Politisk majoritet vill ha ny form av polisgranskning | Fria.Nu
  • Civilpoliser attackerar antinazistiska demonstranter i vid Limhamns torg i Malmö den 23 augusti.
Fria Tidningen

Politisk majoritet vill ha ny form av polisgranskning

Efter polisens kritiserade insats i Malmö förra helgen väcks krav på att en oberoende myndighet ska granska polisen. En sådan kan snart bli verklighet, men polisforskaren Rolf Granér varnar för risken att den blir ”tandlös”.

Efter den våldsamma polisinsatsen i Malmö där polisen red in med hästar i en folksamling och flera personer skadades har drygt 4 700 personer skrivit på protestlistan ”Anmäl polisen” där kritik bland annat riktas mot att polisen själva utreder om de begått något fel och röster har höjts för att en oberoende myndighet ska granska polisen.

– Vi tycker inte att det är något bra system att polisen utreder sig själva. Ingen statlig verksamhet är lika beroende av allmänhetens förtroende som polisen. Den instans som har våldsmonopol måste ha ett grundmurat förtroende för att upprätthålla sin legitimitet, säger riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (V).

Rolf Granér, forskare vid Polisutbildningen i Växjö, har granskat polisens internutredningar. Han påpekar att poliser, om de har gjort något fel, kan uttrycka sig på ett sätt i rapporteringen så att de inte riskerar efterverkningar.

– Det går under talesättet att ”skriva sig fri”, säger han.

Under händelserna i Malmö skrev polisen på sin hemsida att det på Limhamns torg pågick ett våldsamt upplopp och att polisen använde ”polisrytteriet för att skingra våldsverkarna som i detta skede kastar stora gatstenar och ammoniak i stor omfattning mot polis” och att ”både ambulanspersonal och polis har i detta läge blivit angripna av våldsverkare”.

Men Skånska Dagbladet avslöjade att inga stenar hade brutits upp i området, ingen av journalisterna på plats hade sett någon stenkastning och ambulanspersonalen vittnade om att de inte hade attackerats.

Rolf Granér säger att polisens lögner i detta fall var så brutala att det knappast går att kalla det för att de ”skrivit sig fria” utan måste handla om ett misstag.

– Men det är symtomatiskt när polisen gör misstag att man skriver om det så det blir till sin egen fördel, säger han.

Just nu utreder Polisorganisationskommittén om det ska införas en fristående tillsynsmyndighet för polisen och kriminalvården.

Fria Tidningen har gjort en enkät som gått ut till S, V, Mp, Fi, Kd, C, M, Fp där samtliga svarar att de vill att en oberoende tillsynsmyndighet ska införas.

– Vi menar att en fristående tillsynsmyndighet skulle leda till en större öppenhet, förbättrad kvalitet och ett högre förtroende, säger Morgan Johanssons (S), ordförande i justitieutskottet.

Hade en sådan funnits nu inför händelserna i Malmö hade den kunnat granska eventuella fel och dra lärdomar, påpekar Miljöpartiet. Folkpartiet vill vara försiktiga med att uttala sig om fallet Malmö men skriver ändå att ”en ny tillsynsmyndighet skulle dock förbättra möjligheterna att identifiera framgångsfaktorer och synliggöra systembrister”.

Risken nu när det inte finns någon fristående tillsynsmyndighet är att händelserna inte blir ordentligt utredda, enligt Feministiskt initiativ.

– Vi har sett alltför många fall av övervåld, rasism, rasprofilering och olaglig registrering där förundersökningarna läggs ner, säger Zandra Bergman, pressansvarig för Fi.

Även om det finns en bred majoritet för att införa en fristående myndighet så råder det delade meningar om vilka befogenheter myndigheten ska ha.

Polisorganisationskommitténs pågående utredning omfattar till exempel inte polisens internutredningar, det vill säga utredningar som görs vid misstanke om att en polis begått brott, där tjänstefel, misshandel, stöld och dataintrång var de vanligaste misstankarna förra året. Dessa utredningar kommer, även om det införs en oberoende tillsynsmyndighet, att ligga kvar inom polisen men i en mer fristående del.

Om den oberoende tillsynsmyndigheten funnits nu och kunde utreda fallet Malmö, vad skulle då ligga på tillsynsmyndighetens respektive internutredningarnas bord?

Enligt Polisorganisationskommitténs ordförande Martin Holmgren skulle internutredningen undersöka om någon enskild polis begått något brottsligt.

– Medan en händelse i sin helhet kan granskas av tillsynsmyndigheten, som kan se om polisen agerat enligt rutiner och föreskrifter, om beslutsfattandet har varit som det ska, säger Martin Holmgren.

Bland annat Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vill dock att även internutredningarna flyttas till en oberoende myndighet.

– Brottsanklagelser mot poliser bör inte utredas av dem själva, säger Christina Höj Larsen (V).

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (Kd) säger att hennes parti Kristdemokraterna ”historiskt varit för det men tycker de ändringar som gjorts är steg i rätt riktning”.

Medan Morgan Johanssons (S) och Krister Hammarbergh (M), ledamot i justitieutskottet menar att avdelningen kommer ha en självständig karaktär då det blir regeringen som ansvarar för avdelningens chef och budget, och eftersom verksamheten ska finnas i avskilda lokaler.

Rolf Granér anser dock att även internutredningarna bör flyttas till en oberoende myndighet.

– Det borde vara en samlad myndighet som granskar polisen ur alla synvinklar.

Han välkomnar en fristående tillsynsmyndighet men varnar för risken att den blir ”tandlös” om den inte kan utreda enskilda poliser.

– Kritiken handlar om att poliser inte blir dömda för att de utreder sig själva. Om det är sant eller inte vet jag inte men det är ett uppenbart återkommande förtroendeproblem. Om tillsynsmyndigheten bara utför övergripande tillsyn, men inte går in i enskilda ärenden, kommer man inte ifrån att det fortsätter vara polisen som utreder poliser, säger Rolf Granér.

Den 30 april nästa år kommer kommittén att lämna sitt förslag om det ska bli en fristående myndighet eller inte och vilka befogenheter den i så fall bör ha.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

Forskare kräver nytt klimatmål

2 eller 1,5 grader. Det kan låta lika men innebär stora skillnader när det gäller den globala uppvärmningen, visar ny forskning.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu