Rasistiska visumförbud brott mot internationell lag | Fria.Nu
  • Åtgärder som visumförbud och så kallade hälsoskanningar är varken effektiva eller stoppar spridningen av ebola, menar experter. Ändå har flera länder infört dem.
  • Risken för ett stort utbrott av ebola i rika länder är minimal, då tillgången till rent vatten, sanitetssystem och välutbildad hälsopersonal är det som bäst förebygger spridning. Nigeria, ett av de rikare länderna i Afrika, lyckades stävja utvecklingen. Läkaren Fadipe är en utav dem som överlevt och står här framför sin dagliga dos av vätskeersättning.
Fria Tidningen

Rasistiska visumförbud brott mot internationell lag

Både Kanada och Australien har infört olagliga visumförbud med syftet att ”stoppa spridningen av ebola”. Reserestriktioner för personer från eboladrabbade länder är inte bara olagliga, utan dessutom verkningslösa, menar experter.

Sedan den 31 oktober beviljas inte medborgare och boende i Guinea, Sierra Leone och Liberia visum för resa till Kanada. Medborgarskaps- och migrationsministern kan fatta beslut om specialtillstånd då ”resa är nödvändig” och ”ligger i Kanadas intresse”, men annars är det totalstopp som gäller.

Visumstoppet har upprättats för att stoppa spridningen av den mycket dödliga virussjukdomen ebola, uppger landets myndigheter. Inga reserestriktioner för kanadensiska medborgare som vistats i de eboladrabbade länderna införs dock. Kanadensare boende i någon av länderna, hälsoarbetare och så vidare har rätt att återvända till Kanada som vanligt, enda förbehållet är att de måste genomgå en så kallad ”hälsoskanning”. Även Australien har infört visumförbud för personer från eboladrabbade länder. Personer från Guinea, Liberia och Sierra Leone beviljas inte längre visum för inresa. Sedan tidigare beviljade visum för personer från dessa länder ogiltigförklaras. De som har permanenta visum tillåts endast inresa om de suttit i karantän i 21 dagar. Australienska medborgare som arbetat i eboladrabbade länder bör sättas i karantän, men det är frivilligt.

De införda visumförbuden bryter mot internationell lag. Både Kanada och Australien har skrivit under Världshälsoorganisationens överenskommelse om hälsoregleringar, som uttryckligen förbjuder inskränkningar av resor eller handel om de inte baseras på vetenskapligt underlag eller på rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO. Några sådana rekommendationer har WHO inte utfärdat när det gäller ebola – tvärtom: de motsätter sig starkt sådana åtgärder.

David Fidler, internationell folkrättsprofessor vid Indiana universitetet, bekräftade för Al Jazeera att Kanadas och Australiens tilltag bryter mot internationell lag och skapar ”ebola-panik”.

– Att länder som Kanada och Australien går i spetsen för sådana här tilltag är en extra besvikelse då de tidigare stöttat internationella överenskommelser om att förebygga panik under hälsokriser, säger han.

Förutom att förbuden bryter mot internationell lag och är rasistiska, då de utgår från etnicitet och nationalitet och inte exponering för smittan, finns det heller ingenting som talar för att visumförbud stoppar spridning av virus. Visumförbud kan istället leda till att smittspårning försvåras genom att människor väljer att inte avslöja vilket land de kommer ifrån eller väljer att resa illegalt. Andra länder kan också dra sig för att erkänna ebolautbrott för att inte drabbas av restriktioner. Även den ”hälsoskanning” som införts på många håll, som används för inhemska medborgare, är ineffektiv. Tidigare epidemi-utbrott har visat att så kallad hälsoskanning inte fungerar. Då Sars-epidemin bröt ut 2003 användes skanning vid ut- och inresa i Kanada. En studie visade sedan att skanningen på flygplatserna var både ineffektiv och slöseri med resurser och dessutom inte lett till att enda fall av sjukdomen upptäckts. Skanning för att upptäcka feber är även det en kostsam och ineffektiv åtgärd då ebola kan vara symptomlöst i flera dagar innan det bryter ut.

Margaret Chan, WHO:s generaldirektör, kritiserar Kanadas och Australiens beslut om visumförbud hårt och uppger att ”stängda gränser inte kommer att stoppa spridningen av ebola”. 90 procent av kostnaderna då epidemier bryter ut kommer från “irrationella och oorganiserade insatser för att undvika smitta”, påminde hon också då beskedet om restriktionerna kom. Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon kritiserade tilltaget med att inskränkningar i resande försämrar möjligheterna att bekämpa ebola.

– Det är viktigt att vi inte ytterligare isolerar dessa tre länder genom införandet av reserestriktioner. Detta skulle inte minska virusspridningen, utan bara slå mot vårt arbete för att mobilisera stöd, sa Ban Ki-Moon i samband med G20-mötet i Brisbane.

5 000 personer har hittills dött i ebola. Majoriteten i Sierra Leone, Liberia och Guinea. Men det är fortfarande en av de minst troliga dödsorsakerna och Sierra Leones informationsminister Alpha Kanu dömer ut Australiens och Kanadas agerande som kontraproduktivt.

– Det är diskriminerande eftersom det inte är en jakt på ebola utan på de 24 miljoner medborgarna i Sierra Leone, Liberia och Guinea, uppgav han för nyhetsbyrån Reuters.

– Det är definitivt inte rätt väg att gå.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu