Hon står upp mot nazismen – JO-anmäler polisen trots hot | Fria.Nu
  • Svenskarnas parti ska demonstrera i Jönköping på första maj. Men många protesterar.
Fria Tidningen

Hon står upp mot nazismen – JO-anmäler polisen trots hot

I veckan har polisen i Jönköping kritiserats för att ha gett nazistiska Svenskarnas parti demonstrationstillstånd under första maj. Nu har tre privatpersoner anmält polisen till Justitieombudsmannen (JO). Monica Nilsson är en av dem, som trots ett anonymt hotbrev står bakom anmälan.

– I grund och botten är det för att jag anser att nazism är en förfärlig ideologi. Jag tror på alla människors lika värde och att ingen kan ta sig rätten att säga något annat, säger Monica Nilsson.

Det var i slutet av mars som polisen gav nazistiska Svenskarnas parti tillstånd att demonstrera under första maj i Jönköping. I samband med det gick polisen även ut och uppmanade allmänheten att hålla sig borta från området, eftersom fjolårets demonstration blev våldsam och orsakade tumult. Något som har väckt massiv kritik under veckan och som bidrog till att polisen senare gick ut med ett förtydligande och en ursäkt. Monica Nilsson tycker själv att polisens uttalande var felaktigt.

– Det är naturligtvis helt tokigt, polisen får inte göra så. Det blir fel vilken dag under året det än görs på – men det blir ju extra tydligt en dag som första maj, säger hon.

Jönköpings kommun överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men fick avslag. Då tog Monica Nilsson saken i egna händer och skickade in en anmälan till JO. I anmälan menar hon att det finns stöd för polisen att neka nazistiska demonstrationer eftersom de innebär hets mot folkgrupp. Bland annat har polisen i andra fall nekat nazistiska demonstrationer tillstånd och då också fått rätt i förvaltningsdomstolar när beslutet överklagats.

I samband med anmälan fick Monica motta ett anonymt hot på mail och vill därför inte att hennes riktiga namn ska publiceras. Hon är orolig för att det ska komma fler liknande meddelanden.

– När jag såg mailet i inkorgen tyckte jag att avsändarnamnet var lite konstigt och när jag läste det stod det något i stil med: ”håll dig inomhus ditt avskum och ge fan i vad SvP tycker.”

Vad tänkte du när du fick det?

– Ganska snabbt sjönk det in hur sjukt det är – att man får ta emot hot bara för att man använder sig av en demokratisk rättighet att få en sak juridiskt prövad. Men det är klart att man kände sig hotad.

Nu har ytterligare två personer skickat in en anmälan till JO mot demonstrationstillståndet. Men på JO kan man inte kommentera ärendet förrän man har tagit ställning i frågan och vill heller inte uttala sig om hur man tänker kring att polisen ger tillstånd för nazistiska demonstrationer.

– Jag varken kan eller vill svara på de frågorna innan JO har tagit ställning i ärendet, säger Per Lagerud, chefsjurist.

Han säger att ärendet ska vara färdigbehandlat senast nästa vecka. Nu hoppas Monica Nilsson att JO:s ställningstagande ska ge polisen andra riktlinjer att jobba efter. I dagsläget kommer Svenskarnas parti att genomföra demonstrationen på första maj i Jönköping och den lokala polisen har fått förstärkning av 300 poliser från resten av landet under dagen – för att möta eventuella oroligheter. Men Monica vill att det här ska bli en vändpunkt.

– Jag hoppas att JO drar samma slutsatser som jag och att deras ställningstagande kan bli ett stöd för polisen att ha i ryggen så att de kan känna att de har rätt att neka till sådana här demonstrationer i fortsättningen.

Fotnot: Monica Nilsson är ett fingerat namn.

Fakta: 

Vad gör JO?

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Källa: www.jo.se

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ja till att utreda ambulansavgifter

Den borgerliga landstingsmajoriteten har röstat igenom ett förslag att utreda om det ska kosta att åka taxi. Beslutet möts av kraftig kritik.

Stockholms Fria

© 2022 Fria.Nu