Löfvens skräck för fria medborgare | Fria.Nu
Sara Falkstad

Inledare


Friår

Fria Tidningen

Löfvens skräck för fria medborgare

Det allra vanligaste sättet att utnyttja friåret tycks ha varit ”rekreation”. Rekreation, det gillar nog inte Stefan Löfven, denna väckarklockans tillbedjare.

”Vart sjunde år skall du låta vara ett friår. Och så skall förhålla sig med det friåret: Var långivare som har lånat något åt sin nästa skall då efterskänka sin fordran. Han får då icke kräva sin nästa och broder.” (5 Mos 15:1–2)

Idén att människor ibland behöver pauser från den ordinarie tillvaron är inte ny. Inom judendomen uppmanas rättrogna att ta ett friår vart sjunde år. Då ska den rättrogne låta jorden ligga i träda, avskriva skulder och utöva välgörenhet. Som jag förstår det har sabbatsåret inte alltid varit lätt att efterleva. Historiska exempel finns på att judiska jordägare har arrenderat ut sin mark till bönder av en annan religion under året. Dock finns det minst ett modernt exempel: det sabbatsår som israeliska grundskollärare har rätt till var sjunde år, med bibehållen lön, med kravet att de på något sätt fortbildar sig.

Jag vet inte om det är israeliska pedagoger som Stefan Löfven tänker på när han i P1:s partiledarutfrågning får frågan om hur han har tänkt komma överens med Miljöpartiet, och svarar att han är emot friår men för kompetensutveckling. Han vill inte se att människor går ”från att arbeta till att göra ingenting”. Strax därefter yttrar han: ”Det är inte Sveriges framtidslinje att ta människor ur produktion och låta dem gå lediga.”

Några studier har gjorts, framför allt av Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering, på hur människor spenderade sina friår under den korta period möjligheten fanns. De visar att utbildning mycket riktigt var en vanlig orsak. Några startade egna företag. Men det allra vanligaste sättet att utnyttja friåret tycks ha varit ”rekreation”. Rekreation, det gillar nog inte Stefan Löfven, denna väckarklockans tillbedjare. Misstänkt likt att ”göra ingenting”.

När man ser närmare på de anställdas erfarenheter visar det sig dock att rekreation innefattar allt från familjetid till resor och föreningsengagemang. Men ja, också vila och återhämtning. Majoriteten av dem som tog ut friåret var kvinnor, och ungefär en fjärdedel över 55 år. Yrkesgrupper inom vård, skola, omsorg och industri var överrepresenterade.

Känner vi inte igen det här från någon annan statistik? Jo, det är ungefär samma kategorier som oftast blir långtidssjukskrivna.

Denna koppling bekräftas också: många nämner trötthet, stress och en stor arbetsbelastning som anledningar till att söka ett friår. Istället för att smälla in i väggen rejält och bli en del av sjukskrivningsstatistiken, använde de friåret för fysisk och psykosocial återhämtning. Att som Stefan Löfven kalla arbetares hälsoåtgärder och hela icke-avlönade liv för att ”göra ingenting” är djupt osolidariskt och ganska människofientligt.

Om bara de ekonomiskt produktiva sysselsättningarna ska upprätthållas, förstår jag varför Socialdemokraterna vill satsa på skolan. Med fler lyckade elever får vi fler som kan göra samhällsnyttiga insatser som att tillverka vapen till Saudiarabien, jobbcoacha eller kolla på gulliga katter på YouTube. Varför de vill satsa på vård och omsorg ter sig dock obegripligt, då gamla och sjuka knappast tillhör de närande i samhällskroppen i denna tankemodell.

Ett återinfört friår skulle inte förändra vårt ohållbara system i grunden. Allt fler röster höjs för en total omorganisation av arbetslivet, där vi utgår från det arbete som vi gemensamt behöver utföra, och fördelar det på ett sätt som får människor att uppleva meningsfullhet, delaktighet och välmående. Men så länge hela den politiska skalan ställer upp på nyliberalismen och på den arbetslinje som bortser från planetens och människornas överlevnad, så är väl ett år för återhämtning och reflektion den minsta smula vi kan kasta till dem som sliter ut sina kroppar i den offentliga sektorns slimmade maskineri.

Tyvärr är, trots den höga arbetslösheten, skräcken för att släppa ut människor på grönbete alltför stor. Alla frihetstörstande får nog finna sig i att befinna sig ”i produktion” ett tag till. Oavsett vilka som regerar Sverige efter 14 september.

ANNONS

© 2021 Fria.Nu