Med konstens makt i fokus | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Med konstens makt i fokus

– Konstens makt är större än vad du tror, säger Birgitta Winnberg Rydh, konstnärlig ledare för Göteborgs Dans- och Teaterfestival som hoppas att festivalen ska föda idéer, tankar och kämpaglöd.

Göteborgs Dans- och Teaterfestival firar 20 år och har i år en mer uttalad politisk agenda som kretsar runt ämnen som demokrati och människovärde. Dessutom blickar festivalen utåt i Europa, bland annat med hjälp av internationella gäster.

Festivalens konstnärliga ledare Birgitta Winnberg Rydh berättar om tvådagarsseminariet Utblick – inblick som undersöker konstens möjligheter som politisk aktör.

– Vi får en inblick i hur det ser ut i andra länder, vilken roll konsten kan spela och vilka effekter den kan ge ur ett politiskt perspektiv.

Att detta äger rum detta ”supervalår” är ingen tillfällighet, kulturpolitiken bör ständigt diskuteras, menar Birgitta Winnberg Rydh. Hon pratar engagerat om hur konst kan åstadkomma förändringar och nya tankebanor. Viktigt att ta upp är också att det finns länder där vissa sorters konst inte är tillåten.

– Kan konst vara farligt? säger Birgitta Winnberg Rydh, det är en intressant fråga. Är konst ett hot eller en möjlighet?

En av festivalens gäster är den ungerska gruppen Krétakör som kommer både för att ge sin föreställning The Party och delta i seminarier. De är mer än en teater, de driver också sociala projekt, bland annat en skola för ungdomar, som genom konstnärliga medel undersöker ämnen som demokrati, frihet och kreativitet. Just kreativitet är ständigt återkommande för gruppen som arbetar utifrån ett starkt patos.

– Vi utvecklar konstnärliga projekt som baseras på vårt politiska intresse. I ett land som Ungern borde vi ta mer ansvar för frågor som rör vårt samhälle, säger Krétakörs vd Gulyás Márton.

Krétakör ogillas starkt av det strängt högerstyrda Ungern och arbetar med sina politiskt färgade projekt i exil. Föreställningen The Party, som de kommer till festivalen i Göteborg med, handlar om en valrörelse i Ungern.

– The Party är en scenisk kommentar till hur dåligt vår representativa demokrati fungerar, och om klyftan mellan de som behöver representation och de som ska representera dem. Den skildrar en liten stad där alla känner varandra, det är valtider och någon borde ställa upp i borgmästarvalet. Med produktionen vill vi visa hur politiska verkligheter har förstört den naturliga relationen mellan människor inom samma gemenskap, berättar Gulyás Márton.

Han tycker att tajmingen för ett besök i Sverige är utmärkt och att få samtala om situationen i Europa är viktigt.

– Vi reser alltid mycket med våra produktioner. Att vi kommer till Sverige just nu, före valen, hoppas jag kan bidra till diskussioner om vår gemensamma europeiska identitet och hur vi kan undvika total kollaps eller fler kriser.

Krétakör kommer bland annat att delta i seminariet Artist in Focus och dessutom hålla i en workshop med ungdomar på Backa Teater. Att medlemmar från Krétakör även ska delta i andra arrangemang än de rent sceniska tycker Gulyás Márton är bra och det är något han ser fram emot.

– Det känns väldigt bra att festivalen tar ansvar inte bara för de kulturella utbytena utan också ger deltagarna en möjlighet att vara med i diskussioner och seminarier.

Fakta: 

Göteborgs Dans- och Teaterfestival

• Festivalen äger rum den 14–20 maj runtom i Göteborg med kärnan i Kulturhuset Oceanen på Stigbergstorget.

• Festivalen är internationell och gästas av grupper från bland annat Ungern, Belgien, Norge och Libanon.

• Förutom scenkonst har besökarna chans att bland annat se film och gå på seminarier och samtal.

Annons

Rekommenderade artiklar

Queer filmfest intar London

Southbank i södra London kommer under tio dagar i mars att lysa i regnbågens färger. Det är dags för BFI Flare – London LGBT Film Festival, en av världens största hbtq-filmfestivaler.

Fria Tidningen

En teatervärld full av professionella amatörer

Amatörteater – en folklig tradition som engagerar många. Men också en värld som möter fördomar om dålig konstnärlig kvalitet. Att det är ett fritidsintresse har dock inget med kvalitet att göra, enligt utövarna.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu