Bot mot hepatit C finns – men får vänta | Fria.Nu
  • Leo Flamholc, överläkare vid infektionskliniken i Malmö.
  • Nu finns nya läkemedel som med få biverkningar botar hepatit C ute på marknaden, men bara de svårast sjuka har tillgång till behandlingen.
Skånes Fria

Bot mot hepatit C finns – men får vänta

Skrumplever och cancer kan bli följderna av att leva med hepatit C. Nu finns nya läkemedel på marknaden som kan bota sjukdomen och har få biverkningar. Men än så länge anses behandlingen vara för dyr och de flesta patienter får vänta på billigare alternativ.

– Det ser mycket lovande ut. Vi räknar med att kunna bota nästan alla patienter, säger Leo Flamholc, överläkare på infektionskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö, om de nya antivirala medicinerna som snart kommer ut på marknaden.

Han har sett utvecklingen gå framåt sedan man för mindre än 25 år sedan började diagnosticera hepatit C. Nu talas det om en revolution på läkemedelssidan som gör att smittade kan botas nästan helt utan biverkningar. I januari godkändes det första av den nya typen läkemedel, Sofosbuvir, men än så länge har bara ett tiotal patienter behandlats med läkemedlet i Skåne.

Införandet av läkemedlet sker genom så kallat ”ordnat införande”. Ett system som används om ett nytt läkemedel leder till en kostnadsökning för sjukhusen med minst en miljon kronor.

– Det finns många fler än de som får som behöver behandling och det är frustrerande. Vi har hamnat i en situation där vi har skjutit upp behandlingen sedan tidigare där vi sagt att om ett år finns det bättre alternativ.

– Och hur det blir med dem som har mild sjukdom vet vi inte. Det är egentligen dem som är effektivast att behandla, säger Leo Flamholc, som hoppas att priset kommer att gå ner i takt med att fler nya läkemedel kommer ut på marknaden de närmsta åren.

Anledningen till restriktionerna är att läkemedlet ännu inte utretts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som bedömer om läkemedlet är kostnadseffektivt. Ett beslut från dem väntas i sommar. Fram till dess får läkare i Region Skåne ansöka till en expertgrupp om att behandla patienter med Sofosbuvir.

Gruppen består av infektionsläkare från fyra infektionskliniker i Skåne. Än så länge har alla som ansökt om behandling blivit beviljade. Bengt Ljungberg är infektionsläkare och ordförande i läkemedelsrådet i Region Skåne som samordnar läkemedelsfrågor inom regionen.

– Vi låter ömmande fall med till exempel levercirros som i sin tur kan leda till cancer, att behandlas med Sofosbuvir, säger han.

Samma sak gäller även i andra landsting. En behandling med Sofosbuvir kostar runt en halv miljon kronor, vilket kan jämföras med dagens standardbehandling som kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor.

För att patienter ska godkännas för behandling krävs det att de uppfyller en rad kriterier gällande lab-prover och ärrbildning på lever.

– För en viss typ av cirros finns det risker med att vänta ett halvår i onödan, dessa får behandling med det nya läkemedlet, säger Bengt Ljungberg.

Han menar att det inte bara är kostnaden som gör att läkemedlet används restriktivt. Flera nya läkemedel är på väg ut på marknaden som väntas vara ännu bättre och skonsammare.

– Det kommer en annan typ av behandling efter sommaren som är ännu mer lovande och en ökning av behandlingar de kommande två åren, säger han.

Fakta: 

Hepatit C

  • Över 45 000 personer i Sverige lever i dag med hepatit C. Under 2013 rapporterades 179 fall av hepatit C i Skåne.
  • Standardbehandlingen med Sofosbuvir är på 12 veckor, jämfört med 48 veckor med tidigare behandling.
  • Patienterna får läkemedlet fritt enligt smittskyddslagen.
ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Högt pris trots billig framställning

Nya antivirala läkemedel kan rädda många liv. Men orimligt höga priser gör att människor riskerar att bli utan behandling, befarar organisationen Läkare utan gränser.

Skånes Fria

Bin drabbade av dåligt väder

En mild vinter och en tidig vår gör att bina har fått en bra start efter två tuffa år. Men solen och värmen måste tillbaka för att det inte ska bli bakslag.

Skånes Fria

100 miljoner i ökat Norrlandsstöd

Norrlandsstödet till lantbrukare i norra Sverige har inte räckt för att minska nedläggningen av gårdar. Nu höjs stödet med 100 miljoner.

Landets Fria

© 2022 Fria.Nu