Protest mot Vattenfalls planer | Fria.Nu
  • ”Stoppa kolet”. Tusentals personer bildade en mänsklig kedja över den tysk-polska gränsen den 23 augusti i protest mot Vattenfalls planerade brunkolsbrytning.
Fria Tidningen

Protest mot Vattenfalls planer

Aktivister från flera europeiska länder protesterade i helgen mot Vattenfalls planer på en utökad brunkolsbrytning i östra Tyskland. Över 7 500 personer bildade en åtta kilometer lång mänsklig kedja mellan polska Gabrice och tyska Kerkwitz.

– Folk har samlats för att meddela politiker att tiden då vi använde kol är förbi. Ju förr vi förstår det, desto bättre, säger Radek Gawlik, en känd polsk miljöaktivist som deltog i aktionen som bland annat Greenpeace stod bakom.

I Lausitzregionen finns de största brunkolsreserverna i Europa.

Om dagbrotten får breda ut sig mer måste 3 000 invånare i sydvästra Polen och 6 000 invånare i Proschim i Lausitz och flera andra byar flytta.

I Tyskland är det den svenska statliga energijätten Vattenfall som planerar att utöka brunkolsbrytningen i två gruvor i delstaterna Brandenburg och Sachsen. Statliga myndigheter har redan godkänt bolagets planer. I Polen är det den polska energikoncernen PGE som har planer på att utöka brunkolsbrytningen. Planen är att nästan två miljoner ton kol per år ska brytas i den polska delen av området.

Kritiker hänvisar bland annat till Tysklands utlovade energiomställning som innebär att landet år 2050 ska ha minskat utsläppen av växthusgaser med 80–95 procent, ökat användningen av förnybar energi med 60 procent samt ökat energieffektiviteten med 50 procent. I dag står förnybar energi för en fjärdedel av energiproduktionen.

En utökad brunkolsbrytning i Lausitzregionen är i strid med Tysklands miljömål hävdar miljöaktivister.

– Utökad kolbrytning och målen för att minska koldioxidutsläppen i Tyskland till 2050 går inte ihop, säger Gregor Kessler från tyska Greenpeace.

Proschim i östra Tyskland som hotas av Vattenfalls expansion är redan omgiven av brunkolsgruvor. Men det lilla samhället har ställt om till alternativa energikällor och numera producerar man mer el än vad man gör av med. Satsningarna på sol- och vindenergi och en biogasanläggning kommer att försvinna om Vattenfalls planer på att utöka dagbrotten Nochten och Weltzow Süd blir verklighet.

– Paradoxalt nog är det Proschim – som producerar så mycket förnybar energi – som de vill ha bort, säger den tidigare borgmästaren Erhard Lehmann.

Samhället är dock delat i frågan, hälften av invånarna välkomnar Vattenfalls projekt eftersom brunkol spelar en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen i regionen och har skapat arbetstillfällen.

Johannes Kapelle är en 78-årig jordbrukare som står i spetsen för kampen mot planerna i Proschim, och han ser det på ett helt annat sätt. Hans eget hus är täckt av solpaneler.

– Kol tillhör det förflutna, säger han och pekar ut mot vindkraftsparken i Proschim som syns från hans trädgård.

Polen är Europas svarta får när det gäller klimatåtgärder. Kol är den huvudsakliga energikällan i Polen och står för 90 procent av energiproduktionen. Den polska regeringen under ledning av premiärminister Donald Tusk har under de senaste åren försökt sätta stopp för mer ambitiösa klimatmål inom EU. De över 100 000 jobben inom kolindustrin är ett av argumenten, samt att kolproduktionen innebär en säkerhet i osäkra lägen som vid den pågående ukrainsk-ryska krisen.

Motståndare till kolproduktionen menar att förnybar energiproduktion också skapar nya arbetstillfällen och att kol inte är så billigt som förespråkarna hävdar. Enligt Warszawas institut för ekonomiska studier uppgår subventionerna för kolbrytning till två procent av landets bruttonationalprodukt vissa år.

– Kollobbyn är väldigt stark. Jag har också en känsla av att våra politiker inte har förstått att förnybara energikällor och energieffektivitet har blivit verkliga alternativ, säger miljöaktivisten Radek Gawlik.

I Europa som helhet har kolproduktionen ökat något under de senaste åren, trots EU:s mål om minskade koldioxidutsläpp till år 2050. Av alla fossila bränslen så står brunkolsproduktionen för mest koldioxidutsläpp per energienhet som produceras.

Billigt kol från USA, relativt höga priser på naturgas och låga priser på utsläppsrätter inom EU har lett till en tillfälligt ökad kolanvändning. Trots det är experter övertygade om att kolanvändningen i Europa kommer att upphöra.

”På längre sikt är utsikterna negativa när det gäller kolkraft. Regleringar av luftkvalitet kommer att tvinga fram nedläggningar av anläggningar och produktionen av förnybar energi kommer att fortsätta öka,” enligt en rapport från Economist Intelligence Unit som presenterar prognoser.

Annons

Rekommenderade artiklar

Tusentals i massaktion mot kolgruvor

Under parollen Ende Gelände (”Hit, men inte längre”) protesterade tusentals klimataktivister för tredje året i rad mot brunkolsbrytningen i tyska Rhenlandet.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu