Folkpartiet vill tillåta surrogatmödraskap | Fria.Nu
Fria Tidningen

Folkpartiet vill tillåta surrogatmödraskap

Nu meddelar Folkpartiet att de vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige. I juni nästa år kommer ett lagförslag som ska presentera hur det kan fungera – men frågan är kontroversiell och splittrar partierna.

Förra veckan meddelade Folkpartiets partiledare Jan Björklund tillsammans med riksdagsledamoten Barbro Westerholm på en debattsida i Expressen att partiet vill tillåta surrogatmödraskap i Sverige. I dag är det tillåtet i tolv av EU:s medlemsländer, bland annat i Storbritannien och Nederländerna.

– Vi ska inkräkta så lite som möjligt på människors fria val hur de vill leva sina liv och det här med barnönskan är ju någonting som går väldigt djupt in i själen hos många människor, motiverar Barbro Westerholm (FP) beslutet.

Just nu pågår en av regeringen tillsatt utredning kring frågan om surrogatmödraskap som ska presenteras i juni nästa år. Det handlar om ett så kallat altruistiskt surrogatmödraskap – där inget arvode får ges till kvinnan som bär barnet, för att motverka exploatering. När organisationen RFSL gjorde en enkät bland riksdagsledamöterna om frågan var det en klar majoritet som var för en sådan lagändring. Störst motstånd finns inom V, KD och FI.

Linneá Bruno är riksdagskandidat för FI, som är starkt emot surrogatmödraskap.

– Vi ställer oss bakom det som Sveriges kvinnolobby säger när de fastslår att det är en allvarlig form av utnyttjande som bidrar till ökad exploatering av kvinnors kroppar. Även om jag kan tänka mig att det kan finnas fall där det fungerar får det inte överväga riskerna som en legalisering innebär.

Hon menar att en legalisering i Sverige skulle kunna innebära en ökad efterfrågan på surrogatmödrar även utomlands, där fattiga kvinnor utnyttjas av rika par. Redan i dag är det kommersiella surrogatmödraskapet en jätteindustri som omsätter miljarder kronor. Linnéa Bruno tror också att en svensk legalisering skulle ha en normerande effekt kring hur vi ser på rätten till kvinnors kroppar. Men Barbro Westerholm tror inte att en legalisering skulle innebära att efterfrågan på barnfabrikerna i exempelvis Indien ökar.

– Jag kan snarare se att det blir tvärtom – om vi legaliserar värdmoderskap i Sverige minskar istället efterfrågan att åka utomlands. Samtidigt vill jag tillägga att Sverige i internationella forum ska se till att ta upp kritiken mot det kommersiella värdmoderskapet och trycka på för att länder där det är tillåtet ska ändra sin lagstiftning.

Hur ser du på kritiken som lyfts att det ändå är svårt att kontrollera om det förekommer någon ersättning till kvinnan även vid ett altruistiskt surrogatmödraskap?

– Det behövs en grundlig utredning kring hur det ska fungera, men jag tror att det går att lösa genom en reglerande lagstiftning.

Istället för en legalisering av surrogatmödraskapet vill Feministiskt initiativ verka för andra åtgärder som ska lösa frågan om ofrivillig barnlöshet bland exempelvis hbtq-personer. Bland annat vill partiet att det ska bli tillåtet med fler juridiska föräldrar än två, så att till exempel ett bögpar kan skaffa barn tillsammans med ett lesbiskt par och samtliga blir juridiska föräldrar.

Dessutom vill man verka för att fler länder ska öppna upp för att samkönade par ska kunna adoptera, säger Linneá Bruno.

Men internationella adoptioner har ju också varit en fråga för diskussion när det gäller människohandel och exploatering – varför är det ett bättre alternativ än surrogatmödraskap?

– Vi är medvetna om att det inte är oproblematiskt – men så länge adoptionen går till på rätt sätt så är det ett bättre alternativ, säger hon och fortsätter:

– Det här med surrogatmödraskap kan verka som att det är något fräscht och normbrytande – men om man tittar närmre på det ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv så är det tydligt att det snarare är en konservativ patriarkal idé, där den biologiska faderns rätt står över kvinnan som har burit och fött barnet.

Fakta: 

Surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap innebär att en kvinna blir gravid och väntar barn med den uttalade avsikten att inte själv behålla barnet. Det finns två olika former av surrogatmödraskap: partiellt och fullständigt. Vid partiellt surrogatmödraskap befruktas surrogatmamman genom insemination. Det gör henne till både biologisk och genetisk förälder till barnet. Vid fullständigt surrogatmödraskap förs ett befruktat ägg från en annan kvinna, ofta en kvinna som har för avsikt att utöva föräldraskapet, in i surrogatmamman.

Altruistiskt surrogatmödraskap avser fall där surrogatmamman inte får ersättning för att hon är surrogatmamma.

Kommersiellt surrogatmödraskap avser fall där surrogatmamman ges särskild ersättning.

Källa: RFSL

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu