Stort engagemang för EU-migranter i Umeå | Fria.Nu
  • Linda Lundqvist, Gini Mohlin och Britt-Inger Lundqvist från föreningen Rungs styrelse, som ger praktisk hjälp till EU-migranter och försöker att väcka opinion i frågan.
Landets Fria

Stort engagemang för EU-migranter i Umeå

Personer från föreningen Rung och nätverket Allt åt alla samarbetar för att ordna allt från mat till sjukvård för de EU-migranter som befinner sig i Umeå. Kommunen lägger en stor del av ansvaret på ideella krafter.

I Rungs styrelse sitter bland andra Linda Lundqvist och Gini Mohlin. Föreningens syfte är att verka för resandekulturens fortlevnad, men i dag går mycket av verksamheten ut på att förbättra situationen för EU-migranterna i Västerbotten.

– Vi skapade en Facebooksida för att samordna insamlingen. Som två människor kan vi inte distribuera allt, men på grund av vilka vi är kan vi komma den romska gruppen nära, säger Gini Mohlin.

Mycket handlar om att vara en länk mellan romer och aktivister. Föreningen arbetar också opinionsbildande. Tillsammans med frivilliga från Allt åt alla har Rung även tagit initiativ till ett medicinskt team med sjukvårdsutbildade aktivister, som besöker lägret några gånger i veckan.

– När vi kom romerna nära förstod vi hur illa ställt det var med hälsan. Vi har sett hjärtbesvär, problem med lungorna, astma och riktigt allvarliga problem. Vi har åkt ambulans med en kraftigt nedkyld man. Nu kan vi rikta hjälp till individer, säger Gini Mohlin.

Många Umeåbor hör av sig och vill veta vad de kan göra för att ställa upp.

– Vi samlar in pengar från allmänheten och köper gasol. Att slippa sova i minusgrader i Västerbotten borde vara en rättighet, säger Linda Lundqvist.

– Jämför att bo utan el, värme och vatten med Jordbruksverkets regler för hur man får ha hundar. Det är pinsamt, säger Gini Mohlin.

Vad borde kommunen göra?

– Kommunen har köpt sig fri genom att ge 100 000 kronor till Pingstkyrkan för att samordna frivilliga uppsatser. Vi är inte nöjda med det. Vi har sett kommuner på andra ställen som inte står med samma kyla göra betydligt mycket mer, säger Gini Mohlin.

– Kommunen borde låta barnen gå i skolan, men de har tagit beslut om att inte göra det, säger Linda Lundqvist.

De påpekar också att frågan behöver hanteras både på kommunal, nationell och EU-nivå.

– Det spelar ingen roll om vi säger att det här är Rumäniens ansvar när romerna sitter här, säger Linda Lundqvist.

Hon ställer EU-migranternas situation mot Umeås mål om att öka antalet invånare till 200 000 senast år 2050.

– Det pratas hela tiden om ”problemet”. Umeå vill ha nyinflyttade, men ”problemet” är att det flyttar hit personer som har många års yrkeserfarenhet och kan flera språk. Det är uppenbarligen så att det är Umeå som har problemet.

Nätverket Allt åt alla ordnar en så kallad matallmänning på lördagar klockan 14–18 på Kulturhuset Klossen på Ålidhem i Umeå. När jag kommer dit är inga EU-migranter där men några har varit på plats tidigare under eftermiddagen, berättar Jamilla Strömberg från Allt åt alla. Andra insatser som gjorts eller görs är språkundervisning, filmvisning på romani tillsammans med Rung samt klädinsamling.

En lokal och en anställd samordnare är de viktigaste kraven på kommunen just nu. Men Jamilla Strömberg vill också att Umeå tar ett större ansvar.

– Kommunen har strategin att göra enskilda lösningar men det fungerar inte när det är ett strukturellt problem.

Ansvaret hamnar på ideella krafter, säger hon.

– Gini Mohlin har uttryckt det väldigt bra, att kommunen i stort sett oursourcar socialtjänsten. Det hamnar väldigt mycket på folks engagemang och det finns jättestora risker med det. Folk hamnar i en beroendeställning.

Vad borde samhället göra?

– På lång sikt behövs både jobb och bostäder. Tak över huvudet är en mänsklig rättighet. EU-migranter faller lite mellan stolarna. De får vara här, men har inte samma tillgång till trygghet som vi.

Fakta: 

Liknande nätverk för frivilliga insatser för EU-migranter finns till exempel i Mark, Högdalen, Göteborg, Malmö och Nyköping. Se också Nätverket för utsatta EU medborgare i Sverige på Facebook.

Rung samlar in pengar på Romhjälpens bankgironummer 371-0704. Märk inbetalningen med ”Rom” om den ska gå till arbetet i Rumänien och ”HVT” om den ska gå till att hjälpa Västerbottens tiggare.

Allt åt alla har en insamling för att täcka sjukvårdskostnader på bankgirokonto 589-6642. Insättningen ska märkas med ”migranter”.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny pjäs skildrar tiggande inifrån

Östgötateaterns ensemble har träffat tiggande rumäner i hundratals timmar för att samla material till sin föreställning Bröllopsresan.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu