Stödet varierar för hemlösa EU-medborgare | Fria.Nu
  • I stora delar av landet finns hemlösa EU-medborgare från andra länder.
Landets Fria

Stödet varierar för hemlösa EU-medborgare

I både Linköpings och Norrköpings kommuner befinner sig hemlösa från andra EU-länder. Men insatserna för att hantera dessa människors situation skiljer sig åt mellan grannkommunerna.

Den 1 november kommer ett härbärge för främst hemlösa EU-medborgare från andra länder att öppna i Linköping. Under de fem månader som härbärget ska vara öppet kommer det att finnas 20 platser per natt. Initiativet för att ge hemlösa tak över huvudet kommer från Linköpings Stadsmissions projekt Crossroads i Linköping, som är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission, Linköpings kommun, Svenska kyrkan samt församlingarna i Linköping.

– Jag tycker det är fantastiskt att Linköpings kommun är med och finansierar ett projekt som detta, säger Elin Sjögedahl som är projektledare på Crossroads Linköping.

Även i Norrköpings kommun befinner sig många människor i samma situation, men där finns inga planer på ett härbärge under vinterhalvåret eller ett liknande samarbete som i Linköpings kommun. Eftersom hjälp erbjuds i grannkommunen menar Roger Källs, (S) ordförande i socialnämnden i Norrköpings kommun, att många hemlösa åker dit istället.

– Vi rider lite på Linköping i det här fallet om man säger så. Men vi gör garanterat det som socialtjänstlagen kräver av oss.

Han berättar att utifrån deras tolkning av socialtjänstlagen ansvarar kommunen vid akuta situationer och ser sedan om de kan hjälpa dessa personer med en biljett hem. Källs menar att det inte är kommunernas ansvar att erbjuda boende för hemlösa från andra EU-länder eftersom han inte tycker att det löser problemen. Grundproblematiken menar han ligger hos länder som Rumänien.

– De är medlemmar i EU och de måste börja behandla sina medmänniskor på ett bättre sätt. Därför lägger vi ansvaret på Rumänien.

Men i Linköping har samarbetet mellan kommun och ideella föreningar i Linköping inte bara resulterat i ett härbärge. Representanter från kommunen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och en journalist från lokalmedia ska i slutet av oktober göra en resa, som den ideella föreningen Hjärta till Hjärta anordnar, till en by i Rumänien för att ta reda på och samla information kring hur människornas livssituation där ser ut och vilka hjälpbehov de har. Och på hemmaplan fortsätter det dagliga arbetet med att hjälpa utsatta människor.

– På Stadsmissionen har vi rådgivningskvällar varje torsdag då vi finns på plats för att ge all sorts information om det svenska samhället, erbjuder kvällsmat och det finns även en läkare på plats. Det är både väldigt välbesökt och uppskattat, avslutar Elin Sjögedahl.

Fakta: 

Rapport om hemlösa från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen presenterade 2013 en kartläggning av hemlöshet bland utrikesfödda personer utan permanent uppehållstillstånd i Sverige. Enligt rapporten bistår de allra flesta kommuners socialtjänst vanligtvis endast med akuta insatser. Oftast rör det sig då om bidrag till hemresa och akut logi. Olika verksamheter, som Socialstyrelsen pratat med, som möter de hemlösa anser att det behövs en nationell samsyn och större samverkan mellan myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny pjäs skildrar tiggande inifrån

Östgötateaterns ensemble har träffat tiggande rumäner i hundratals timmar för att samla material till sin föreställning Bröllopsresan.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu