”Självförsvar irrelevant i konflikten” | Fria.Nu
  • Lena Halldenius, professor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet.
Fria Tidningen

”Självförsvar irrelevant i konflikten”

Konflikten i Israel-Palestina brukar framställas som en konflikt mellan två jämbördiga parter och ”Israels rätt att försvara sig” upprepas ofta. Fria har låtit mänskliga rättighets-professorn Lena Halldenius kommentera några vanliga påståenden.”Israel har rätt att försvara sig mot Hamas raketskjutningar.”

– Det här är ett vanligt påstående, men är helt fel formulerat. Att tala om självförsvar implicerar att Israel responderar på aggression som de inte har haft någon roll i att frammana. I denna konflikt är begreppet självförsvar irrelevant. I det akuta läget är frågan istället om Israels agerande håller sig inom de internationella regler som finns för våld i konflikter. Svaret är att det gör Israel inte. Vad gäller civilbefolkning får man inte orsaka skada som inte står i proportion till vad man förväntar sig att uppnå militärt. Att bedöma proportionerligt lidande är svårt och blir lätt cyniskt, men Gaza är ett speciellt område, extremt tätbefolkat och med stängda gränser som Israel kontrollerar. Det går inte att särskilja militära mål från civila i Gaza; det går inte att göra en offensiv in i det området utan att orsaka skada utöver allt som rimligen kan rättfärdigas.

”Det är en konflikt mellan två jämbördiga parter.”

– Nej. Parterna är ojämlika vad gäller militär, politisk och ekonomisk styrka. Till saken hör också att Israel, även om det råder visst självbestämmande i Gaza, har den faktiska makten över palestinskt område.

”Rapporteringen om konflikten ska vara opartisk.”

– Viktigt att begrunda här är vad opartiskhet är. Ofta sammanblandas opartiskhet med åsiktsneutralitet. Man tänker sig att man är opartisk genom att inte ta ställning i en konflikt. Det är fel. Opartiskhet är att tillämpa samma regler och principer på alla, oavsett vem som berörs. Opartiskhet i det här fallet skulle vara att ställa samma krav vad gäller efterlevelse av internationella regler på Israel som på andra stater. Opartisk är man om man med fog kan säga att man gör det.

Om allt detta stämmer, varför reagerar då inte omvärlden? Varför införs inte till exempel en bojkott mot Israel?

– Om frågan specifikt avser internationella sanktioner mot Israel, liknande exempelvis FN:s och EU:s handelsrestriktioner mot Iran, är svaret att det inte går att få någon internationell konsensus om en sådan aktion. Det politiska stödet för Israel är för starkt för det.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu