Grundskolan är viktig för fattiga länder | Fria.Nu
Fria.Nu

Grundskolan är viktig för fattiga länder

För fattiga länder är det viktigt att ha en bra grundskola. En bra grundskola gör att landets ekonomi blir bättre, att människorna mår bättre och att landet utvecklas bättre. Det skriver Basic Education Coalition.

Washington (IPS) Basic Education Coalition är en organisation som hjälper fattiga länder. De säger i en rapport att en bra skola är mycket viktig för att landet ska kunna få en bättre ekonomi.

- Utbildning är en grund när man ska bygga ett stabilt land, säger Stephen Moseley, Basic Education Coalition.

Rapporten säger att fler barn går i grundskolan nu, men de pengar som finns räcker inte till. Om det finns mer penga kan fler barn gå i bra skolor.

Det finns 680 miljoner barn i grundskoleåldern i världen. 115 miljoner går inte i skolan. 60 procent av dem som inte går i skolan är flickor. Många av dem som går i grundskolan blir inte färdiga med sin utbildning.

Om ett land har bra skolor blir ekonomin bättre. Det är särskilt viktigt att flickor får gå i skolan. Utbildade kvinnor tar större ansvar för familjens ekonomi. Familjens ekonomi är viktig för landets ekonomi.

Man säger i rapporten att utbildning är nödvändig för att landets ekonomi ska bli bättre och att människorna i landet ska må bättre.

Människor som har fått utbildning och kunskaper kan lättare skydda sig mot att bli smittade av hiv och andra sjukdomar.

Kvinnor som har fått utbildning efter att de fyllt elva år har mycket större chans att veta hur hiv smittar än kvinnor som inte fått någon utbildning.

I länder där många kan utbilda sig är politiken stabilare än i andra länder. Man startade Basic Education Coalition efter ett möte i Dakar 2000. På det mötet lovade 164 FN-medlemsländer att alla barn i deras länder skulle få grundskoleutbildning år 2015.

Kanske kan 83 länder nå det målet, men 71 länder kommer inte att hinna. Ungefär hälften av de länderna finns i Afrika söder om Sahara, världens fattigaste region. Rapporten säger att de fattiga länderna behöver mer pengar för att kunna bygga upp en bättre skola. Basic Education Coalitation säger att de fattiga länderna måste bli skuldfria.

Om inte länderna blir av med sina skulder måste de få pengar från rika biståndsgivare.

Länderna behöver inte bara mer pengar. Man måste också ha fler lärare. Basic Education Coalition säger att man behöver 5,6 miljarder dollar till för att få en bättre grundskola i de fattiga länderna. Så mycket pengar använder USA i Irak och Afghanistan på sex veckor.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

USA toppar vapenexportligan till Syd

USA har återtagit sin förstaplats som världens största exportör av konventionella vapen till utvecklingsländerna, bland annat till följd av ett nytt vapenavtal med Pakistan.

Ytterligare en av Bushs närmsta avgår

Medborgarrättsgrupper och demokrater gladdes åt att USA:s justitieminister Alberto Gonzales på måndagen lämnade in sin avskedsansökan. För de flesta republikaner hade däremot Gonzales med tiden blivit alltmer av en belastning, och kommentarerna till att presidentens vän fick gå var få.

Böckerna som formar Vita husets politik

President George W. Bushs läsvanor har hittills visat sig vara en sällsynt bra fingervisning om den kommande politiken. Vittnesmålen om vad som utspelades sig vid en 'litterär lunchträff' i Vita huset nyligen är därför intressanta. För trots att den amerikanska regeringen har visat tecken på ökad vilja att föra diskussioner med sina fiender så tyder presidentens läsvanor på något annat.

Bush vill fortsätta med 'tuffa' förhör

Pentagon gav i veckan ut en ny manual för armépersonal, enligt vilken alla som hålls fängslade av amerikansk militär - även misstänkta terrorister - ska behandlas enligt Genève-konventionen. Samtidigt tillkännagav president George W. Bush att 14 personer som hållits fängslade av CIA på hemliga platser runt om i världen ska flyttas till fånglägret i Guantanamo Bay.

'Iranrapport överdriver hotbild'

Enligt en ny rapport från det amerikanska representanthusets underrättelsekommittés ordförande kan Iran skaffa kärnvapen mycket snabbare än vad de amerikanska underrättelsetjänsterna tror. Men flera kritiker ser oroande paralleller mellan den nya rapporten och de händelser som ledde fram till invasionen av Irak 2003.

© 2022 Fria.Nu