Utrikesfödda föräldrar betyder lägre lön | Fria.Nu
  • Att ha högre utbildning än yrket normalt kräver är vanligare bland barndomsinvandrarna än bland dem med svenskfödda föräldrar. Det har dock mindre betydelse för löneskillnaden än det faktum att högre utbildning lönar sig mindre för dem än för de som har föräldrar födda i Sverige.
  • Många invandrare söker sig till kvinnodominerade branscher och jobb inom offentlig sektor, som präglas av lägre löner. Det kan ses som en strukturell diskriminering, eftersom det kan bero på att de vet att de har lättare att få dessa jobb som har lägre status.
Fria.Nu

Utrikesfödda föräldrar betyder lägre lön

Många undersökningar har visat att vuxna som kommer till Sverige har högre arbetslöshet och lägre löner än personer med svenskfödda föräldrar. Men forskning på unga migranter visar samma sak, vilket tyder på att en viktig förklaring är ren diskriminering.

– Diskriminering går aldrig att bevisa med statistiska metoder, men det är väldigt sannolikt att de skillnader vi hittat beror åtminstone delvis på diskriminering.

Det säger Katarina Katz, forskare vid Karlstads universitet, som publicerade rapporten Unga invandrare – utbildning, löner och utbildningsavkastning tillsammans med Torun Östberg, Göteborgs universitet, år 2013.

Invandrare diskrimineras vid anställning, har lägre löner än jämförbara infödda och är oftare överkvalificerade för sina jobb, visar tidigare forskning. Men Katarina Katz och Torun Östberg visar att även de som kommit till Sverige som barn har lägre lön och lägre utbildningsavkastning än den vars föräldrar är födda i Sverige. Med utbildningsavkastning menas hur mycket utbildningsnivån märks på lönen.

Att människor som kommit till Sverige som vuxna har lägre löner än personer med svenskfödda föräldrar kan ha förklaringar som att arbetsgivare har svårare att värdera deras utbildning eller att deras svenska inte håller måttet.

– Det där gäller inte på samma sätt för gruppen som kommit hit före 16 års ålder. De som har gymnasie- och universitetsutbildning har nästan alltid studerat i Sverige, säger Katarina Katz.

De lägre lönerna och större svårigheterna att få jobb tycks snarare bero på att de unga som invandrat har sämre nätverk och färre kontakter.

– Effekten blir en strukturell diskriminering.

Och att det lönar sig mindre för invandrare att studera än för den som har svenskfödda föräldrar är ett problem, menar rapportförfattarna.

– Det är klart att man blir mindre motiverad att söka utbildning om man ser att vuxna i ens närhet antingen inte får jobb eller tjänar mindre än svenskfödda, trots att de är högutbildade. Studier ökar sannolikheten att få jobb och de gör skillnad för lönen även för invandrare, men det är orättvist att skillnaden inte är lika stor som för den med svenskfödda föräldrar.

Fakta: 

Löneskillnader mellan invandrare och infödda

Fler resultat från Katarina Katz och Torun Österberg:

• Personer som kommit som barn från Afrika, Asien och Latinamerika är särskilt hårt drabbade av skillnader i lön och utbildningsavkastning.

• De som invandrat som barn från Turkiet och Sydeuropa har lägre lön än jämförbara personer med svenskfödda föräldrar men inte lägre utbildningsavkastning.

• Lägst utbildningsavkastning har kvinnor från Chile och Afrikas Horn. Kvinnliga barndomsinvandrare från Afrikas Horn med en treårig eftergymnasial utbildning har i genomsnitt 8 procent högre lön än de som enbart gått gymnasiet. För kvinnor med Sverigefödda föräldrar är skillnaden 16 procent.

Författarna påpekar att det finns skillnader både vad gäller kön, utbildningsnivå och ursprungsland som gör breda generaliseringar olämpliga.

Källa: Unga invandrare – utbildning, löner och utbildningsavkastning (pdf)

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2018 Fria.Nu