Steriliseringshets leder till flera kvinnors död i Indien | Fria.Nu
  • Kvinnorna från helgens massterilisering får nu behandling på ett distriktssjukhus i Bilaspur, Chhattisgarh, i centrala Indien. Hittills har tolv kvinnor avlidit till följd av de undermåligt genomförda steriliseringarna.
Fria Tidningen

Steriliseringshets leder till flera kvinnors död i Indien

En massterilisering av över 80 kvinnor i helgen har lett till tolv kvinnors död och fortfarande är tillståndet kritiskt för flera. Frågan om statens familjeplanering ställs nu på sin spets.

83 kvinnor på sex timmar. Så många steriliserade en ensam läkare tillsammans med en assistent på en mobil klinik på ett bysjukhus i delstaten Chhattisgarh, i centrala Indien, i lördags. Inom några timmar var katastrofen ett faktum. 60 kvinnor insjuknade snabbt. På fem dagar har 14 av kvinnorna avlidit och av de 50 som vårdas på sjukhus är tillståndet fortfarande kritiskt för 25.

Bland de döda fanns en kvinna som genomgått en förlossning bara dagar tidigare. Andra kvinnor led av anemi, svår astma och diabetes och ingen verkar ha blivit ordentligt undersökt före ingreppen, skriver The Guardian. De exakta dödsorsakerna är ännu inte fastställda, men blodförlust och infektioner orsakade av smutsiga operationsinstrument misstänks. Regeringens riktlinjer om att en läkare inte ska använda samma instrument till mer än 10 operationer verkar ha ignorerats.

– Det var allvarlig vårdslöshet. Det var olyckligt, säger Raman Singh, delstaten Chhattisgarhs högst ansvarige politiker.

Fyra läkare och tjänstemän har hittills avskedats och en anmälan har upprättats. Men problemet går djupare än så och tragedin sätter ljus på problematiken med den familjeplanering Indien fört de senaste åren.

Släktingar till de drabbade kvinnorna uppger för lokala medier att kvinnorna tvingades delta av hälsoarbetare:

– Hälsoarbetarna sa att inget skulle hända, att det var ett enkelt ingrepp. De vallade dem som boskap, berättar Mahesh Suryavanshi, en av de drabbade kvinnornas anhöriga, för tidningen the Indian Express.

Mandira Paul, doktorand på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet har jobbat med frågor om reproduktiv hälsa och följt kvinnor på landsbygden i Indien under ett och ett halvt år. Att hälsoarbetare lockar med sig kvinnor är inte ovanligt, berättar hon och är en effekt av de ”steriliseringsmål” som staten satt upp och portionerar ut till delstaterna.

– Målen måste uppnås för att sjukhusen och läkarna ska få sina pengar, uppnår de målen får de ut mer, berättar Mandira Paul.

– Därför väljer sjukvårdspersonalen att inte berätta om andra metoder eftersom det skulle innebära att de inte uppnår steriliseringsmålen. Detta förs vidare till hälsoarbetare ute på landsbygden som lockar med sig kvinnor att sterilisera sig.

Med jämna mellanrum hålls också så kallade steriliseringskampanjer, för att uppnå steriliseringsmålen. I just Chhattisgarh, där tragedin inträffade i helgen, genomförs den mellan oktober och februari varje år. I och med att de steriliseringsmål som regeringen satt upp ska presenteras i början av året, drar en ”steriliseringshets” igång i november, ifall sjukhusen ligger långt ifrån sina mål. ”Steriliseringsläger” i form av mobila kliniker sätts då upp, där kvinnor steriliseras på löpande band.

– Hygien och kvalitet är inte prioriterat så länge man når antalet kvinnor som ska steriliseras enligt målet, säger Mandira Paul som bland annat fokuserar sitt doktorandprojekt på varför unga kvinnor inte använder reversibla preventivmedel och hur kvinnor planerar sin familj. Till de kvinnor som frivilligt utför sterilisering, betalas också en ersättning på 1 400 rupees, cirka 170 svenska kronor, ut. Lokala myndigheter erbjuder också ofta andra kompensationer, som bilar eller elektronik, till kvinnor som frivilligt ställer upp på sterilisering.

Indien har försökt komma till rätta med befolkningstillväxten sedan 1970-talet. Från början var det framför allt män som steriliserades då ingreppet är enklare och innebär färre bieffekter.

– Under den så kallade The Emergency på 70-talet, tvångssteriliserades indiska män. När man efter 21 månader slutade att tvångssterilisera på grund av flera dödsfall och traumatisk behandling så ville män inte längre sterilisera sig. Fokus flyttades då över till kvinnorna, berättar Mandira Paul.

Mellan år 2013 och 2014 utfördes över fyra miljoner steriliseringar. Enligt det indiska hälsoministeriet betalade staten ut ersättningar för 568 dödsfall mellan åren 2009 och 2012 i samband med steriliseringar.

Det krävs att steriliseringsmålen slopas för att komma till rätta med problemet, menar Mandira Paul. Även informationskampanjer krävs för att till exempel råda bot på rykten om att preventivmedel kan orsaka infertilitet.

– Det finns många anledningar till att sterilisering föredras: läkare orkar inte förklara för kvinnor som är outbildade utan väljer den lätta vägen. De litar inte på att kvinnan kommer hålla sig till sin metod och till exempel ta ett piller varje dag. Kopparspiralen är ett problem då anemi redan är jättevanligt bland kvinnor i Indien, speciellt de fattigare och hormonspiralen är alldeles för dyr.

Indiens premiärminister, Narendra Modi, har utlovat reformer av landets hela hälsosystem. Det största oppositionspartiet, Workers of the Congress, kräver hälsoministerns och chefsministerns avgång.

Fakta: 

Familjeplanering i Indien

• Landet var det första i världen att introducera familjeplanering på 1950-talet.

• Indiens befolkning växer tre gånger så snabbt som Kinas och för indiska politiker är befolkningsökningen ett kroniskt bekymmer.

• Befolkningstillväxten låg på 1970-talet på ungefär 2,3 procent, i år på 1,6 procent.

• I dag har Indien 1,2 miljarder invånare. År 2030 beräknas det bli mest befolkat i världen, med ungefär 1,5 miljarder människor.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu