Att släcka elden med bensin | Fria.Nu
Arash Hakimnia

Inledare


Arash Hakimnia
Fria Tidningen

Att släcka elden med bensin

Bara genom tydligare politiska skillnader och en politik för social rättvisa kan vi mota tillbaka SD.

Varför kan inte politikerna samarbeta? Många ställer den frågan runt om i landet. Frågan bär med sig en tanke om att Sverigedemokraterna kan motarbetas genom mer samarbete mellan blocken. Problemet är att det är just de minskade politiska skillnaderna mellan blocken som ger SD utrymme, enligt många experter på området. På ett djupare plan är det sociala orättvisor som göder den sortens partier.

Befolkningen har inte blivit mer rasistisk, tvärtom har attityderna till invandring alltmer liberaliserats, vilket flera Sifo-undersökningar sedan 90-talet visat. Trots detta kvarstår en opinion på cirka 30 procent som önskar minskad invandring. Något har hänt som gjort att SD kunnat exploatera den minskande opinionen och radikalisera denna. Lärdomar från historien och andra länder i dagens Europa visar att med växande klyftor och nedmonterad välfärd har det med få undantag skapats ett utrymme för sådana partier. Från 30-talets Tyskland till 2000-talets Grekland har detta varit en realitet.

Sverigedemokraterna är inte bara ett rasistiskt parti, det är framför allt ett parti med neo-fascistiska idéer. Det är ett parti som proklamerar att nationen står inför undergång och förfall och att endast en nationell återfödelse kan rädda den. ”Massinvandringen”, den ”svenskfientliga” feminismen och vänstern, Prideparaderna och klasskonflikten hotar nationen. SD lovar göra slut på dessa hot och bygga ett återfött ”svenskt Sverige” på traditionella och nationella värden. De löftena är inte särskilt lovande i goda tider. Men när klassklyftorna ökar, välfärden monteras ner och situationen för arbetslösa försämras blir talet om en undergång för det svenska välfärdssamhället där invandringen pekas ut som syndabocken lockande för vissa. SD vet likt historiska fascister att utnyttja en kris.

Det renodlade hatet i sig har aldrig räckt och i dag är den öppna rasismen inte lika gångbar. Därför måste motviljan mot invandrare kläs i en välfärdsretorik som går hem i stugorna vid kristider. Den bygger på att dirigera om uppmärksamheten från de verkliga orsakerna till problemen: de massiva skattesänkningar och försämringar Alliansen genomfört. Och som oppositionen inte vågar rulla tillbaka.

Problemet med en svag och kompromissvillig socialdemokrati är att det inte finns någon stark röst som pekar på de verkliga orsakerna. Istället pratar SD högt om påhittade orsaker. SD säger att det är invandringens fel, nästan alla andra säger att det inte är det, men utan att någon vågar prata om vad som är det verkliga felet. Skattesänkningarna på 140 miljarder kronor har blivit elefanten i rummet ingen vill prata om: varken Alliansen, Socialdemokraterna eller SD. Jonas Sjöstedt (V) har förvisso pekat i riktning mot elefanten men har hittills inte lyckats höras genom sorlet. Och partier som satsat allt på att vara SD:s motsats i värderingsfrågor har det heller inte gått så bra för.

Ju mer nedskärningspolitik och ökade klassklyftor desto mer ökar SD. Ju mer samarbete och kompromiss kring den politiken, desto större SD. Därför är en samarbetsregering mellan Löfven och borgarna som fortsätter föra en politik för ett större SD en katastrof. Det skulle dessutom ge SD rollen som nästan det enda oppositionspartiet.

Räddningen är istället ett tydligt politiskt alternativ som kan flytta fokus till de verkliga problemen och ha ett kraftfullt program för att åtgärda dessa. Ett alternativ som står i rejäl konflikt till Alliansens politik istället för samarbete och kompromiss. Bara genom tydligare politiska skillnader och en politik för social rättvisa kan vi mota tillbaka SD. Det måste stå högst på den rödgrönrosa agendan. Att samarbeta med de borgerliga partierna kring en politik som i förlängningen gynnar SD skulle vara som att släcka elden med bensin.

Annons

© 2020 Fria.Nu