Atalanta: ”Man kan säga att jag lever halvöppet” | Fria.Nu
  • Ingen bildtext
Fria Tidningen

Atalanta: ”Man kan säga att jag lever halvöppet”

Atalanta Ort, ordförande i transföreningen FPES i Göteborg, ser en långsamt ökande medvetenhet kring transfrågor i samhället i dag. Men fortfarande kan hon inte leva helt öppet med sin identitet och efterlyser nu en bredare acceptans.

– Visst går det i ett snigeltempo om vi ser till helheten. Men även en liten rörelse framåt är ett stort framsteg, säger hon.

Atalanta Ort tar Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som exempel där hon ser att det skett framsteg de senaste åren och att de aktivt söker ny kunskap.

– En kommun som Göteborg är mer och mer aktiv i frågan. Det är ett bra tecken. Det är inte längre bara enskilda organisationer som driver transfrågor, säger hon.

En av de viktigaste frågorna tycker hon är personnummerfrågan och registrering av kön i officiella sammanhang.

– Det borde finnas en annan lösning än att det ska finnas en direkt koppling mellan personnummer och kön. Registrering av kön borde tas bort i så många sammanhang det går, säger hon.

Arbetet i föreningen handlar mycket om att jobba med attitydförändringar och påverkansarbete mot politiker. Speciellt arbetet gentemot barn och unga är det viktigaste, tycker Atalanta Ort.

– Vi får förfrågningar från skolor som vill att vi ska komma och prata om trans. Det brukar vi alltid försöka komma på. Men vi har en stor personalbrist. Även om vi har många medlemmar är det en stor sak för många att ens vara medlemmar, många är kvar i garderoben och vill inte prata offentligt, säger hon.

För även om medvetenheten kring transfrågor sakta blir större i samhället i dag, kan det vara enorma problem för den enskilda personen. Atalanta Ort själv är delvis öppen med sin transidentitet, men familjesituationen gör att hon inte kan ta steget fullt ut.

– Det hänger ihop med familjesituationen. Jag lever halvöppet kan man säga. Men jag har inte haft några problem att vara öppen i arbetslivet i Göteborg till exempel. Det är konstigt att det kan vara lättare att vara öppen på jobbet än hemma med sin egen släkt, säger hon.

Jämfört med befolkningen som helhet mår transpersoner sämre psykiskt på grund av stigmatiserande normer och diskriminering.

– Vi ger stöd inom föreningen, även till anhöriga. Men jag önskar att vi kunde göra mer, vårt arbete räcker inte till, säger hon.

Annons

Rekommenderade artiklar

70 år av laglig hbtq-kamp

I år är det 70 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige. Fria Tidningen gör en historisk tillbakablick.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu