Nej till värnplikt, ja till skolplikt | Fria.Nu
Sara Falkstad

Inledare


Sara Falkstad
Fria Tidningen

Nej till värnplikt, ja till skolplikt

I en demokrati är vi tvingade till mycket. Skolplikten, till exempel, går tillbaka till 1842 års folkskola. Någon gång därefter gick skolan från att ses som en positiv rättighet till att upplevas som en boja, men den successivt utökade skolgången har ofrånkomligen varit en framgångsfaktor för Sverige. Men tvång är kontroversiellt, och några kommer alltid att bli upprörda över obligatorisk utbildning, vare sig det handlar om genuspedagogik eller fler år i skolan.

Nu vill jag göra ett tankeexperiment om tvång. Jag tycker mig nämligen, delvis från samma håll som kritiken mot Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag om en obligatorisk gymnasieskola kommer, höra surret av ett annat förslag. Nämligen det om återinförd värnplikt. Låt oss utvärdera alternativen för en tonåring i dag. Och låt oss till att börja med slå fast att 98 procent av ungdomarna redan nu väljer att söka till gymnasiet. En utbildning som kan se ut på många olika sätt, och förhoppningsvis kan se ut på ännu fler sätt i framtiden.Låt oss sedan slå fast, att det i dagens Sverige varken finns en reserv av frivilligt lågutbildade sextonåringar som dagen efter avslutad grundskola frejdigt kastar sig ut i ett arbetsliv där de idkar hälsosamt kroppsarbete utan att de någonsin behöver bruka sitt förstånd, eller en arbetsmarknad där sådana jobb erbjuds. Visserligen är ungdomsarbetslösheten inte helt lätt att få grepp om – Sveriges förhållandevis höga siffror grundar sig delvis på att många studerande räknas som arbetslösa på sommaren – men vi vet att det i vår tids ekonomiska system inte kan finnas arbete åt alla, och att det är de med kortast utbildning som oftast får stryka på foten.

Så vad ska tonåringen ta sig för? Att återinföra värnplikten verkar ju härligt, inte bara som ett spexigt sätt för Sverige att spänna musklerna och provocera Putin. I det militära får man inte bara lära sig att döda och lyda order, utan blir även ingosad i en schysst maskulinitetsgemenskap där man får byta porr med folk från helt andra delar av Sverige.

Okej, jag vet, lumpenöverlevare vittnar även om karaktärsdanande erfarenheter som att träna sin samarbetsförmåga, hänga i naturen och lära sig bädda sängen. Men får jag då föreslå något radikalt: i stället för att kamouflera denna drillning med krutrök, kanske man kan utveckla dylika livsfärdigheter i, låt säga… skolan?

I en skola som tar sitt uppdrag på allvar skulle man till exempel, istället för att skjuta på varandra, kunna få lära sig att inte skjuta på varandra. I en skola som jobbar mot våld och extremism skulle man kunna få lära sig om vår koloniala och rasistiska historia. I en skola som är kopplad till verkligheten skulle man kunna få fatta att vi lever i ett globalt samhälle. Slänger vi även in lite praktiska skills för ett postfossilt samhälle som att bygga ett hus och odla mat (och varför inte bädda sängen), tror jag att vi har en vinnare. Vad är det är som är så provocerande med att vilja ha utbildade medborgare, när vi vet att det inte bara är en förutsättning för jobb, utan ännu viktigare: för jämlikhet och fred? I reaktionerna mot förslaget om obligatoriskt gymnasium finns ett bildningsförakt som vi måste prata om.

Vi har skapat ett komplext samhälle tillsammans. Var och en av oss måste dagligen relatera till en global ekonomi, till ett oöverblickbart informationsflöde, till krig, migration och klimathot. Att som samhälle göra vad vi kan för att utrusta varje människa med makt och verktyg för att forma sin egen framtid, präglad av respekt och tolerans gentemot andra människor och jorden, är det minsta vi kan göra. Allt annat vore ansvarslöst.

Det svenska försvaret är tydligen ”väldigt kraftigt nedrustat”. Med var sjunde röst lagd på ett rasistiskt parti och med en tandlös minoritetsregering som resultat, skulle jag vilja kalla den svenska demokratin för ”väldigt kraftigt nedrustad”. Nu är tiden inne för att lägga ner vapnen men vässa pennorna, och visa att vi har ett demokratiskt kunskapssamhälle som kan hålla ställningarna mer än en vecka.

ANNONS

© 2021 Fria.Nu