Omställning het fråga på Landsbygdsriksdagen | Fria.Nu
  • Med open space-metoden är det deltagarna som styr. Några grupper valde att sitta utomhus. 
  • De tre rödgröna partiledarna satt tillsammans på scen med centerledaren Annie Lööf längre bort till höger och Jimmie Åkesson avskärmad med ett bord, längst till vänster.
Landets Fria

Omställning het fråga på Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen i Sandviken blev en triumf för de mjuka värdena när deltagarna satte sin egen agenda i en stor open space-process som varade hela lördagen. Inte mindre än fem partiledare medverkade och representanter från alla riksdagspartierna fanns med under söndagens debatt som tydligt visade politikernas kunskaper om både landsbygd, djurrätt och omställning.

Det var Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt och Miljöpartiets Gustav Fridolin som blev mest tongivande i partiledardebatten.

– Man måste kunna bo på landet även efter att oljan tar slut, sa Fridolin, som föreslog att det ska bli 100 kronor dyrare per månad att köra en bensindriven bil och att pengarna ska satsas på kollektivtrafiken.

Sjöstedt tog också upp omställning ur ett ekonomiskt perspektiv och problematiserade runt lokalekonomi.

– Vi behöver alternativ till storbanker som överger landsbygden och nya sätt att främja miljöomställningen på landsbygden.

Stefan Löfven framstod som mer reaktionär när han poängterade jobben och han utlovade också 700 miljoner kronor för vägar ”så att folk ska kunna pendla till sina jobb”.

Centerledaren Annie Lööf poängterade att hon var den enda partiledaren som närvarade vid landsbygdsriksdagen förra året. Hon passade på att presentera Centerns landsbygdsprogram, med förslag om att minska regelkrångel och inrätta en handläggningsgaranti för landsbygdsföretagen.

Eftersom mångfald var en av de prioriterade frågorna för Landsbygdsriksdagen fick Sverigedemokraternas ledare, som för övrigt inte yttrade sig mer än ett fåtal gånger under debatten, frågan om hur han ser på mångfald.

– För mig går tankarna till naturen och till exempel den biologiska mångfalden, blev svaret.

En tyst protest med ett fåtal skyltar utfördes av enstaka personer. Några studenter från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala vände sig om under det att Åkesson talade, men utöver det gjordes ingen markering mot partiet, som under hela Åkessons turné mött motdemonstranter på grund av partiets främlingsfientliga budskap.

Efter en halvtimme med partiledarna släpptes Ulf Berg (M), Maria Larsson (KD) och Marit Paulsen (FP) in i debatten.

EU-parlamentarikern Marit Paulsen talade om den svenska djurskyddslagen som nu är under diskussion inom EU och varnade att det är dags för Sverige att försvara djurskyddslagen centralt. Ulf Berg poängterade också vikten av att den svenska grisuppfödningen blir europeisk standard, och beskrev bristerna inom grisuppfödning i Danmark.

Barn- och äldreminister Maria Larsson förklarade sin kärlek till landsbygden och betonade vikten av kommunikationer, särskilt flyget, på landsbygden.

Hela lördagen ägnades åt en open space-process för att ta fram landsbygdens viktigaste frågor. Landsbygdsriksdagen gästades även av flera internationella gäster, från bland annat Finland, Danmark, Skottland, Makedonien, Kroatien och Spanien, som i vissa fall representerade nationella nätverk liknande Hela Sverige ska leva, som stod som landsbygdsriksdagens arrangörer.

Evenemanget inkluderade även en mässa där utställare som ekobyar, kommuner, universitet, intresseorganisationer, företag och politiska partier medverkade. Det blev också underhållning och framträdanden under kvällarna, bland annat höll landsbygdsminister Eskil Erlandsson välkomsttalet under lördagens galamiddag, då han uppmanade deltagarna att ha roligt och se möjligheterna.

I nästa veckas LFT publicerar vi en intervju med Eskil Erlandsson, som gjordes på Landsbygdsriksdagen.

Fakta: 

Detta är open space

Open space är en kollaborativ mötesmetod. Metoden hjälper till att ta fram de kunskaper, erfarenheter och förmågor till nyskapande i en organisation eller grupp som förblir gömda i mindre öppna processer.

Open space skapades i början av 1980-talet av Harrison Owen, en processledare i Kalifornien.

I open space ges deltagarna det fulla ansvaret att ge en konferens sitt innehåll och genomföra det. Det är ett självorganiserande system med distribuerat ledarskap, självstyrande grupper och där samarbetet skapar ett gott arbetsklimat. Deltagarna börjar med att sätta agendan och ta upp alla frågor. Var och en som föreslår en fråga att diskutera blir ägare av den frågan och leder sin grupp. Man kan välja själv om man vill ta upp en fråga eller delta i någon annans grupp. Har man samma eller likartade frågor bildar man en grupp tillsammans. Ett schema görs, ofta med hjälp av post-it-lappar och grupperna schemaläggs. Sedan utförs diskussioner och de fem viktigaste sakerna man kommer fram till redovisas.

På open space-möten fungerar fyra principer och en lag som ledstjärnor för arbetet. Det egna engagemanget och ansvarstagandet är nyckeln till ett rikt deltagande. De fyra principerna är:

• Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet)

• Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet. Att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om…”)

• När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras)

• När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte. Ett ämne kan behandlas på kortare/längre tid än planerat).

På open space-möten förekommer också lagen om två fötter, som innebär att om man inte tillför gruppen något ska man lämna den och ansluta till en annan grupp. Om man vill arbeta själv går det också bra.

Källor: Wikipedia, OpenSpaceconsulting

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu