Reglerna för insemination skiljer sig åt i landstingen | Fria.Nu
  • Sedan 2005 har kvinnor som lever i samkönade förhållanden haft tillgång till assisterad befruktning, i form av givarinsemination (med donerad sperma) och IVF-behandling, inom den svenska sjukvården. Men beroende på var du bor i landet så kan väntetiden variera från ingen alls upp till ett år.
Fria Tidningen

Reglerna för insemination skiljer sig åt i landstingen

Reglerna kring insemination har harmoniserats de senaste åren i landstingen. Men än kvarstår skillnader. Kötider kan variera från noll till arton månader.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har under flera år arbetat med att frågan om assisterad befruktning ska behandlas likvärdigt i landstingen. Sedan 2010 har det skett en stor förbättring, men än kvarstår skillnader.

Landstinget Blekinge är det enda landstinget i Sverige där kvinnopar inte automatiskt får landstingsfinansierad insemination. ”Bedöms behovet vara medicinskt motiverat skickas remiss till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes Universitetssjukhus”, skriver Bengt Wittesjö, förvaltningschef vid Blekingesjukhuset, i ett mejl till Fria Tidningen.

Övriga landsting erbjuder samma möjligheter för alla par oavsett kön. Varför Blekingesjukhuset har tolkat reglerna snävare kan han inte svara på.

– Jag kan inte redogöra för det, jag är inte gynekolog. Men det måste vara ett medicinskt motiverat behov, säger han.

I Blekinge görs en utredning kring ”varför det lesbiska paret inte har blivit gravida på egen hand”, en utredning som kan ta upp till tre månader.

– Man gör en utredning av paret och undersöker vad det är som gör att de inte får ett barn. Det kanske bara är så att de är lesbiska. Utredningen görs för att ge dem de bästa förutsättningarna för att bli gravida, säger Eva Arvidsson, chefen för kvinnokliniken i Karlskrona.

Landstinget i Kalmar var förut det enda landsting i Sverige där ett kvinnopar kunde få två landstingsfinansierade behandlingar och därmed få ett syskon till sitt första gemensamma barn. Men de reglerna har nu ändrats. I samtliga landsting gäller att landstinget finansierar behandling som leder till ett barn, men att paret själv får stå för kostnaden för andra barnet.

Men beroende på var du bor i landet så kan väntetiden variera från ingen alls upp till ett år. Enligt vår enkät till landstingen är det Region Skåne och landstinget Östergötland som klarar kötiderna bäst med noll månaders väntetid. I Västerbotten och Västernorrlands landsting kan kötiden vara upp till ett år, beroende på tillgången till donatorer, detta trots att vårdgarantin säger att behandling ska inledas inom tre månader. Göteborg har längst kötid enligt vår enkät, 18 månader.

– Det görs inga kampanjer kring detta så tillgången på spermier eller ägg kan variera och därmed kan kötiderna växa. Att lämna blod exempelvis blir allmänheten påmind om på ett annat sätt eftersom det görs nationella kampanjer kring det, säger Karin Nyberg, på organisationen Femmis.

För de landsting som inte följer vårdgarantin finns en regel som säger att patienten får söka vård i andra landsting och få den finansierad. Men för de vårdsökande som Marju Dahmoun, verksamhetschef på kvinnokliniken i Sundsvall, stöter på hjälper det inte alltid att söka sig till ett annat landsting.

– Det är lång kötid i perioder i många landsting trots att vårdgarantin ska gälla. Det hjälper inte alltid att skicka våra patienter till andra landsting, säger hon.

Fakta: 

Vår granskning

Vi ställde frågor till samtliga landsting om regler kring insemination och fick svar från totalt 15. Viktigaste resultaten i korthet:

• Kötiden kan variera från 0 till 18 månader beroende på var i landet du bor, trots att vårdgarantin är tre månader.

• Alla utom ett landsting erbjuder automatiskt kvinnopar insemination. I Blekinge görs en längre utredning först för att utreda det medicinska behovet hos kvinnoparet.

• Alla landsting har satt en begränsning vid ett barn som finansieras genom landstinget. För syskon får paren själva betala kostnaden.

Annons

Rekommenderade artiklar

Deras lycka byttes mot byråkratisk mardröm

Det som började som en ljuv kärlekshistoria slutade i en byråkratisk återvändsgränd. Nurten Tuncel är hemma i Mölndal medan hennes man lever som flykting i Grekland. Den politiska situationen i Turkiet och svenska regler står nu i vägen för deras kärlek.

Göteborgs Fria

Sverigefinnar kämpar för sina rättigheter

6 december är Finlands 100-åriga självständighetsdag. Satu Rekola från Göteborgs sverigefinska råd vill uppmärksamma behovet av sverigefinska skolor, förskolor och äldreomsorg.

Göteborgs Fria

Konferensföretag nekar fascister

Fascistiska Europa Terra nostra håller konferens i Göteborg på lördag. Fyra av fem konferensföretag skulle neka dem att hyra lokaler.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu