ny näring genom Sverigedemokraternas framgångar.

– Det här handlar om människors möjligheter att leva och att inte tvingas till svartarbete, men debatten som förs av SD om hur mycket människor kostar paralyserar frågan, säger hon.

Enskilda ledamöter i Socialdemokraterna har motionerat i riksdagen om höjning av ersättningarna.

”Dagsersättningen är betydligt lägre än riksnormen för försörjningsstöd och har dessutom inte förändrats på över 18 år, den har inte ens inflationsjusterats. Det är orealistiskt att människor ska kunna klara sig på så små summor utifrån den allmänna prisnivån i Sverige idag.”, skriver Shadiye Heydari (S) och Gunilla Carlsson (S) i sin motion till riksdagen.

Men Socialdemokraterna har inte fokus på frågan, utan vill prioritera ett bra flyktingmottagande.

– Det finns massor av saker man kan göra kring flyktingmottagandet. I dag är inte höjd ersättning prioriterat, utan att klara av att ha ett bra mottagande, rättssäkert och humant, säger Shadiye Heydari, om partilinjen.

Motionen ligger just nu för beredning i socialförsäkringsutskottet, men någon politisk majoritet för att höja nivåerna finns inte.

Även enskilda riksdagsledamöter i Folkpartiet och Kristdemokraterna har gått ut och sagt att ersättningarna borde höjas, men inga skarpa förslag finns.

– På sikt kan nivåerna behöva höjas, men i nuläget finns inget sådant förslag, säger Johanna Jämstorp, Kristdemokraternas pressekreterare.

En statlig utredning föreslog redan 2009 höjda ersättningsnivåer till 80 kr per dag som miniminivå. Utredningen föreslog dessutom att barn skulle få samma ersättning oavsett antalet barn per familj, men förslagen lades på is och har inte tagits upp igen. Sverige har tidigare ålagts av FN:s barnrättskommitté att behandla asylsökande barn på samma sätt som barn bofasta i landet.

– Det är allvarligt att det är så tyst kring frågan. Nästan ingen vill ta i den, säger Christina Höj Larsen.

Fakta: 

Bakgrund:

Nivåerna för dagersättning för asylsökande sattes år 1994 och har inte ändrats sedan dess. Dagens ersättningsnivåer är ett arv från tiden när Ny demokrati satt i riksdagen. Då bestämdes att summan för ersättningen skulle vara fast och inte anpassas efter inflationen. Detta har lett till att ersättningsnivåerna ligger långt under existensminimum och asylsökande får klara sig på 71 kr/dag, drygt 2000 kronor i månaden.

Källa: Farr

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu