Protestgrupp vill stoppa planer på gruva i Gränna | Fria.Nu
  • Protestgruppen genomförde en bildvisning i Gränna på onsdagskvällen för att uppmärksamma människor på planerna i Norra Kärr. Under helgen och nästa vecka kommer det att ske mer aktiviteter.
Fria Tidningen

Protestgrupp vill stoppa planer på gruva i Gränna

Under sommaren fortsätter gruvbolaget Tasman Metals sina borrningar efter jordartsmetaller i området Norra Kärr utanför Gränna. Just nu pågår en motståndsfestival som vill sätta fokus på vad de menar är en miljökatastrof.

Mineralbolaget Tasman Metals påbörjade sina provborrningar vid Norra Kärr redan 2009. I ett område som är omkring 800 meter långt och ett par hundra meter brett har bolaget hittat eftertraktade så kallade jordartsmetaller. Metallerna används i produktionen av högteknologisk utrustning, som mobiltelefoner, vindkraftverk och motorer.

Men gruppen som protesterar mot bolagets aktiviteter menar att en framtida gruva skulle innebära ett stort hot mot mark- och vattenmiljön i området.

– Inga oberoende undersökningar av borrkärnorna har gjorts, enbart företagets egna undersökningar som ska försäkra allmänheten och myndigheterna om att verksamheten inte är miljöfarlig. Vid förädlingen av de sällsynta metallerna används miljöfarliga kemikalier som kan skada mark och vatten, säger Mose, som ingår i protestgruppen.

Företaget försäkrar redan nu att grundvattnet eller Vätterns vatten inte kommer att påverkas negativt. De hänvisar till egna studier som påvisar detta och där inga tungmetaller eller radioaktivitet har kunnat uppmätas. Bolaget skriver också att de uppmätta halterna av miljöfarliga ämnen som uran och torium väl understiger gränsvärdena, vilket säkerställer en miljösäker hantering.

Men än har ingen fullständig miljöprövning enligt miljöbalken gjorts. Så snart företaget inkommer med alla underlag kommer Mark- och miljödomstolen att få ärendet på sitt bord.

– Det är först då man kan ta ställning till helhetspåverkan från samtliga delar av verksamheten. Det är ingen myndighet som har granskat helheten än. Av det som inte har behandlats i tidigare prövning är det framför allt vid anrikningen och det avfall som då uppstår som kan ha stor påverkan på miljön, säger Gustav Enander, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Det Länsstyrelsen hittills har framfört för eventuell fortsättning av processen är att Vätterns dricksvatten inte får försämras.

Protestgruppen kommer att tillbringa omkring två veckor i området och delge varandra kunskaper om gruvprojektet och planera aktioner. Gruppen genomför bland annat en bildvisning i Gränna och samtalar med människor för att mobilisera motstånd.

– Hela vårt samhällssystem är ohållbart. Det vi egentligen behöver göra är att ställa om vår produktion så att vi inte behöver metallerna, det skulle sätta stopp för behovet av fler gruvor. Det viktigaste är en giftfri miljö som vi kan leva hälsosamt i, säger Mose.

Fakta: 

Mose vill inte uppge sitt efternamn i tidningen.

Mineralbrytning i Norra Kärr

Mineralbolaget Tasman Metals började provborra i Norra Kärr utanför Gränna redan 2009.

Under sommaren kommer bolaget att borra 7 hål á 150 meter och 3 hål á 50–100 meter för att undersöka omfattningen av fyndigheten och utveckla ett förslag för hur brytning och förädling skulle kunna ske. Redan har 120 hål borrats i området.

Den svenska regeringen har dock prövat platsens lämplighet genom att bevilja en bearbetningskoncession (januari 2014). Det har ännu inte gjorts en ansökan om miljötillstånd enligt miljöbalken.

Annons

Rekommenderade artiklar

Regeringens mineralplaner skapar oro

Gruvboomen

Inom kort väntas regeringen presentera en ny mineralstrategi som ska göra svensk gruvnäring mer konkurrenskraftig. Men flera organisationer är kritiska och tror att strategin kommer att leda till en gruvboom som hotar att slå hårt mot miljön.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu