Krönika: Klicka för mer kultur åt alla | Fria.Nu
  • Är läsarna ”hotet mot demokratin” för att de hellre läser om Kardashians? Det är i så fall mediernas eget fel, skriver Linn Spross. Här ses Kourtney och Kim Kardashian lämna en restaurang i Paris.
Fria Tidningen

Krönika: Klicka för mer kultur åt alla

Vem bryr sig om mediedöden? Linn Spross är trött på tjatet om ”hot mot demokratin” och efterlyser några radikala kulturreformer istället.

Få meningar känns så trötta just nu som ”de traditionella mediernas död” samt ”hot mot demokratin”. Dessa två har till min fasa kopplats samman. Jag läste att GT:s kulturredaktion ska läggas ner. Det försvann sedan snabbt ur mitt medvetande. Skulle jag bli tvingad att hitta något problematiskt med det hela är det naturligtvis det tragiska i att folk förlorar sina jobb.

Sedan börjar en text länkas. Något med analsex i rubriken. Självklart ska den läsas, vad kan det vara för något? Jag blir lurad. Inget smaskigt men väl en dos nymoralism.

Texten handlar, till min stora förvåning, om något så osexigt som nedläggningen av GT:s kulturredaktion. Det är något ruttet i Sverige, när kulturredaktioner läggs ner för att de inte genererar tillräckligt med klick. Läget är så pass allvarligt att det är ett hot mot demokratin, hävdar inte bara Åsa Linderborg (”Analsex ger mervärde”, Aftonbladet 8/10–14) utan även andra som skriver om samma sak.

Frågan är då: hur kan man framställa en medielogik som man själv har varit med att skapa som det yttersta samhällshotet? Där kvalitetsbegreppet ställs mot kommersialism, trots att traditionella medier är genomkommersiella.

Det finns ingen tydligt definierad fiende här. Är läsarna hotet mot demokratin för att de hellre läser om Kardashians än om postmodernismens deterritorialiserande tendenser inom språkmaterialismen (japp, hittade på detta)? Eller är det marknaden, som säljer sex men inte det som anses vara kvalitetsjournalistik? I bägge fallen: skyll er själva.

Kulturen är problematisk. Den, liksom kunskap, hävdar ett egenvärde som inte kan mätas i pengar.

Självklart är kulturen i allra högsta grad en del av demokratin. Arbetarrörelsen har en lång tradition av bildnings- och kulturarbete som del av ett jämlikhetssträvande. De reella hoten mot demokrati, i dess verkliga mening att sträva mot ett öppet samhälle på lika villkor, är något annat än att kulturredaktioner i traditionella medier läggs ner. Demokratins sanna mening handlar om att tillgängliggöra, vilket inte går ihop med vinstmaximeringskrav.

Oscar Wilde skrev att kapitalismen i sig är ett hot mot kulturen. I essän ”The soul of man under socialism” skriver han om hur lönearbetet hotar människors individualitet och kreativitet. Hans lösning för en rik kultur hette socialism.

Överallt finns det folk som tar saken i egna händer. De tar ett kulturhus, skapar film och teater, skriver texter och håller studiecirklar. De håller kulturen levande, långt bortom kulturredaktionerna på de stora tidningarna. Det är hotet mot dem som är hotet mot demokratin.

Man vänder sig till den nya kulturministern. ”Vi behöver en statlig utredning, rent av en kriskommission”, heter det apropå de aktuella nedskärningarna på GT. Kanske kommer ytterligare en utredning att presenteras, som kommer att samla damm i regeringsbiblioteket i många år framöver.

I väntan på socialism har jag ett gäng krav som politiker kan tillgodose genom diverse reformer. Om nu alla är så överens om kulturens egenvärde och funktion i ett demokratiskt samhälle borde det inte vara så kontroversiellt att fixa detta:

• Gratis kollektivtrafik för att se till att människor kan ta sig till kulturaktiviteter.

• En rejäl arbetstidsförkortning så att folk har tid att producera såväl som konsumera kultur.

• Ett kraftigt höjt stöd till alla fria kulturutövare.

• Minst ett kulturhus i varje stad och by.

• Mer pengar till biblioteken, för nya bokinköp och längre öppettider.

Det behövs inte ens en statlig utredning, det går bra att bara ordna direkt. Tack på förhand.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu