SKMA: Judehat i debatten om Gazakrisen | Fria.Nu

Debatt


Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
  • Kommentarer som Stefan Löfven fått på Facebook. Exemplen är hämtade ur Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA:s, dokumentation.
Göteborgs Fria

SKMA: Judehat i debatten om Gazakrisen

Fördomar och hat mot judar spreds på Stefan Löfvens Facebooksida efter att han uttalat sig om Israel och Palestina, skriver Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA.

Stefan Löfvens uttalande (12/7-14) om Israel–Palestina-konflikten och Gazakrisen utlöste starka reaktioner. På Löfvens Facebooksida fanns den 15 juli över 3 000 kommentarer (de är nu borttagna, reds anm). En stor andel av dessa är kritiska till Löfvens hållning, andra försvarar den. Bland de kritiska kommentarerna finns dem som riktar sakliga invändningar mot Löfvens uttalande och Israels politik, men ett skrämmande stort antal väver in antijudiska argument och föreställningar i kritiken. I åtskilliga fall handlar det om ett naket och grovt hat mot judar.

Det har sagts förut, men förtjänar att understrykas på nytt: Kritik mot Israels politik är självfallet lika legitim som kritik mot andra staters politik. Kritik mot Israels politik ska inte förväxlas med antisemitism och de allra flesta som i den svenska debatten kritiserar den israeliska politiken gör det utan att hemfalla åt kollektivisering, fördomar och hat.

Samtidigt är det viktigt att konstatera att debatten om Israel–Palestina-konflikten även utgör en viktig kontext för antisemitiska yttringar. Konflikten orsakar inte antisemitism, men den ger näring åt och aktiverar existerande antijudiska sentiment och uppfattningar. Den kan utgöra en förevändning för artikulerandet av fördomar och hat mot judar, och den kan erbjuda en möjlighet att dels exploatera antisemitism i politiska syften, dels legitimera hatet som politisk kritik.

Att ta del av antisemitismen i kommentarerna till Löfvens uttalande är skakande, men det vore fel att påstå att yttringarna överraskar. SKMA och andra har sedan länge dokumenterat och påtalat hur denna typ av reaktioner förekommit i och kring Mellanösterndebatten.

Ibland möts belysningar av detta problem av förnekanden och beskyllningar om att söka ”tysta kritiken” mot Israel. Ett återkommande påstående är också att anklagelser om antisemitism regelmässigt skulle riktas mot dem i svensk debatt som kritiserar Israel. Även om begreppet antisemitism (i likhet med begrepp som till exempel rasism eller islamofobi) ibland används slarvigt eller missbrukas av politiska skäl, är den generaliserande bild som förmedlas i dessa reaktioner på ett grundläggande plan falsk. Föga förvånande underbyggs den heller aldrig med belägg. På ett allmänt plan kan påståendena om att kritik mot Israel ”tystas ner” med anklagelser om antisemitism ses som en spegelbild av den falska retorik som förekommer i främlingsfientlig eller antimuslimsk argumentation och som gör gällande att man i Sverige ”inte får” diskutera invandringspolitik eller islam och att alla som gör det automatiskt anklagas för rasism och islamofobi. I båda fallen förefaller i själva verket ofta syftet bakom sådana påståenden vara att tysta eller avlegitimera debatt om fördomar och hat.

I åtskilliga kommentarer på Stefan Löfvens Facebooksida uttrycks ett öppet hat mot judar, bland annat genom användandet av smädelser som ”judeälskare”, ”judesvin” och ”jävla judar”. I flera fall hyllas Hitler och Förintelsen och uppmaningar till en ny förintelse framförs.

Utfallen förenas ibland med andra antisemitiska föreställningar, till exempel om hur judar styr världen, USA eller Sverige. Här är några exempel:

Makt och konspirationer

Mytbildningar om makt och konspirationer utgör sedan länge ett centralt inslag i antisemitisk propaganda. Judar – som i dessa sammanhang framställs som en homogen, hemlighetsfull och fientligt sinnad aktör – påstås ha tagit kontroll över finansväsende, medier och politik. Genom en global sammansvärjning döljer de verkligheten, manipulerar regeringar och politiker, och styr skeenden på ett sätt som främjar föregivet ”judiska” eller ”sionistiska” intressen. I stort antal kommentarer till Löfvens uttalande återkommer denna typ av föreställningar.

Ibland refereras till ”sionistlobbyn”, ”Rothschild” och ”Bilderberg”. Detta är kodord och namn och som ofta figurerar i antisemitiska konspirationsteorier. Rothschild är en bankirfamilj som sedan 1800-talet återkommande fått representera den föregivna judiska kontrollen över banker och finansväsende i antijudisk agitation. Bilderberg anspelar på Bilderberggruppen, en årlig internationell sammankomst av makthavare inom bland annat politik och finansvärld, som i antisemitisk propaganda ofta framställts som ett nav i en judisk världskonspiration.

I flera kommentarer påstås amerikanska och europeiska medier kontrolleras av ”sionisterna”, men även islamofobin och Sverigedemokraterna antyds vara skapelser av en ”sionistisk” konspiration. Det senare är ett tema som återfinns i viss typ av högerextrem och islamistisk propaganda.

Demonisering och kollektivisering

I en rad kommentarer beskrivs Israel som en nazistisk stat som begår samma brott mot palestinierna som Nazityskland begick mot Europas judar. Denna typ av beskrivningar och analogier är inte bara falska, de demoniserar Israel och trivialiserar Förintelsen.

Argumentationen rymmer även kollektiviserande anklagelser mot judar som kategori; judar likställs med Israel, det hänvisas till exempel till vad ”dom”, ett ”folkslag” eller ”Guds utvalda folk” utsattes för av nazisterna och nu utsätter palestinierna för. I vissa kommentarer uttrycks en önskan om att judarna ska drivas bort från Israel och att staten Israel ska upphävas eller utplånas.

Antijudaism

I vissa kommentarer reflekteras även kvarlevor av kristen antijudaism, till exempel anklagelsen om Kristusmord, föreställningar om en specifikt judisk och i Gamla testamentet rotad hämndlystnad (en ”öga för öga, tand för tand”-mentalitet) eller om utvaldhetstanken som en doktrin om judisk överlägsenhet. Vi ser även exempel på material som härrör från klassiska antisemitiska skrifter, till exempel förfalskade eller lösryckta citat från den religiösa skriften Talmud.

Förhoppningsvis kan vår dokumentation av kommentarer med antisemitiska inslag som publicerades på Löfvens Facebooksida bidra till att öka insikten om hur debatten om Israel även kan kanalisera antisemitism och hur den samtida judefientligheten – vare sig den manifesteras som ”näthat” eller på något annat sätt – kan se ut.

Fakta: 

Det här är ett utdrag, läs hela texten och fler av Facebook-kommentarerna på skma.se/blogg

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Femtio år av ockupation

Sexdagarskriget fyller 50 år och än är ingen lösning i sikte för Israel-Palestinakonflikten, skriver fem representanter för civilsamhället.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu