Få litar på pensionssystemet | Fria.Nu
  • Majoriteten av invånarna i Sverige tycker att staten borde avsätta mer pengar för framtida pensioner.
Göteborgs Fria

Få litar på pensionssystemet

Åtta av tio personer tror inte att de kommer få en tillräcklig pension. Lägst förtroende för pensionssystemet har unga, kvinnor och låginkomsttagare, visar ny forskning från Göteborg.

– Generellt är förtroendet för pensionssystemet lågt. Hela 80 procent av de tillfrågade tror inte att pensionssystemet kommer att ge en tillräcklig inkomstnivå den dag de slutar att jobba, säger ekonomen Jeanette Carlsson Hauff, vid Handelshögskolan i Göteborg, i ett pressmeddelande.

Hon har gjort en studie med 900 deltagare gällande deras syn på det nya pensionssystemet som infördes år 2000.

• 73 procent anser att det svenska pensionssystemet inte är väl genomtänkt.

• 64 procent anser att staten avsätter för lite pengar för framtida pensioner.

Män, höginkomsttagare och äldre har högst förtroende för pensionssystemet, visar studien.

Att kvinnor och låginkomsttagare har lägre förtroende är inte konstigt, offentlig statistik visar att dessa grupper får ut lägre pensioner. Det gamla pensionssystemet utgick ifrån de 15 åren du tjänade mest. Fördelen var att kvinnor som exempelvis varit hemma med barn kunde ”jobba ikapp”, men nackdelen var att systemet gynnade personer som gjort karriär och tjänat mycket pengar på kort tid. Det nuvarande systemet utgår ifrån din lön under hela livet och PRO, Sveriges största pensionsorganisation, påpekar på sin hemsida att systemet inte tar hänsyn till mäns och kvinnors olika villkor.

Eftersom den allmänna pensionen utgår från din pensionsgrundande inkomst, ger högre lön en högre pension. Högre lön ger också bättre möjligheter till privat pensionssparande. Eftersom kvinnor oftare jobbar deltid och oftare har lägre löner får kvinnor också lägre pension.

Jeanette Carlsson Hauffs forskning visar också att personer födda på 1940- och 1950-talet oftare anser att pensionssystemets roll är att garantera en bibehållen lön när man slutar jobba, medan yngre oftare ser pensionssystemet som en bastrygghet som individen själv måste komplettera med annat sparande.

– Att majoriteten menar att inkomstpensionen ska ge en bastrygghet rimmar dock illa med deras förväntningar. Över 56 procent av de tillfrågade har förväntningar på inkomstpensionens storlek som överstiger vad de faktiskt kommer att få, säger Jeanette Carlsson Hauff.

– Är det en generation av besvikna pensionärer vi kommer att få? Och hur påverkas benägenheten att pensionsspara när man tror att man kommer att få mycket mer än vad som faktiskt är fallet? säger hon.

Fakta: 

Ojämlika pensioner

• Kvinnors pension är i snitt 81,2 procent av en mans.

• Sett till total inkomst (pension plus andra inkomstkällor) är skillnaden mellan könen ännu större. Kvinnor över 65 år har i snitt en totalinkomst som är 67,3 procent av en mans inkomst.

• 45 procent av de kvinnliga pensionärerna har en inkomst under fattigdomsgränsen, alltså under 10 800 kronor i månaden. ↔Källa: Pensionsmyndigheten

Annons

Rekommenderade artiklar

Så ojämställt är Västra Götaland

8 mars

Löner, arbetsvillkor, pensioner, ansvar för barn, utövande av våld, riskbeteenden och tillgång till maktpositioner. Allt är områden med stora könsskillnader. GFT granskar jämställdhetsläget i Västra Götaland.

Göteborgs Fria

Så kan #metoo påverka arbetslivet

MeToo

”Det kommer alltid att finnas en före och efter #metoo” – Fria pratar #metoo och arbetsrätt med två fackliga experter.

Fria Tidningen

Här är alla metoo-upprop

MeToo

49 yrkeskårer och andra grupper vittnar om sexuella trakasserier ­– här är hela listan.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu