Nytt lagförslag gör Tyskland bäst på könskvotering | Fria.Nu
  • Flera länder har infört kvotering till bolagsstyrelser, men i Sverige är frågan fortfarande kontroversiell.
Fria Tidningen

Nytt lagförslag gör Tyskland bäst på könskvotering

I Tyskland fattades i veckan beslut att ta fram ett lagförslag om könskvotering till börsstyrelser. Det kan även bli verklighet i Sverige år 2016.

Minst 30 procent av ledamöterna i tyska börsnoterade företags styrelser ska vara kvinnor. Det är förslaget som den tyska regeringen kommer att lägga fram den 9 december. Beslutet fattades i tisdags, efter en lång tids debatt i frågan. Fler andra länder har redan infört kvotering till bolagsstyrelser, men i Sverige är frågan kontroversiell.

– Det vore en katastrof. Ger man sig in i ägarrättens kärna har man klivit över en gräns som blir förödande på sikt, sa Arne Karlsson, ordförande i Kollegiet för bolagsstyrning, till Dagens industri i tisdags.

Men den rödgröna regeringen är öppna för en kvoteringslag i Sverige.

I budgetförslaget, som riksdagen fattar beslut om den 3 december, skriver man att ”regeringen avser att skynda på utvecklingen mot att börsbolagens styrelser består av minst 40 procent kvinnor”. Om börsbolagen inte lyckats med detta på egen hand tills år 2016 är regeringens avsikt att istället föreslå en kvoteringslag.

– Om man inte har lyckats ta till sig det här budskapet från börsbolagens sida så beror det inte på bristande tydlighet från politikens sida. Då har man inte velat lyssna, sa finansmarknadsminister Per Bolund (MP) till DI i tisdags.

I nuläget är andelen kvinnor i börsbolagens styrelser 24,7 procent, enligt Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2014.

Fakta: 

Länderna som kvoterar

• Norge. Var först ut med beslut om en lag 2006, som trädde i kraft 2008. Lagen kräver 40 procent kvinnor i bolagsstyrelser.

• Malaysia. Lag om att 30 procent av alla nya tillsättningar till bolagsstyrelser ska utgöras av kvinnor.

• Brasilien. 40 procent ska vara kvinnor, gäller dock endast statligt ägda bolag.

• Belgien.

• Island.

• Italien.

• Nederländerna.

• Spanien.

Källa: ”The spread of gender quotas for company boards”, The Economist (25/3 2014)

Annons

Rekommenderade artiklar

Kritik efter att krog stoppat feministkonsert

Är affischer med ”lättklädda” kvinnor och sånger om könsorgan okej, men inte punkartister utan tröja? Efter att en konsert stoppades i lördags går debatten nu varm.

Göteborgs Fria

Så ojämställt är Västra Götaland

8 mars

Löner, arbetsvillkor, pensioner, ansvar för barn, utövande av våld, riskbeteenden och tillgång till maktpositioner. Allt är områden med stora könsskillnader. GFT granskar jämställdhetsläget i Västra Götaland.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu