Sveriges framtida medborgare ska formas av en modig skola | Fria.Nu
Sara Falkstad

Inledare


Sara Falkstad
Fria Tidningen

Sveriges framtida medborgare ska formas av en modig skola

Det är upp till beslutsfattarna att sluta tassa på tå för rasisterna, att ge de modiga människorna i skolan verktyg att forma nutidens och framtidens trygga, solidariska och aktiva medborgare. Lägg din röst på någon som orkar med det uppdraget, skriver Sara Falkstad Byrne.

Disciplin, tidigare betyg eller högre lärarlöner? Skolan är en lågoddsare som valfråga, fri för alla att ha en åsikt om. Men medan alla verkar ha tusen svar på ”hur”, verkar få ha funderat på ”varför”. Dags att läsa läxan om skolans uppdrag. Jo, enligt lagen syftar utbildningen till ”att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Skolan har alltså ett demokratiuppdrag såväl som ett kunskapsuppdrag. Det betyder att skolan inte alls är en värdeneutral plats.

En skolfråga som media nappat på under valåret, är nazistiska partiers vara eller icke vara i skolorna. Enligt Skolverkets riktlinjer ska ett ”öppet demokratiskt samtal” råda, också för partier som inte vill ha någon demokrati, partier som ifrågasätter många elevers blotta existens.

Tolkningarna av lagstiftningen varierar. Före sommaren sa utbildningsminister Jan Björklund att han inte ville ha nazister i skolorna, något som många tolkade som ett okej till att stänga ute till exempel Svenskarnas parti, trots att det juridiska läget är oförändrat. Justitiekansler Anna Skarhed menar att grundlagens krav på objektivitet går att upprätthålla genom att till exempel bara bjuda in riksdagspartierna. Johan Hirschfeldt, tidigare president för Svea hovrätt, ska nu utreda frågan på uppdrag av regeringen.

Skolans värdegrund har alltså blivit en fråga för juridiskt initierade. Men är inte denna flathet gentemot antidemokratiska krafter ännu ett uttryck för de senaste årens livsfarliga normförskjutning?

Inför förra valet gick stora kvällstidningar ut med budskapet att rösta på vad som helst utom Sverigedemokraterna. När partiet ändå kom in i riksdagen var det en svart dag för många.

Fyra år senare, under den största högerextrema kraftsamlingen sedan andra världskriget, likställs antirasism med vänsterextremism. Uttalade nazistiska partier får hålla möten på gator och torg i yttrandefrihetens namn, ledarskribenter framställer folkrörelsen mot rasism som ett hot mot demokratin. Moderatpolitiker slänger ut tv:n när någon talar om mänskliga rättigheter. Fackförbund och skolor ställer in föreläsningar om högerextremism, av rädsla att uppfattas som partiska.

Antirasism brukade vara en fråga som gick över partigränserna. Sedan vi fick ett rasistiskt parti i riksdagen är det inte längre så. Rasismen har klampat in från skamvrån till finrummet utan att behöva ta av sig sina brunkletiga skor. De är nu ett ”parti som alla andra” och får således inte ifrågasättas i sammanhang där man ska vara partipolitiskt objektiv.

I skolan skapar denna utveckling rädda rektorer som hotar att bussa polisen på elever som genomför tysta manifestationer mot besökande Sverigedemokrater. Den skapar rädda lärare, som inte vågar säga något ont om rasistiska partier, trots att det är deras uppdrag att stå upp för alla människors lika värde.

Utbildning är bästa vaccinet mot rasism och främlingsfientlighet. Skolan ska ha nolltolerans mot kränkningar och diskriminering. Uppdraget är tydligt i lag och läroplan. Så om vi, i en av de största valfrågorna, höjer blicken från betygssystem, Pisa-resultat och lärarlöner och ställer oss frågan:

Med rädda rektorer och rädda lärare, hurdana medborgare kommer ut i andra änden av utbildningssystemet?

Tack och lov finns det också modiga rektorer, lärare och elever, som vill ha en skola där inget hat får stå oemotsagt. Oavsett vem som vinner valet på söndag, är det upp till beslutsfattarna att sluta tassa på tå för rasisterna, att ta de modiga människorna i skolan vid handen och ge dem det de behöver för att forma nutidens och framtidens trygga, solidariska och aktiva medborgare.

Lägg din röst på någon som orkar med det uppdraget.

ANNONS

© 2021 Fria.Nu