”Upp till bevis Miljöpartiet” | Fria.Nu
Fria Tidningen

”Upp till bevis Miljöpartiet”

Gräsrötter på MP:s kongress tvingade in tillväxtkritik i partiets valmanifest inför hösten. Men Joakim Pihlstrand-Trulp, som hoppade av partiet i protest 2011 och startade Gröna partiet, är inte övertygad.

– De behöver visa mer konkret vad kritiken mot tillväxten innebär, säger han.

Sent i lördags kväll antog Miljöpartiet, MP, det valmanifest som ska gälla inför höstens val. Förutom de tre prioriterade målen om jobb, skola och klimat som partistyrelsen föreslagit klubbade kongressen igenom ett fjärde prioriterat mål, jämställdhet och feminism. Ombuden fick också igenom att lägga in en extra mening i valmanifestet om att MP på sikt ska utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Partistyrelsen argumenterade för att tillväxtkritiken redan finns i någon form i partiprogrammet och att valmanifestet ska innehålla konkreta och mätbara mål under en fyra-årsperiod, vilket den nya meningen inte är. Men omröstning biföll förslaget som därmed kommer med i valmanifestet.

Per Bolund, Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson som även sitter i partistyrelsen, vill inte använda ordet tillväxtkritik, utan ekonomisk utveckling.

– Vi vill bredda vårt mått på hur vi mäter ekonomisk utveckling, BNP räcker inte, det behövs nya mått som innefattar flera dimensioner. Vi måste ställa om till en ekonomi som tar långsiktiga hänsyn till miljön och människors välbefinnande, säger Per Bolund.

Den nya tillväxtkritiken i valmanifestet innebär inte en generell kritik mot det kapitalistiska systemet, anser han.

– Vi tror att det går att ändra kapitalismen så att investeringar kan leda till ett gott och hållbart samhälle. Men det måste vara investeringar åt rätt håll och vi måste ändra våra konsumtionsmönster. Hellre investera i solceller på taket än en Thailandsresa, säger han.

Kommer det att räcka för att nå de klimatpolitiska målen?

– Ja, det kommer det att göra. Men vi behöver minska utsläppen internt och minska de utsläpp som Sverige ger upphov till i andra länder genom vår konsumtion, säger han.

Joakim Pihlstrand-Trulp, tidigare engagerad i Miljöpartiet, lämnade partiet 2011 i protest mot bland annat den ekonomiska politiken. Hen grundade då Gröna partiet som har en mer uttalad tillväxtkritik och har ett nytt ekonomiskt system som mål. Nu välkomnar hen den nya skrivelsen i MP:s valmanifest och tycker att det är ett steg i rätt riktning.

– Miljöpartiet har till stora delar släppt frågor som tillväxtkritik, basinkomst, arbetstidsförkortning och EU-motstånd. Det är en kamp underifrån som gör att vissa delar av det här har kommit upp igen och att mer fokus läggs på tillväxtkritik. Men jag är inte övertygad, jag vill se mer konkret vad den nya skrivelsen kommer att innebära, säger Joakim Pihlstrand-Trulp.

Hen menar att ett grönt parti måste stå för en grön samhällsomställning och där ingår att stå för en tydlig tillväxtkritik.

–Många av MP:s företrädare talar i termer av att skapa jobb, att storstäder ska bli än större och att industri och företag ska växa. Vi kan inte fortsätta på det spåret. Vi behöver istället arbetstidsförkortning, minskad energiomsättning och livsorienterad politik för hela landet. Många av de problem vi ser i samhället är kopplade till tillväxtkrav. Det är framtidsfarligt och ger oss inte ens bättre liv.

Fakta: 

Viktiga delar ur MP:s nya valmanifest

Jämställdhet
Feminism och jämställdhet ska vara en av MP:s högst prioriterade frågor i valrörelsen, på samma nivå som klimat, skola och jobb.

Klimat och miljö
Minst två kärnkraftsreaktorer ska stängas under kommande mandatperiod.

Ekonomi
På sikt vill MP ha ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt.

Skola
Allt ekonomiskt överskott i friskolor ska återinvesteras i verksamheten.

Asyl och invandring
Människor som inte kan avvisas eller utvisas till ett annat land ska få uppehållstillstånd när de varit två år i Sverige.

Annons

Rekommenderade artiklar

Stor dramatik inför valet

Val 2014

Alliansen knappar in i slutspurten ­­– men att de skulle gå förbi de rödgröna på söndag bedömer de flesta som osannolikt.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu