Djurens parti vill föra in djurens perspektiv i politiken | Fria.Nu
  • Erik Persson från Lund är en av 14 personer från nystartade Djurens parti som kandiderar till EU-valet.
Skånes Fria

Djurens parti vill föra in djurens perspektiv i politiken

Hallå där, Erik Persson, forskare i miljöetik vid SLU Alnarp och EU-kandidat för nybildade Djurens parti.

Ni vill att djuren i Europa ska ha det bra, hur har de det i dag?

– Det ser väldigt olika ut. Vi är intresserade av djur i lantbruk, djur som används för underhållning, husdjur, försöksdjur och de vilda rovdjuren. I dag frestas länder att konkurrera om arbetstillfällen genom att sänka kraven för djuren inom lantbruket. Även Sverige, som har förhållandevis strikta regler, är ett problembarn när det gäller rovdjurspolitik och till exempel licensjakt på varg.

När och varför bildade ni ett parti?

– Partiet grundades så sent som i februari i år som en reaktion på vargdiskussionen och partier som är för vargjakt. Vi har systerpartier i bland annat Nederländerna och Turkiet som funnits länge. Själv blev jag tillfrågad som EU-kandidat om jag inte ville omsätta mina teorier inom djuretik till verkligheten, och det kunde jag ju inte tacka nej till.

Djurens parti vill föra in djurens perspektiv i politiken, hur då?

– Det saknas djurperspektiv i politiken. Det finns många organisationer som arbetar för djurvälfärd men inte inom politiken. Vi vill verka för en minskad djurkonsumtion och främja vegetariska och veganska alternativ, fasa ut djurförsöken genom att satsa på forskning på alternativa metoder. Vi vill förbättra skyddet för rovdjur, arbeta för färre och kortare djurtransporter, reglera utnyttjandet av djur i underhållningssyfte och öka skyddet för hemlösa djur i Europa. Vi vill att EU ska arbeta för att FN antar en resolution om djurens rättigheter.

Vilka frågor vill du driva i EU?

– Den stora frågan för mig är att det fattas principiella beslut som gäller djur. Jag vill föra djurens röst i frågor som påverkar dem som inte kan göra sin röst hörd själva.

Är ni ett enfrågeparti?

– Vi ser det tvärtom, som att vi är bredare än andra partier som bara har ett mänskligt perspektiv. Det handlar om att finna strukturer som garanterar att djurens intressen tas tillvara trots att de inte kan vara delaktiga i besluten.

Ställer ni er till höger eller vänster på den politiska skalan?

– Vi står varken till höger eller vänster. Det är ett strikt människocentrerat synsätt som har sitt ursprung i det fördelningspolitiska tankesättet.

Vilka förhoppningar har ni om att komma in i EU?

– Vi hade inte jobbat så här mycket om vi inte trodde att det var möjligt.

Annons

Rekommenderade artiklar

Asylstafetten till Almedalen

Val 2014

Asylpolitiken ska bli en valfråga. Det vill arrangörerna av Asylstafetten 2014 som i år tar riktning mot Almedalen.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu