En annan lösning för Israel och Palestina är möjlig | Fria.Nu
Arash Hakimnia

Inledare


Gaza

Fria Tidningen

En annan lösning för Israel och Palestina är möjlig

Lösningen på den israelisk-palestinska konflikten stavas inte nationsgränser, murar och separation – saker som alltid bäddat för krig och konflikter.

Den israeliska arméns massaker i Gaza fortsätter med oförminskad brutalitet och de mänskliga kostnaderna mäts inte bara i de tusentals som dödats och skadats av bombningarna och stridsvagnselden. Elförsörjningen har slagits ut, likaså vattentillgången, infrastrukturen, sjukvården och alla förutsättningar för ett fungerande samhälle. Sedan blockaden 2007 har mediciner och förnödenheter fått föras in via de underjordiska tunnlar Gazaborna själva fått bygga. Inte ens betong för att återuppbygga de sedan kriget 2009 ödelagda kvarteren har fått föras in över gränsen. Sådan är den israeliska belägringens förfärande verklighet.

Mot detta dagliga förnekande av de allra mest basala mänskliga rättigheter kombinerat med återkommande israelisk statsterrorism mot civila har palestinierna i Gaza lite att sätta emot. Raketerna som till allra största del skjuts ner av Israels missilförsvarssystem men ändå dödat tre civila i Israel kan förstås ses som ett vansinnesprojekt. Särskilt när Israel svarar med massakrer på en helt annan skala. Men samtidigt visar de att palestinierna är människor. Inga människor och inga samhällen kan stillatigande acceptera att bli trampade på, förtryckta och fördrivna – det gällde i Vietnam och Algeriet, det gäller idag i Palestina. Ockupationen och belägringen, det våldsamma förtrycket, föder det våldsamma motståndet. Det är en allmänmänsklig regel.

Omvärlden kan inte kräva att palestinierna avsäger sig den av FN garanterade rätten till självförsvar och motstånd mot ockupationsmakten så länge ockupationen av Västbanken och belägringen av Gaza fortgår. Lösningen på den akuta konflikten är att omvärlden kräver ett slut på blockaden av Gaza och ett rivande av apartheidmuren. Israel måste bojkottas och ställas under internationella sanktioner tills blockaden upphör. Det är det mest effektiva sättet att få slut på raketbeskjutningen och ett slut på Israels pågående massaker i Gaza.

Det styrande Hamas i Gaza har föreslagit en tioårig vapenvila om bara blockaden upphör. Lösningen ligger helt vidöppen för västländerna och arabländerna där Egypten skamligt nog är med och upprätthåller blockaden mot Gaza. Det som kan pressa fram en sådan förändring i politiken gentemot Israel är den hoppingivande globala solidaritetsrörelsen och den israeliska fredsrörelsen som protesterat modigt den senaste tiden. I Stockholm, Göteborg, Malmö och andra svenska städer har människor demonstrerat mot kriget och blockaden under parollen Bojkotta Israel. Jag uppmanar alla att delta i demonstrationerna eller stödja rörelsen på andra sätt. Det är allas vårt ansvar i en konflikt som grundlades av ett beslut av västländerna och som upprätthålls av våra stater genom vapenhandel, ekonomiskt samarbete och turism.

Israel måste också förmås att en gång för alla bidra till en lösning på den 66-åriga konflikten genom att riva bosättningarna, häva ockupationen och garantera de palestinska flyktingarnas rätt till återvändande. Israel är beroende av Sverige, EU och USA som är viktiga handelspartners, militära biståndsgivare och vapenköpare. Utan deras och vår sponsring av ockupationen av palestinsk mark faller den israeliska ockupationsmaskinen som ett korthus. På samma sätt som apartheid-regimen i Sydafrika tvingades bort av internationella sanktioner och bojkotter kan ockupationen avskaffas.

Då återstår att lösa de komplicerade frågorna om att garantera den arabiska befolkningen i Israel dess rättigheter och få ett slut på det apartheidsystem som finns inbyggt i den israeliska lagstiftningen och samhället. En utfattig och sönderbombad palestinsk stat vid sidan av en välmående israelisk stat kan också bädda för nya konflikter. Kanske är den mest realistiska långsiktiga lösningen en gemensam demokratisk stat med lika rättigheter för judar och araber. Det är att garantera ett hemland för både judar och araber utan att någon part ska ha en egen armé eller statsapparat för att förtrycka den andre. Lösningen på den israelisk-palestinska konflikten stavas inte nationsgränser, murar och separation – saker som alltid bäddat för krig och konflikter. Vi som tror på att en annan värld är möjlig måste också tro på att en annan lösning är möjlig.

Annons

© 2018 Fria.Nu