Dödshjälp åt gamla fullt logiskt | Fria.Nu

Debatt


Ulla Johansson
  • Gamla människor är rädda för att ”hamna på hemmet”, menar debattören.
Fria Tidningen

Dödshjälp åt gamla fullt logiskt

Den ekonomiska logik som styr äldrevården har lett mig till slutsatsen att dödshjälp borde tillåtas, skriver Ulla Johansson.

Det dyker ofta upp skildringar i dagspressen om åldringar som vanvårdats på äldreboenden. Det senaste jag läste handlade om en mycket svårt sjuk nittioårig man som ett vårdbiträde hjälpte till toaletten där han sedan glömdes bort under en timme. Han dog där på toaletten. En så grotesk – och fruktansvärt tragisk – händelse.

Ett annat fall är ännu hemskare: En dotter berättar för en granskande tidning hur hon träffat på sin döende mor placerad naken på ett plastskynke med avföringen rinnande ut över plasten. Både granskare och vårdinstitutionerna försöker ge sken av att liknande vanvård och försummelser är undantag.

Det som i media kommer fram och diskuteras är nog istället toppen på ett isberg. Vad vi nu ser i Sverige i åldrings-”vården” är något oerhört: att åldringar – sjuka och hjälplösa som de är när de väl hamnat på ”hemmet” – behandlas utan all empati. Vanvårdas.

Bakåt i historien har det sett lika illa ut. Skildringarna från artonhundratalets fattigstugor vittnar om detta. Dagens samhälle som är så nytänkande i andra sammanhang borde veta bättre. Inte upprepa sig i blind grymhet.

Roten till detta onda ligger i ”besparingar”. Antingen det gäller kommunerna som vill spara skattepengar eller riskkapitalister (välfärdsoligarkerna) som vill göra vinst. Vårdande personal får inte kosta.

Gamla människor är nu rädda att ”hamna på hemmet”. Jag är en av dem. Eftersom det inte tycks finnas något hopp om mer ekonomiska resurser till åldringsvården kommer det nu på individen själv att lösa sitt åldrandes problem.

Kanske begära att dödshjälp blir lagligt? Att tillåtas skriva en form av ”testamente” där man i förväg ger order om att få hjälp att dö när demenssjukdomen slagit ut alla kroppsfunktioner. Detta för att slippa hamna på fekaliernas plastskynke.

Resan till kliniken i Schweiz är alldeles för dyr för de flesta och när man blivit så gammal och så sjuk är det redan för sent. Förslaget om testamente för dödshjälp är inte överdrivet eller desperat, utan som samhället nu ser ut helt realistiskt.

Att förebrå ”tidsandan” för den hjärtlösa behandlingen av gamla människor hjälper ingen.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu