Brottsförebyggande rådet: ”Märkligt att ingen utvärderar” | Fria.Nu
  • – Det är väldigt märkligt att ingen utvärderar detta. De svenska exemplen av aktiv övervakning på gator och torg bedrivs av polisen. Att ett bostadsbolag aktivt övervakar boende verkar lite ambitiöst. I ett bostadsområde borde integritetsintresset väga tyngre än exempelvis på ett torg med affärer, säger Johanna Kindgren, Brottsförebyggande rådet.
Göteborgs Fria

Brottsförebyggande rådet: ”Märkligt att ingen utvärderar”

Förra veckan krävde polisen att få utöka kameraövervakningen i Biskopsgården, men fortfarande har ingen analyserat resultaten av den redan pågående övervakningen – som sattes in för fyra år sedan.

– Det är väldigt märkligt att ingen utvärderar detta, säger Johanna Kindgren, utredare vid Brottsförebyggande rådet.

Varje gång ett beslut om att införa kameraövervakning på allmän plats ska tas vägs integritetsintrånget mot skyddsbehovet. Enligt Ingemar Sunnerdahl, utredare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, finns det en generell återhållsamhet när det kommer till övervakning av gator och torg.

– Det är bara i undantagsfall som vi har beviljat bevakning på allmänna platser. Jag kan inte svara för hur mina kollegor resonerade när det kommer till Biskopsgården men av beslutet framgår att behovet av övervakning vägde tungt. De vars integritet kränks skulle också skyddas av kamerorna vilket jag tror var en viktig faktor i beslutet.

Ett år efter att kameraövervakningen i bostadsområdet vid Friskväderstorget infördes ansökte det kommunala bolaget Göteborgslokaler om kamera-övervakning av Vårväderstorget. Den här gången sa länsstyrelsen nej – integritetsintrånget ansågs vara för stort.

Skillnaden i bedömningen mellan Friskväderstorget och Vårväderstorget förklarar Ingemar Sunnerdahl med att lagen kan tolkas annorlunda.

– Vi har lagens förarbeten och en praxis att luta oss mot, men det kan se olika ut på olika områden och det är inte alltid logiskt. Beroende på vad det är för domare som sitter när varje ärende avgörs kan det leda till olika bedömningar.

Kameraövervakning av allmänna platser i brottsförebyggande syfte har provats på fyra andra platser i landet: Möllevångstorget i Malmö, Stadsparken i Helsingborg samt Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm. I samtliga fall var det polisen som bedrev bevakningen och effekterna har utvärderats av tredje part.

Övervakningskamerorna på Medborgarplatsen och Stureplan placerades ut för två år sedan. Polisen fick ett tidsbegränsat tillstånd på tre år som kan förnyas endast efter att projektet har utvärderats av Brottsförebyggande rådet.

Under sommaren kommer polisen i Göteborg att installera nya övervakningskameror i Biskopsgården och även i Bergsjön. Tillstånden gäller endast i 30 dagar, men planen är att ansöka hos länsstyrelsen om att få sätta upp kameror permanent.

Varken polisen eller kommunledningen har gått ut med några detaljer kring hur kameraövervakningen ska genomföras.

Johanna Kindgren är utredare vid Brå och ansvarar för analysen av kameraövervakningen i Stockholm. Enligt henne kan kameraövervakningen vara ett bra brottsförebyggande verktyg om det används på rätt sätt.

– Det fungerar olika på olika typer av brott. Vi ser att övervakning kan ha en avskräckande effekt när det kommer till planerade och ”rationella” brott som skadegörelse och inbrott. När det kommer till våldsbrott och impulsbrott ser man oftast en liten men inte signifikant minskning i samband med att kameraövervakning införs.

Hon har inte tittat närmare på kameraövervakningen i Biskopsgården men är förvånad över att det inte har ställts några krav på uppföljning.

– Det är väldigt märkligt att ingen utvärderar detta. I de exempel som Brå har tittat på har aktiv övervakning på gator och torg bedrivits av polisen. Att ett bostadsbolag aktivt övervakar boende verkar lite ambitiöst. I ett bostadsområde borde integritetsintresset väga tyngre än exempelvis på ett torg med affärer. Ju mer privat område desto högre behov av att skydda integriteten.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Övervakade på obestämd tid

I juni 2010 fick Bostadsbolaget tillstånd att med rörliga kameror och i realtid övervaka fasader, parkeringar, miljöhus och områden mellan bostadshusen i Norra Biskopsgården. Ett unikt beslut som gjorde platsen till Sveriges enda kameraövervakade bostadsområde. GFT granskar den kontroversiella satsningen.

Göteborgs Fria

© 2021 Fria.Nu