Mindre krav på arbetssökande välkomnas | Fria.Nu
  • Arbetssökande ska inte längre behöva söka jobb de inte är kvalificerade till, något Anställningslösa i Förening är positiva till.
Fria Tidningen

Mindre krav på arbetssökande välkomnas

Arbetssökande ska inte tvingas söka jobb de inte är kvalificerade för, och arbetsgivare ska slippa ansökningar som inte är relevanta. Anställningslösa i Förening, AiF, är positiva till Arbetsförmedlingens generaldirektörs uttalanden.

Det är i en intervju med Dagens Nyheter som Arbetsförmedlingens generaldirektör sedan i våras, Mikael Sjöberg, berättar om hur myndigheten ska förändras. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt, och de har bland annat kritiserats för att fokusera för mycket på övervakning och kontroll. AiF, en ideell organisation med syfte att stödja och organisera anställningslösa, är positiva.

– Naturligtvis är det positivt att arbetsförmedlingen ska fokusera på att förmedla arbeten framöver. Det är ju så att säga det som är produkten de ska leverera till sina kunder, säger Adrian Engström, ordförande i AiF och fortsätter:

– Det är hög tid att vända på steken och ge även arbetssökande människor inflytande över sin tid och sina möjligheter.

Och det görs nu till en viss del, även om det också är med syfte att spara tid för arbetsgivarna som annonserar ut lediga jobb via Arbetsförmedlingen. Den tidigare regel som krävde att arbetsförmedlare i varje möte med en arbetssökande skulle lämna ett antal jobbförslag har därför tagits bort, enligt Mikael Sjöbergs uttalanden till DN. Resultatet av regeln blev att vissa arbetsförmedlare bara plockade ett antal jobb, oavsett om de matchade den arbetssökandes kvalifikationer. Men eftersom sökverksamheten kontrollerades kände sig många tvungna att söka ändå.

– Det är klart att det blir ett problem för alla inblandade. För den som söker innebär det också att man söker för att realisera arbetsförmedlingens mål, istället för att att det finns kompetens och intresse i botten. Det finns heller inget stöd för att kvantitetssökande leder till en anställning, trots det har man sådana krav, säger Adrian Engström.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu